Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunginhallitus (21.1.2019, § 11) on hyväksynyt Keuruun Veden talousveden ja jäteveden toiminta-alueet 3.4.2019 alkaen.

- talousveden toiminta-aluekartta (jpg-kuvamuoto)

- jäteveden toiminta-aluekartta (jpg-kuvamuoto)

Vesihuoltolaki

 7 § Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet
 8 § Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksyminen
 10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon
 11 § Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen

Vesihuoltolaitoksen tulee saattaa tiedot verkostojen sijainnista sähköiseen muotoon 15 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016.