Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa
Vesihuoltolaki

 7 § Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet
 8 § Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen hyväksyminen
 10 § Kiinteistön liittäminen vesihuoltolaitoksen verkostoon
 11 § Liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen

Vesihuoltolaitoksen tulee saattaa tiedot verkostojen sijainnista sähköiseen muotoon 15 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016.

Keuruun Veden talousveden ja jäteveden toiminta-alueet

Keuruun kaupunginhallitus (14.12.2010 § 311) on hyväksynyt Keuruun Veden talousveden ja jäteveden toiminta-alueet 1.2.2011 alkaen.

- talousveden toiminta-aluekartta

- jäteveden toiminta-aluekartta