Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Työllisyyspalveluista voit kysyä mahdollisuuksia kouluttautua oppisopimuksella, mikäli olet ollut pitkään työttömänä ja vailla ammatillista perustutkintoa. Myös osatutkintojen suorittaminen oppisopimuksen kautta on mahdollista esimerkiksi palkkatukityösuhteessa.

Työllisyyspalvelut mahdollistavat oppisopimuspolkuja pidempään työttömänä olleille keuruulaisille. Oppisopimuspolku rakentuu yleensä työkokeilun tai kuntouttavan työtoiminnan tai eläkelaitoksen työkokeilun kautta ko. työpisteessä. Oppisopimuksella ei välttämättä tarvitse suorittaa koko tutkintoa, vaan se voidaan "pilkkoa" pienempiin osiin jotka voi suorittaa nopeasti - helposti ja joilla on työllistymistä edistävä vaikutus. Oppisopimuksen opintotehtäviin on mahdollista saada apua omasta työyksiköstään, työllisyyspalveluista tai oppisopimuskoulutuksen tarjoajalta - Työllisyyspalvelut auttaa ja neuvoo!!

Keuruun kaupungin eri halintokunnissa on tunnistettu laaja-alaisesti oppimisympäristöjä yhteistyössä oppilaitosten kanssa. Tunnistamistyön tuloksena on mahdollista kirjoittaa työkokeilussa tai kuntouttavassa työssä olleelle henkilölle osaamistodistus. Osaamistodistukseen kerätty tieto voidaan hyödyntää opintojen henkilökohtaistamisessa opintojen aloituksessa.

Työkokeilu tai kuntouttava työtoiminta voidaan siis rakentaa oppisopimuskoulutusta harkitsevan asiakkaan kanssa tavoitteelliseksi koulutuspoluksi ja yhdistää oppisopimuksen tavoitteiden mukaiseksi.

Oppisopimus solmitaan vasta kun molemminpuolinen varmuus koulutuksen soveltuvuudesta ja tarve koulutukselle on selvillä. Oppisopimus on joustava tapa lisätä omaa osaamistaan vastaamaan työmarkkinoiden tarpeita.