Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Esiopetusta annetaan lapsille oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna. Esiopetuksen tavoitteena on osana varhaiskasvatusta vahvistaa lapsen oppimisedellytyksiä ja oppimaan oppimisen taitojen kehitystä sekä tukea lapsen myönteisen minäkuvan kehittymistä.  

Perusopetuslakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus muuttuu velvoittavaksi. Lapsen on 1.8.2015 alkaen osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen
tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetus lukuvuonna 2019-2020

Esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2019–2020 Einari Vuorelan koulussa, Haapamäen yhteiskoulussa, Pihlajaveden- ja Pohjoislahden ala-asteilla. Lisäksi myös Aurinkolinnan-, Lapin- ja Seipon päiväkodeissa sekä yksityisessä Päiväkoti Tähtitarhassa.

Päiväkodeissa ja kouluissa noudatetaan yhteistä esiopetussuunnitelmaa. Esiopetuksessa noudatetaan pääsääntöisesti koulun lukuvuoden toiminta-aikoja. Opetus alkaa kouluilla 8.8.2019 ja päättyy 30.5.2020. Päiväkodeissa opetus alkaa 8.8.2019 ja päättyy 30.5.2020. Opetusta annetaan päiväkodeissa päiväkotien toimintapäivinä noin 4 h / päivä ja kouluissa 3-5 h / päivä.

Esiopetuksen kuljetus järjestetään perusopetuslain 32 §:n ja sivistyslautakunnan päätöksen 5.8.2008 § 87 mukaisin perustein.

 Esiopetuksen opetussuunnitelma (pdf) (Hyväksytty sivistyslautakunnassa 31.5.2016)