Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Kuntalaisaloite

Kunnan asukkaalla on kuntalain mukaan oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Kuntalaisten aloiteoikeudesta säädetään kuntalain (410/2005) 23 §:ssä. Kuntalaisaloite tulee kunnassa vireille, kun viranomainen on vastaanottanut aloitteen. Kunnan kuuluu kaikissa tapauksissa vastata aloitteen tekijälle ja ilmoittaa, mihin toimiin aloitteen johdosta on ryhdytty.

Jos aloitteen allekirjoittaa vähintään kaksi prosenttia kunnan äänioikeutetuista asukkaista, valtuuston on otettava aloite käsittelyyn kuuden kuukauden kuluessa. Vähintään viisi prosenttia äänioikeutetuista kunnan asukkaista voi tehdä aloitteen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä. Valtuusto päättää äänestyksestä tai aloitteen raukeamaan jättämisestä viipymättä.

Kuntalaisaloitteella voit esittää kaupungille ideoita ja ajatuksia esimerkiksi jonkin palvelun tai asiantilan parantamiseksi. Tavallisesti aloitteen tarkoituksena on edistää yleisesti kuntalaisten tai jonkin laajemman kohderyhmän etua.

Ratkaisun aloitteen johdosta tekee se toimielin tai viranhaltija, jolle asia kaupungin hallintosäännön tai lautakunnan delegointisäännön perusteella kuuluu. Kunnan tulee saattaa kunnanvaltuuston tietoon vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Sivun vasemman laidan kohdasta Kuntalaisaloitelomake voit tehdä kuntalaisaloitteen sähköisesti verkkolomakkeen kautta.

Olemme ottaneet käyttöön myös oikeusministeriön ylläpitämän Kuntalaisaloite.fi -verkkopalvelun. Sen käyttämiseksi tarvitset toimivan sähköpostiosoitteen. Palvelussa jätetyt aloitteet ovat julkisesti luettavissa palvelussa.

Anna palautetta

Jos haluat viestittää kaupungille asiasi epävirallisemmin, voit käyttää aloitteen sijasta palautteen antamista.

Palautetta voit lähettää kaupungin sivuilla olevan palautelomakkeen kautta. Viesti ohjautuu osoitteeseen keuruu(at)keuruu.fi, josta palveluneuvojat välittävät sen ao. viranhaltijalle.