Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Kaupunginvaltuusto

31-jäseninen kaupunginvaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa. Valtuuston pääasialliset tehtävät löytyvät Kuntalain 14 §:stä. Valtuusto valitaan joka neljäs vuosi toimitettavissa kunnallisvaaleissa. Nykyisen valtuuston toimikausi on 1.8.2021 - 31.5.2025.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa hallinnosta ja taloudenpidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta ja täytäntöönpanosta. Kaupunginhallituksessa on 9 jäsentä.

Kuntalain 39 §:n mukaan: "Kunnanhallituksen tulee:
1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;
3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrätä, edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa;
4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta;
5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;
6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;
7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä."

Lautakunnat ja johtokunnat

Lautakunnat ovat toimielimiä, jotka toimivat kaupunginhallituksen alaisena ja hoitavat niitä pysyväisluonteisia tehtäviä, joita valtuusto on niille antanut. Lautakunnat eivät ole pakollisia toimielimiä lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa ja keskusvaalilautakuntaa. Keuruulla lautakuntia on seitsemän (7) tarkastuslautakunnan ja keskusvaalilautakunnan lisäksi. Näiden lisäksi Keuruun Vesi ja Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitoksilla on omat johtokuntansa.

____________________________________________________________________________

Valtuustokauden 2021-2025 luottamushenkilöille

Täytä sähköinen luottamushenkilöiden yhteystietokysely tästä linkistä.