Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Artikkelin hakemisto

Keurusselän retkeilyalueen esiselvityshanke – Junalla polun päähän.

Keuruun kaupunki on saanut Keski-Suomen liitolta, maakunnan kehittämisrahasta 29 425 €:n avustuksen Keurusselän retkeilyalueen esiselvityshankkeeseen.

Esiselvityshankkeella tutkitaan ulkoilulain mukaisen retkeilyalueen perustamista valtion omistamille, entisen varuskunnan maille ja sen laajentamista vapaaehtoisuuteen perustuen myös yksityisille maille. Retkeilyalueen perustamisesta päättää valtioneuvosto ja valmistelevana ministeriönä toimii maa- ja metsätalousministeriö. Retkeilyalueen rakenteista vastaa Metsähallitus valtion talousarviossa varatuilla määrärahoilla.

Lisäksi esiselvityshankkeella luodaan valmiudet jatkohankkeille, joissa koota Keurusselän ja Keuruun alueen palvelut matalan kynnyksen Low Treshould Trip - konseptiksi (LTT). Tavoitteena on, että Keurusselän alueen LTT-konsepti tunnetaan kansallisesti ja kansainvälisesti erinomaisesta palvelukokonaisuudesta, jossa Keuruun taajaman sosiaaliset ja kulttuuriset olosuhteet on kytketty luovalla ja luonnollisella tavalla osaksi Keurusselän alueen järviluontoa. Palvelukokonaisuuden suunnittelun lähtökohtana ovat erityisesti lapsiperheiden, ikääntyvän väestön, liikuntarajoitteisten sekä vähän liikkuvien ihmisten tarpeet.

Esiselvityksen hankesuunnitelma

Junalla polun päähän

Keurusselän retkeilyalue muodostaa, rikkaan järviluonnon, runsaiden palveluiden, kerroksellisen kulttuuritarjonnan ja helpon saavutettavuuden johdosta, muista suomalaisista retkeilyalueista poikkeavan monitasoisen kokonaisuuden, jolle voi hakea vertailukohtia Euroopan retkeilyalueista. Keurusselän retkeilyalueelle on mahdollista saapua julkisella liikenteellä, myös junalla. -Mottona onkin: ”Junalla polun päähän”.

Mantereen osalta retkeilyaluetta on luonnostelu 10.1.–10.2.2023 nähtävillä olleessa Keuruun keskustan osayleiskaavaluonnoksessa, retkeilyalueeksi ehdotettava alue tarkentuu esiselvityshankkeen myötä.

Tule mukaan kehittämään

Hanke toteutetaan osallistavana suunnitteluna, jossa koko toteutusvaiheen aikana on keskiössä seudun asukkaiden, yrittäjien ja muiden sidosryhmien näkemykset, joita koostetaan  hankkeen aikana järjestettävissä työpajoissa. Työpajoihin odotetaan erityisesti ravitsemus-, matkailu- ja ohjelmapalvelualan nykyisiä ja uusia yrityksiä.

Esiselvityshankkeen ohjausryhmään kutsutaan edustajat Keski-Suomen liitosta, maa- ja metsätalousministeriöstä sekä metsähallituksesta.

Työ käynnistyy projektipäällikkökonsultin kilpailutuksella, aluetaloudellisten vaikutusten arvioinnilla sekä Keurusselän saariston maaomistajakyselyllä. Myöhemmin on vuorossa mm. luontoinventoinnit ja matalan kynnyksen palveluiden kartoitukset. Työpajoista tiedotetaan myöhemmin.

Lisätietoja: Kaupunkikehityspäällikkö Timo Määttä 0400 763 995

Keurusselän retkeilyalue

Keurusselän retkeilyalue muodostaa, rikkaan järviluonnon, runsaiden palveluiden, kerroksellisen kulttuuritarjonnan ja helpon saavutettavuuden johdosta, muista suomalaisista retkeilyalueista poikkeavan monitasoisen kokonaisuuden, jolle voi hakea vertailukohtia Euroopan retkeilyalueista. Hanke edistää nykyisen ja uuden yritystoiminnan kehittämistä sekä siihen liittyvän tapahtumatoiminnan ja palvelukonseptien tuotteistamista.

Keurusselän retkeilyalue edessä vasemmalla Hotelli Keurusselkä oikella keskellä Peurunniemi ja taustalla keskusta

Kuvassa Keurusselän upeaa ranta-aluetta, vasemmalla edessä Hotelli Keurusselkä, oikealla keskellä retkeilyalueen ”sydän”, valtion omistama Peurunniemi, jonka tyvessä on mm. Hotelli Viikinhovi ja taustalla siintää Keuruun keskustan palvelut.

Retkeilyalueet Suomen kartalla

Keurusselän retkeilyalueelle on mahdollista saapua julkisella liikenteellä, myös junalla. Saavutettavuutensa ja sijaintinsa vuoksi Keurusselän retkeilyalue mahdollistaa tasa-arvoisemman nautintaoikeuden.