Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Rakennusvalvonta edistää, opastaa ja valvoo laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä sekä huolehtii, että maankäyttö- ja rakennuslain määräyksiä ja säädöksiä noudatetaan.

Rakennusvalvontatoimiston henkilöstö palvelee kaupunkilaisia ja huolehtii yleisen edun huomioon ottamisesta rakentamiseen liittyvissä asioissa. Meihin voit ottaa yhteyttä mm. seuraavissa asioissa:

  • rakentamisen ohjaus ja neuvonta
  • rakennuslupa-asiat
  • poikkeusluvat ja suunnittelutarveratkaisut
  • puunkaatoilmoitukset ja maisematyöluvat
  • rakennuskatselmukset

Rakennusvalvonnan soittoaika on päivittäin klo 9.30 - 11.00.

Rakennustarkastajien toimistoajat
Maanantaiklo 12.00 - 15.00
Torstaiklo 9.00 - 12:00


SÄHKÖINEN LUPAHAKEMUS

Vuoden 2017 alusta alkaen kaikki luvat puunkaatoilmoitusta lukuunottamatta haetaan Lupapiste.fi-palvelun kautta. Palvelun kautta voi myös jättää neuvontapyyntöjä tulevista projekteista.

Lupapiste logo rgb s

Palveluun rekisteröidytään ensimmäisellä kerralla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Kaikkien tontin omistajien on kirjauduttava haettavalle luvalle.

Kuvat tallennetaan pdf-muodossa.

Ohjeita palvelun käyttämiseen saat palvelun ohjesivuilta tai rakennusvalvonnasta; Teemu Pekkanen, p. 040 098 4783

Puunkaatoilmoitukset vain paperisina / skannattuna sähköpostiin!

* * *

 

Rakentamisilmoitus verottajalle

Kotitaloudet ovat velvollisia ilmoittamaan Verohallinnolle tietoja 1.7.2014 jälkeen rakentamistöitä rakennuspaikalla suorittaneista yrityksistä ja työntekijöistä. Kotitalouden on annettava tieto Verohallinnolle ennen loppukatselmusta ja esitettävä Verohallinnolta saatu todistus rakennustarkastajalle loppukatselmuksen yhteydessä.

Keuruun rakennusvalvonta suosittelee hankkimaan todistuksen ensin ja varaamaan loppukatselmusajan vasta todistuksen saapumisen jälkeen.

Rakentamisilmoitus tulee tehdä riippumatta siitä milloin rakennuslupa on myönnetty tai vaikkei rakentamistöitä olisi tehty 1.7.2014 jälkeen.

Ilmoitusvelvollisuus koskee vain rakennusluvan alaisia töitä, joten toimenpideluvan tai -ilmoituksen alaisista töistä rakentamisilmoitusta ei tarvitse tehdä.

Ilmoituslomakkeet (myös sähköinen ilmoitus) ja lisätietoja löytyy Verohallinnon sivuilta kohdasta Kotitalous. Kun ilmoitus on jätetty, Verohallinto postittaa automaattisesti todistuksen ilmoittajalle.