Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Perusopetukseen kuuluvat peruskoulut (1-10 lk) ja harjaantumisopetus (1-10 lk). Keuruulla on 4 koulua, jotka antavat opetusta vuosiluokille 1-6, yksi yhteiskoulu vuosiluokille 0 - 9 ja yksi yläkoulu vuosiluokille 7 - 10. Esiopetusta annetaan kolmella kyläkoululla sekä Haapamäen yhteiskoululla.

Koulujen toiminnan tarkoituksena on antaa oppilailleen nykyaikaisin menetelmin heidän omien edellytystensä mukaista ja hyväksyttyä opetussuunnitelmaa noudattavaa opetusta, jotta he perustiedot ja -taidot saavuttaneena pystyvät hakeutumaan jatko-opintoihinsa, pystyvät sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin sekä saavat perusvalmiudet työelämää varten.

Opetus- ja kasvatustyön perustehtävän toteuttamisen keskeiset työvälineet ovat koulujen opetussuunnitelmat sekä oppilashuollon käsikirja.

Opetussuunnitelmat:

Keuruun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 2016

Perusopetuksen lisäopetuksen opetussuunnitelma 2016

Maahanmuuttajien valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2016

Yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelma "Ehjä polku" 

Yrittäjyyskasvatus aineopinnoissa yläkouluissa 

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kulttuurikasvatusopetussuunnitelma

Muut ohjeet ja suunnitelmat:

Keuruun kaupungin esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2020-2022

Ohje poissaolojen seurantaan ja niihiin puuttumiseen

Sosiaalisen median ohjeet opetus- ja kasvatushenkilökunnalle, muulle henkilökunnalle, oppilaille ja vanhemmille