Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Perusopetukseen kuuluvat peruskoulut (luokat 1-10) ja harjaantumisopetus (luokat 1-10). Keuruulla on 4 koulua, jotka antavat opetusta vuosiluokille 1-6, yksi yhteiskoulu vuosiluokille 0 - 9 ja yksi yläkoulu vuosiluokille 7 - 10. Esiopetusta annetaan kolmella kyläkoululla sekä Haapamäen yhteiskoululla.

Koulujen toiminnan tarkoituksena on antaa oppilailleen nykyaikaisin menetelmin heidän omien edellytystensä mukaista ja hyväksyttyä opetussuunnitelmaa noudattavaa opetusta, jotta he perustiedot ja -taidot saavuttaneena pystyvät hakeutumaan jatko-opintoihinsa, pystyvät sopeutumaan muuttuviin tilanteisiin sekä saavat perusvalmiudet työelämää varten.

Opetus- ja kasvatustyön perustehtävän toteuttamisen keskeiset työvälineet ovat koulujen opetussuunnitelmat sekä oppilashuollon käsikirja.

Opetussuunnitelmat

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset / Oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi (pdf)

Keuruun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 2016 (https://peda.net)

Perusopetuksen lisäopetuksen opetussuunnitelma 2016 (pdf)

Maahanmuuttajien valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2022 (pdf)

Yrittäjyyskasvatuksen opetussuunnitelma "Ehjä polku" (pdf)

Yrittäjyyskasvatus aineopinnoissa yläkouluissa (pdf)

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kulttuurikasvatusopetussuunnitelma (pdf)

Muut ohjeet ja suunnitelmat

Työrauhaa, kasvatuskeskusteluja ja kurinpitomenettelyjä koskeva suunnitelma (Pdf)

Keuruun kaupungin esi- ja perusopetuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2023-2026 (pdf)

Ohje poissaolojen seurantaan ja niihin puuttumiseen (pdf)

Sosiaalisen median ohjeet opetus- ja kasvatushenkilökunnalle, muulle henkilökunnalle, oppilaille ja vanhemmille (pdf)