Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa lapselle tutun ja turvallisen aikuisen ohjaaman toimintaympäristön. Toiminnan perustana on lapsilähtöisyys, osallisuuden edistäminen, tasa-arvon lisääminen ja syrjäytymisen ennalta ehkäiseminen.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevan lainsäädännön ja opetushallituksen antamien perusteiden mukaan toiminnan yleisenä tavoitteena on tukea oppilaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tervettä kasvua sekä luoda pohja hyvälle kasvulle. Toiminnan tavoitteena on kehittää oppilaalle ennen ja jälkeen koulupäivän suunnitelmallisia, laadukkaita ja turvallisia oppimis- ja kasvuympäristöjä sekä turvata aikuisen läsnäolo. Toiminnalla vähennetään oppilaan yksinoloa, ennaltaehkäistään syrjäytymistä ja edistetään tasa-arvoa yhteiskunnassa ja lisätään turvallisuutta.

Toiminnan tavoitteena on tarjota oppilaalle mahdollisuus osallistua ohjattuun, virkistävään ja turvalliseen toimintaan. Toiminta mahdollistaa levon ja rentoutumisen rauhallisessa ympäristössä, ammattitaitoisten ja tehtävään koulutettujen ohjaajien valvonnassa. Toiminta on laadukasta vapaa-ajantoimintaa, jossa korostuu vapaaehtoisuus ja myönteiset elämykset.

Kohderyhmä

Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulujen ensimmäisten ja toisen vuosiluokkien oppilaille sekä erityisopetukseen otetuille ja siirretyille oppilaille (POL 17 § 2mom).

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

Toiminta järjestetään sivistyslautakunnan hyväksymän toimintasuunnitelman mukaisesti. Suunnitelma on päivitetty 6/2021

Lue tästä Keuruun kaupungin aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaa (pdf)