Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Pohjoismaat (Ruotsi, Tanska ja Norja)

Pohjoismaiden seurakuntayhteistyö synnytti ystävyyskuntatoiminnan, ensin Pihlajavedelle, ja myöhemmin toiminta jalostui Keuruulle.

Sota-ajan humanitäärisen avustustyön tuloksena alkoi ystävyyskuntatoiminta Ruotsissa olevan, useasta pienestä kunnasta yhdistyneen Tingsrydin kanssa vuonna 1980, jolloin aloitettiin molemminpuolinen yhteistyö ja vierailut. Toiminta sisälsi taidenäyttelyjä, kuorojen vierailuja sekä kunnallisten eri delegaatioiden vierailuja ja vastavierailuja.

Pohjoismainen yhteistyö laajeni vuonna 1982 Tanskan Solrødin ja 1984 norjalaisen Skaunin kanssa. Nämä kunnat yhdessä Tingsrydin ja Keuruun kanssa ovat pitäneet säännöllisiä keskinäisiä ystävyyskuntatapaamisia nk. neliapilatapaamisia. Lukuisat eri urheiluseurat ovat osallistuneet vierailuihin ja ystävyyskuntien toteuttamiin vastavierailuihin. Ystävyyskuntatoiminta Solrødin kanssa lakkasi 2000-luvulla, ja sitä korvaamaan Tanskasta tuli Fyn-saaren eteläpuolella sijaitseva Langeland v. 2014.

Kiinteätä kanssakäymistä on pitänyt yllä Keuruun Pohjola-Norden-yhdistys.

Linkit ystävyyskuntien kotisivuille:
Tingsryd, Ruotsi
Skaun, Norja
Langeland, Tanska

Viro

Viron kanssa ystävyyskuntatoiminta käynnistyi 1990 Tarton lähitienoilla sijaitsevan Jõgevan kanssa. Yhteistyö rakentui alkuvaiheessa erilaisten avustuserien toimittamiseen ystävyyskaupunki Jõgevaan. Säännölliset vuosittaiset kanssakäymiset ovat liittyneet touko-kesäkuun vaihteessa pidettäviin Jõgevan kaupunkipäiviin. Keuruulaisten vierailut ovat pitäneet sisällään eri esiintyjä- ja urheiluryhmien vierailuja sekä kunnan virallisia delegaatioita Jõgevassa vietettäviin juhlatapahtumiin. Jõgevan kaupungin ja maakunnan johtohenkilöt ovat puolestaan käyneet tutustumassa Keuruun palvelutarjontaan ja osallistunet paikallisiin juhliin.

Linkki Jôgevan kotisivuille

Kuva Jogevan kulttuurikeskuksesta

Unkari

Unkarista lähestyttiin Keuruuta ystävyyskunta-asiassa vuonna 1979. Vuonna 1983 Keuruun kaupunginvaltuusto teki esityksen ystävyyskuntasuhteen solmimisesta Szarvasin kanssa. Szarvas sijaitsee Budapestista 170 km itään. Virallinen ystävyystoiminta käynnistyi vuonna 1991 ja siitä eteenpäin vierailuja ja vastavierailuja on suoritettu puolin ja toisin. Yksi merkittävä tapahtuma Szarvasissa on ollut syyskuussa pidettävät Luumupäivät.

Kiinteätä kanssakäymistä Szarvasin kanssa on ylläpitänyt alusta alkaen Keurusseudun Suomi-Unkari-yhdistys.

Linkki Szarvasin kotisivuille

Vesiteatterin esitys Szarvasissa

Suur-Unkarin keskipistettä kuvaava muistomerkki Szarvasissa

Venäjä

Ystävyyskaupungin hankkiminen Venäjän Karjalasta oli ensisijainen tavoite jo 1970-luvun alussa. Tunnusteluja oli suoritettu jo sitä ennen 1960-luvulla. Vuonna 1988 kaupunkiin tuli tieto, että Keuruulle myönnetään ystävyyskaupunki, joka sijaitsee Volgan rannalla noin 270 km Moskovasta koilliseen ja on nimeltään Uglitsi (ns. "kultainen kaupunki"). Virallisen päätöksen jälkeen Uglitsin ja Keuruun välillä on ollut monipuolista kanssakäymistä. Varsinkin ystävyyskaupunkitoiminnan alkuaikoina eri ryhmät kävivät esiintymässä Keuruulla, minkä lisäksi kaupungin viralliset delegaatiot vierailivat Keuruulla.

Linkki Uglitšin kotisivuille

Uglitsin kirkko

Yksi kesäaikaan usein toistunut vierailu Uglitsiin on ajoittunut siellä pidettäviin kaupunkipäiviin. Merkittävin juhlatapahtuma, johon kaupungin edustajat osallistuivat oli Uglitsin kaupungin 1070-vuotisjuhlatilaisuus vuonna 2007.

Uglitsin kaupunkipäivät

Viime aikojen tapahtumia

Vuoden 2013 kesäkausi sisälsi osallistumisen ystävyyskaupunki Jõgevan kaupunkipäiville. Venäjän kieltä Keuruulla opiskelleet vierailivat ystävyyskaupunki Uglitsissa heinäkuussa pidetyillä kaupunkipäivillä, jolloin mukana oli myös kaupungin edustus. Szarvasin Luumupäiville on perinteiden mukaisesti osallistuttu vuosittain.

Vuonna 2014 osallistuttiin mm. Jôgevassa eri maiden ystävyyskuntien tapaamiseen ja neliapilatapaamiseen Tingsrydissä, jossa allekirjoitettiin ystävyyskuntasopimus Langelandin kanssa. Vuonna 2015 Keurusseudun Alueorkesteri vieraili Tingsrydissä ja Keupan -02 joukkue osallistui Scandia Cup -jalkapalloturnaukseen Skaunissa ja Trondheimissa. Syksyllä 2016 pidettiin eri maiden ystävyyskaupunkikokous Unkarin Esztergomissa ja neliapilatapaaminen Tanskan Langelandissa, ja v. 2018 neliapilatapaaminen Norjan Skaunissa. Keuruun vuoro järjestää neliapilatapaaminen on vuonna 2020. Myös KeuPa odottaa ystävyyskunnista osallistujia seuran 70 v. juhlavuotensa kunniaksi järjestettävään nuorten MegaCup-jalkapalloturnaukseen heinä-elokuun vaihteessa 2020.

Esiintyjäryhmä Szarvasin Luumupäivillä