Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Kulttuuriympäristö on muotoutunut ihmisen ja luonnon yhteisvaikutuksesta vuosituhansien aikana, kun ihminen on muokannut luonnonympäristöä omia tarpeitaan vastaavaksi. Kulttuuriympäristö muodostuu neljästä osa-alueesta, joita ovat muinaismuistot, kulttuurimaisema-alueet, rakennettu ympäristö ja perinnemaisemat.

Keski-Suomessa toteutettiin vuosina 2004 – 2005 Keski-Suomen kulttuuriympäristöohjelmaa toteuttavat toimintamallit –hanke (KULTU), jossa Keuruun kaupunki oli mukana yhtenä neljästä pilottikunnasta. Hankkeen aikana Keuruun kaupungille laadittiin oma, kulttuuriympäristökasvatukseen painottuva kulttuuriympäristöohjelma. "Ikkuna kotiseudulle" –julkaisua voi ostaa Keuruun kaupungintalon asiointipisteestä.

Käytännön työtä kulttuuriympäristöjen hyväksi

Keuruulla on toteutettu useita seurojen ja yhdistysten omistuksessa olevien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ulkopuolisia kunnostuksia sekä perinnebiotooppien hoitoa 1990 -luvun loppupuolelta asti Keski-Suomen ympäristökeskuksen / Keski-Suomen ELY-keskuksen hallinnoimissa hankkeissa. Näistä viimeisin, LAPE - Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon -projekti, työllisti ja koulutti työttömiä Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella perinnerakentamiseen ja ympäristönhoidon töihin vuosina 2008 - 2014. Tällä hetkellä vastaavaa hanketta ei ole.

Linkki LAPE - Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon -projektin loppujulkaisuun (ympäristö.fi).

Linkkejä:

Museoviraston sivut
Kulttuuriymparistomme.fi -palvelu (tietoa ja ajankohtaisia uutisia kulttuuriympäristöstä)
Muinaismuistot kartalla (muinaismuistot.info -sivusto) (katsele Keuruun kohteita liikuttamalla karttaa)
Muinaisjäännösrekisteri (museoviraston kyppi.fi -sivusto) (hae Keuruun arkeologisia kohteita)

Ollilansalmen silta