Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

 Tiedot oikeuksistasi alla oleviin asiakasrekistereihin liittyen löydät tästä linkistä.

Kaikki selosteet ovat pdf-muodossa.

Talouspalvelut

Arava- ja antolaina, Finance
Edunvalvonta, holhoustoimen asiakasrekisteri Virho
Myyntireskontra, ProEconomica
Ostoreskontra, Pro Economica

Keuruun kaupungin tietojärjestelmien käyttäjärekisterit 2018

Hallinto- ja henkilöstöpalvelut

Luottamushenkilörekisteri 2019
Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusrekisteri 2018

Henkilöstöhallinnon rekisteri 2018

Rekrytointi, Kuntarekry.fi

Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa -hankkeen asiakasrekisteri 2019

Lomituspalvelut

Maatalousyrittäjien lomituspalvelurekisteri 2018

Perusturvapalvelut

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon potilas- ja asiakasrekisteri, Effica
Kotipalvelujen tukipalvelujen ja niihin rinnastettavien palvelutuottajien rekisteri

Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri 2019
Lastensuojelun asiakasrekisteri 2019
Lastensuojeluilmoitusten rekisteri 2019
Lastenvalvojan asiakasrekisteri 2019
Sosiaalihuollon asiakasrekisteri 2019
Sosiaali- ja terveystoimessa myönnetyt vapaakortit
Toimeentulotuen asiakasrekisteri 2019
Turvapuhelinhälytysten vastaanottojärjestelmä / Stella Kotipalvelut Oy
Työajan suunnittelu ja laskentajärjestelmä, MD-Titania
Työllisyyspalvelut / Työ- ja elinkeinotoimiston henkilöasiakasrekisterin osarekisteri;
Monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteri

Välitystiliasiakkaiden rekisteri 2019

Sivistyspalvelut

Aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasrekisteri 2018
Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri 2018
Varhaiskasvatuksen henkilökunnan rekisteri 2018
Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen tietovarannon (Varda) asiakasrekisteri 2019

Perusopetuksen asiakasrekisteri 2018
Lukiokoulutuksen asiakasrekisteri 2018
Opettajarekisteri ja koulun muun henkilökunnan rekisteri 2018
Keuruun kaupungin peruskoulujen vanhempainyhdistysten yhteystiedot 2018
Koulujen Peda.net -sähköisen työskentely-ympäristön käyttäjärekisteri 2019

Varhaiskasvatuksen ja koulujen tapaturmailmoitukset sekä niihin liittyvä aineisto 2018

Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen koulupsykologin asiakasrekisteri 2018
Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen kuraattorin asiakasrekisteri 2018
Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opiskeluhuoltorekisteri 2018

Nuorisopalvelujen etsivän nuorisotyön henkilörekisteri 2019

Keski-kirjastojen asiakasrekisteri 2018
Keuruun kirjaston kotipalvelun asiakasrekisteri 2018
Haapamäen kirjaston kotipalvelun asiakasrekisteri 2018
Pihlajaveden Kauppalan kirjastopalvelun asiakasrekisteri 2018 
Pohjoislahden kirjaston asiakasrekisteri 2018
Haapamäen omatoimikirjaston kulunvalvontajärjestelmän rekisteri 2019
Keuruun kirjaston järjestökaappien käyttäjärekisteri 2019

Kansalaisopiston asiakasrekisteri 2018
Musiikkiopiston asiakasrekisteri 2018
Kansalaisopiston kurssien ja ryhmien hallintajärjestelmän henkilötietokanta 2018

Uimahallin asiakasrekisteri 2019
Vapaa-aikatoimen tilojen avainten luovutus- ja palautusrekisterit 2019
Vapaa-aikatoimen avustusten ja stipendien myöntämisen ja maksatuksen henkilörekisteri 2019
Vapaa-aikatoimen järjestämien tapahtumien ja ryhmien osallistujarekisterit 2019
Vapaa-aikatoimen sali- ja tilavarauksien yhteyshenkilö- ja laskutusrekisteri 2019

Matkailutoimen vapaa-ajan asukkaiden postitus -henkilörekisteri 2019

Sivistyspalvelujen asiakaspalautteiden, kyselyjen ja ilmoittautumisien henkilörekisteri 2018

Tekniset palvelut

Yksityisteiden asiakasrekisteri 2018
Venepaikkojen hallinnan ja myynnin asiakasrekisteri 2018
Liikehuoneistojen vuokrasopimuksien ja laskutuksen asiakasrekisteri 2018
Työajanseuranta, tilapalvelu
Sivutoimilupien henkilötietorekisteri 2018
Kameravalvonnan videokuvamateriaalin rekisteri 2018

Ruokatilauksien kotiinkuljetuksen asiakasrekisteri (Jamix) 2018

Rakennusvalvonnan asiakastietorekisteri 2018

Ympäristön- ja terveydensuojelutoimiston asiakasrekisterit

Keuruun Vesi -liikelaitos

Vesi- ja jätevesihuollon asiakasrekisteri 2018

Keuruun Vuokra-asunnot -liikelaitos

Vuokra-asuntohakemusrekisteri
Vuokrasopimusrekisteri
Vuokralaisluettelo
Domus isännöintijärjestelmä
Henkilörekisteriseloste