Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Tiedot oikeuksistasi alla oleviin asiakasrekistereihin liittyen löydät tästä linkistä.

Kaikki selosteet ovat pdf-muodossa.

Talouspalvelut

Arava- ja antolaina, Finance (pdf)
Edunvalvonta, holhoustoimen asiakasrekisteri Virho (pdf)
Myyntireskontra, ProEconomica (pdf)
Ostoreskontra, Pro Economica (pdf)

Keuruun kaupungin tietojärjestelmien käyttäjärekisterit 2018 (pdf)

Hallinto- ja henkilöstöpalvelut

Luottamushenkilörekisteri 2019 (pdf)
Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusrekisteri 2018 (pdf)
Henkilöstöhallinnon rekisteri 2018 (pdf)

Rekrytointi, Kuntarekry.fi (pdf)

Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa -hankkeen asiakasrekisteri 2019 (pdf)

Lomituspalvelut

Maatalousyrittäjien lomituspalvelurekisteri 2018 (pdf)

Perusturvapalvelut

Erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon potilas- ja asiakasrekisteri, Lifecare 2021 (pdf)
Kotipalvelujen tukipalvelujen ja niihin rinnastettavien palvelutuottajien rekisteri (pdf)

Kunnan alueelle sijoitettujen lasten valvontarekisteri 2019 (pdf)
Lastensuojelun asiakasrekisteri 2019 (pdf)
Lastensuojeluilmoitusten rekisteri 2019 (pdf)
Lastenvalvojan asiakasrekisteri 2019 (pdf)
Sosiaalihuollon asiakasrekisteri 2019 (pdf)
Toimeentulotuen asiakasrekisteri 2019 (pdf)
Turvapuhelinhälytysten vastaanottojärjestelmä / AddSecure Smart Care Oy 2021 (pdf)
Työajan suunnittelu ja laskentajärjestelmä, MD-Titania 2021 (pdf)
Työllisyyspalvelut / Työ- ja elinkeinotoimiston henkilöasiakasrekisterin osarekisteri;
Monialaisen yhteispalvelun asiakasrekisteri (pdf)

Välitystiliasiakkaiden rekisteri 2019 (pdf)

Sivistyspalvelut

Aamu- ja iltapäivätoiminnan asiakasrekisteri 2018 (pdf)
Varhaiskasvatuksen asiakasrekisteri 2018 (pdf)
Varhaiskasvatuksen henkilökunnan rekisteri 2018 (pdf)
Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen tietovarannon (Varda) asiakasrekisteri 2019 (pdf)

Perusopetuksen asiakasrekisteri 2018 (pdf)
Lukiokoulutuksen asiakasrekisteri 2018 (pdf)
Opettajarekisteri ja koulun muun henkilökunnan rekisteri 2018 (pdf)
Keuruun kaupungin peruskoulujen vanhempainyhdistysten yhteystiedot 2018 (pdf)
Koulujen Peda.net -sähköisen työskentely-ympäristön käyttäjärekisteri 2019 (pdf)

Varhaiskasvatuksen ja koulujen tapaturmailmoitukset sekä niihin liittyvä aineisto 2018 (pdf)

Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen koulupsykologin asiakasrekisteri 2018 (pdf)
Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen kuraattorin asiakasrekisteri 2018 (pdf)
Esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen opiskeluhuoltorekisteri 2018 (pdf)

Nuorisopalvelujen etsivän nuorisotyön henkilörekisteri 2019 (pdf)

Keski-kirjastojen asiakasrekisteri 2018 (pdf)
Keuruun kirjaston kotipalvelun asiakasrekisteri 2018 (pdf)
Haapamäen kirjaston kotipalvelun asiakasrekisteri 2018 (pdf)
Pihlajaveden Kauppalan kirjastopalvelun asiakasrekisteri 2018 (pdf)
Pohjoislahden kirjaston asiakasrekisteri 2018 (pdf)
Haapamäen omatoimikirjaston kulunvalvontajärjestelmän rekisteri 2019 (pdf)
Keuruun kirjaston järjestökaappien käyttäjärekisteri 2019 (pdf)

Kansalaisopiston asiakasrekisteri 2018 (pdf) 
Musiikkiopiston asiakasrekisteri 2018 (pdf)
Kansalaisopiston kurssien ja ryhmien hallintajärjestelmän henkilötietokanta 2018 (pdf)

Uimahallin asiakasrekisteri 2019 (pdf)
Vapaa-aikatoimen tilojen avainten luovutus- ja palautusrekisterit 2019 (pdf)
Vapaa-aikatoimen avustusten ja stipendien myöntämisen ja maksatuksen henkilörekisteri 2019 (pdf)
Vapaa-aikatoimen järjestämien tapahtumien ja ryhmien osallistujarekisterit 2019 (pdf)
Vapaa-aikatoimen sali- ja tilavarauksien yhteyshenkilö- ja laskutusrekisteri 2019 (pdf)

Matkailutoimen vapaa-ajan asukkaiden postitus -henkilörekisteri 2019 (pdf)

Sivistyspalvelujen asiakaspalautteiden, kyselyjen ja ilmoittautumisien henkilörekisteri 2018 (pdf)

Tekniset palvelut

Yksityisteiden asiakasrekisteri 2018 (pdf)
Venepaikkojen hallinnan ja myynnin asiakasrekisteri 2018 (pdf)
Liikehuoneistojen vuokrasopimuksien ja laskutuksen asiakasrekisteri 2018 (pdf)
Työajanseuranta, tilapalvelu (pdf)
Sivutoimilupien henkilötietorekisteri 2018 (pdf)
Kameravalvonnan videokuvamateriaalin rekisteri 2020 (pdf)

Ruokatilauksien kotiinkuljetuksen asiakasrekisteri (Jamix) 2018 (pdf)

Rakennusvalvonnan asiakastietorekisteri 2022 (pdf)

Ympäristön- ja terveydensuojelutoimiston asiakasrekisterit (pdf)

Keuruun Vesi -liikelaitos

Vesi- ja jätevesihuollon asiakasrekisteri 2018 (pdf)

Keuruun Vuokra-asunnot -liikelaitos

Vuokra-asuntohakemusrekisteri (pdf)
Vuokrasopimusrekisteri (pdf)
Vuokralaisluettelo (pdf)
Domus isännöintijärjestelmä (pdf)
Henkilörekisteriseloste (pdf)