Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Näiltä sivuilta löydät Keuruun kaupungin ajankohtaiset asiat kuten eri toimialojen tiedotteet, viralliset kuulutukset ja ilmoitukset sekä kaupungin meneillään olevat hankinnat.

Toimielimien esityslistat ja pöytäkirjat löydät linkistä Esityslistat ja pöytäkirjat.

Viranhaltijapäätökset löydät linkistä Viranhaltijapäätökset.

Kuulutukset

Kuntalain (410/2015) 108 §:n mukaan kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Kunnan ilmoituksilla tarkoitetaan virallisia kuulutuksia, joita lainsäädäntö edellyttää.

Kunnalliset kuulutukset julkaistaan kohdassa Kuulutukset ja ilmoitukset. Kuulutuksissa julkaistaan myös muiden viranomaisten lähettämät kuulutukset. Kuulutukset laitetaan edelleen myös kaupungin viralliselle ilmoitustaululle, joka sijaitsee kaupungintalon ulko-oven vieressä (os. Multiantie 5).

Julkiset kuulutukset ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa pääsääntöisesti 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu.

Hankinnat / tarjouspyynnöt

Avoimet tarjouspyynnöt -kohdasta löydät kaupungin tarjouspyynnöt julkisista hankinnoista. Päätökset hankinnoista löydät puolestaan viranhaltijapäätöksistä (kun hankintapäätöksen tekee viranhaltija) tai toimielimien pöytäkirjoista (katso: Esityslistat & pöytäkirjat).

Katso myös

Katso myös -sarakkeessa on linkki Keuruu Fan Club -facebook-sivustolle. Käypä lukemassa, mitä keuruulaiset ja Keuruuseen tykästyneet kirjoittelevat.

Myös Keuruun matkailutoimella on omat www-, facebook- ja instagram-sivut Visit Keuruu, joihin löydät linkit Katso myös -sarakkeesta. Etusivulta löydät syötteen Vapaa-aikatoimen facebook -sivuista. Keuruun kaupungilla ei ole toistaiseksi omia facebook-sivuja.