Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Ympäristönsuojeluyksikkö valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista sekä neuvoo jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä.

Jätelain mukaan kaikkien jätteen haltijoiden tulee liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Kiinteistöllä voi olla joko oma tai useampien kiinteistöjen yhteinen jäteastia.

Keuruulla jätehuolto järjestetään sopimusperusteisesti eli jätteen haltija tekee sopimuksen valitsemansa jätehuoltoyrittäjän kanssa. Keuruulla toimivat yritykset ovat Lassila&Tikanoja (lt.fi) ja Linlog Ky (linlog.fi). Jätehuollon toteutuksesta vastaa teknisten palveluiden kunnallistekniikan yksikkö.

Mänttä-Vilppulassa jätehuoltosta vastaa Pirkanmaan Jätehuolto Oy ja jätehuoltoviranomaisena toimii alueellinen jätehuoltolautakunta. Tarkempaa tietoa tehtävistä sekä yhteystiedot löydät Mänttä-Vilppulan kaupungin verkkosivuilta

Keuruun jätehuoltomääräyksissä (pdf) ja Mänttä-Vilppulan jätehuoltomääräyksissä (tampere.fi) säädetään muun muassa kiinteistöjä koskevista lajitteluvelvoitteista, kompostoinnista sekä jätteiden polttamisesta.

Keuruulla ruokajätteiden kompostoinnista tulee ilmoittaa ympäristönsuojelusihteerille kompostointi-ilmoituslomakkeella (pdf).

Jäteastian tyhjennysvälin harvennus

Mikäli kiinteistöllä syntyy jätettä erityisen vähän, voidaan kiinteistön haltijalle myöntää kirjallisen hakemuksen perusteella harvennus jäteastian tyhjennysväliin.

Keuruulla jäteastian tyhjennysvälin harvennusta koskeva hakemus (pdf) toimitetaan ympäristönsuojelusihteerille.

Mänttä-Vilppulassa sekä jäteastian tyhjennysvälin harventamista että jätemaksun kohtuullistamista koskeva hakemus toimitetaan kunnan jätehuoltoviranomaisena toimivalle alueelliselle jätehuoltolautakunnalle (tampere.fi).