Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Ympäristönsuojeluyksikkö valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista sekä neuvoo jätehuoltoon liittyvissä kysymyksissä.

Jätelain mukaan kaikkien jätteen haltijoiden tulee liittyä järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Kiinteistöllä voi olla joko oma tai useampien kiinteistöjen yhteinen jäteastia.

Keuruulla jätehuolto järjestetään sopimusperusteisesti eli jätteen haltija tekee  sopimuksen valitsemansa jätehuoltoyrittäjän kanssa. Keuruulla toimivat yritykset ovat Lassila&Tikanoja ja Linlog Ky. Jätehuollon toteutuksesta vastaa teknisten palveluiden kunnallistekniikan yksikkö.

Mänttä-Vilppulassa jätehuolto on toteutettu kunnan järjestämänä niin, että käytännön jätehuollon toteutuksesta ja neuvonnasta vastaa alueellinen jätehuoltolautakunta (tampere.fi -sivustolla) sekä lautakunnan alaisuudessa toimiva jätehuollon viranomaisyksikkö ja Pirkanmaan Jätehuolto Oy

Keuruun jätehuoltomääräyksissä ja Mänttä-Vilppulan jätehuoltomääräyksissä säädetään muun muassa kiinteistöjä koskevista lajitteluvelvoitteista, kompostoinnista sekä jätteiden polttamisesta.

Keuruulla ruokajätteiden kompostoinnista tulee ilmoittaa ympäristönsuojelusihteerille kompostoinnin ilmoituslomakkeella (pdf).

Jäteastian tyhjennysvälin harvennus

Mikäli kiinteistöllä syntyy jätettä erityisen vähän, voidaan kiinteistön haltijalle myöntää kirjallisen hakemuksen perusteella harvennus jäteastian tyhjennysväliin.

Keuruulla jäteastian tyhjennysvälin harvennusta koskeva hakemus (pdf) toimitetaan ympäristönsuojelusihteerille.

Mänttä-Vilppulassa sekä jäteastian tyhjennysvälin harventamista että jätemaksun kohtuullistamista koskeva hakemus (tampere.fi) toimitetaan kunnan jätehuoltoviranomaisena toimivalle alueelliselle jätehuoltolautakunnalle Tampereelle.