Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruu on päässyt mukaan Unicefin Lapsiystävällinen kunta -malliin. Tavoitteenamme on varmistaa, että kaikkien lasten ääni ja tarpeet tulevat kuulluiksi kaupungin palveluissa ja että kaikki keuruulaislapset voivat elää turvallista lapsen arkea kaupungissamme. Mallissa lapsia ovat alle 18-vuotiaat. Kahden vuoden pitkäjänteisen kehittämistyön jälkeen tulokset arvioidaan ja Keuruu voi saada Lapsiystävällinen kunta -tunnustuksen.

Suuri osa lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista päätöksistä tehdään kunnissa. Työskentelemällä malliin tehdyn Keuruun oman toimintasuunnitelman mukaisesti vahvistamme lapsen oikeuksien toteutumista kunnan päätöksenteossa ja palvelujen järjestämisessä. Tässä työssä apunamme on Unicefin lapsiystävällinen kunta -malli, joka perustuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen. Lapsiystävällinen kunta -kehittämistyöstä vastaa Keuruulla monitoimijainen koordinaatioryhmä, jossa työskentelevät hallintojohtaja, kaavoitusinsinööri, kunnossapitomestari, nuorisovastaava, varhaiskasvatuksen palveluohjaaja sekä nuorisovaltuuston ja kasvun ja hyvinvoinninlautakunnan edustajat.

Kehittämistyö Keuruulla käynnistyi vuonna 2020, kun kaupunki haki edellisen vuoden lopussa mukaan malliin ja tuli siihen hyväksytyksi. Lapsiystävällinen kunta -toimintamalli koskee kaikkia kaupungin palvelualueita ja hallintoa. Työn alkaessa on tehty alkukartoitus kaupungin nykytilasta sekä selvitetty lasten näkemyksiä. Lapsiystävällinen kunta- toimintasuunnitelman viisi kehittämiskohdetta valittiin kartoitusten perusteella ja niiden parissa työskennellään vuodet 2023–2024.

 

Ajankohtaista kehittämistyössä

 • 2020 Aloitus mallissa ja lapsen oikeuksiin tutustuminen
 • 2021 Alkukartoituksen tekeminen, joka pohjautuu lasten kokemuksiin, mallin lapsenoikeusmittareihin ja kunnassa jo olemassa olevaan tietoon lasten hyvinvoinnista.
 • 2022 Koordinaatioryhmän uudelleenjärjestely ja toimintasuunnitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden valmistelu
 • 2023 Toimintasuunnitelman hyväksyminen
 • 2023–2024 Toimeenpanoaika
 • 2025 Mahdollinen 1. Lapsiystävällinen kunta -tunnustus

 

Tunnustuksen myöntäminen

Lapsiystävällinen kunta -tunnustus myönnetään sitoutuneesta ja aktiivisesta kehittämistyöstä lapsen oikeuksien edistämiseksi.

Mallissa mukana olo ei tokikaan tarkoita, että lasten huomiointi aloitetaan Keuruun kaupungilla tai sen kumppaneilla vasta Unicef-yhteistyön myötä. Lapsiystävällinen kunta -malli tuo kuitenkin työhön arvokkaita työkaluja ja varmistaa kuulemisen ja huomioinnin laajuuden.

Myönnetty tunnustus on voimassa kaksi tai neljä vuotta ja sen uusiminen edellyttää kehittämistyön jatkamista. Perustana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus ja Unicefin kansainvälinen malli Child Friendly Cities.

 

UNICEFin lapsiystävällinen kuntatyön yleiset tavoitteet

 • jokainen lapsi tuntee olevansa arvokas
 • jokainen lapsi saa elää turvassa
 • jokainen lapsi saa harrastaa
 • jokaisella lapsella on kavereita ja turvallinen aikuinen
 • jokainen lapsi saa äänensä kuuluviin
 • jokainen lapsi huomioidaan päätöksenteossa

 

Lapsiystävällinen kunta Kandidaatti