Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupungin koulu- ja päiväkotitilojen vuokrahinnasto ja yleiset vuokrausehdot 1.1.2024 alkaen

Hintoihin lisätään voimassa oleva arvonlisävero tilan käyttötarkoituksen mukaan:

 • majoitus ja liikuntakäyttö: 10%
 • muu käyttötarkoitus: 24%

Hintoihin ei sisälly mahdolliset talonmies-, siivous- tai muut käyttäjäpalvelut, joista on lisätietoa: yleisten vuokrausehtojen kohdassa 4.

Hinnastossa pienellä koululla tarkoitetaan Einari Vuorelan koulua ja Pohjoislahden ala-astetta.

Tilavuokrat / Hinnasto 1

Hinnasto 1 koskee kaupungin muita hallintokuntia, paikallisia yhdistyksiä, seuroja ja yhteisöjä sekä yksityistilaisuuksia, joihin ei sisälly pääsymaksua tai kaupallista toimintaa

 1. normaali luokkatila tai pienen koulun sali 10,20 € / tunti
 2. Keuruun ala-asteen Kivikoulun vanhan osan sali tai Kivelän koulun sali tai erikoistilat (teknisen-, tekstiilityön-, taito- ja taideaineiden luokat ja kokoustilat/kabinetit) 15,85 € / tunti
 3. Keuruun yhteiskoulun-, Haapamäen yhteiskoulun- tai Keuruun ala-asteen uudisosan liikuntasali 34,40 € / tunti
 4. Keuruun yhteiskoulun auditorio 41,00 € / tunti
 5. Pienen koulun keittiö ja siihen liittyvä ruokasali:

Käyttö ruuanvalmistukseen 14,65 € / tunti
Käyttö kahvitilaisuuden järjestämiseen 11,70 € / tunti

 1. Päiväkodin ryhmätila tai ruoka- tai liikuntasali 10,20 € / tunti
 2. Yöpyminen 8,50 € / yöpyjä / yö

Tilavuokrat / hinnasto 2

Hinnasto 2 koskee yrityksiä, yksityisiä ja muita hinnastoon 1 kuulumattomia. Hinnastossa pienellä koululla tarkoitetaan Einari Vuorelan koulua ja Pohjoislahden ala-astetta.

 1. normaali luokkatila tai pienen koulun sali 20,40 € / tunti
 2. Keuruun ala-asteen Kivikoulun vanhan osan sali tai Kivelän koulun sali tai erikoistilat (teknisen-, tekstiilityön-, taito- ja taideaineiden luokat ja kokoustilat/kabinetit) 31,60 € / tunti
 3. Keuruun yhteiskoulun-, Haapamäen yhteiskoulun- tai Keuruun ala-asteen uudisosan liikuntasali 67,60 € / tunti
 4. Keuruun yhteiskoulun auditorio 82,00 € / tunti
 5. Pienen koulun keittiö ja siihen liittyvä ruokasali:

Käyttö ruuanvalmistukseen 29,30 € / tunti
Käyttö kahvitilaisuuden järjestämiseen 23,40 € / tunti

 1. Päiväkodin ryhmätila tai ruoka- tai liikuntasali 20,40 € / tunti
 2. Yöpyminen 17,00 € / yöpyjä / yö

Hakemus päiväkodin tai koulun tilojen käyttöön (pdf)

Koulujen ja päiväkotien tilavuokrauksen yleiset ehdot 

1. Maksut ja peruutukset

Tilojen käytöstä peritään maksu kulloinkin voimassa olevan, kasvun ja hyvinvoinnin lautakunnan hyväksymän hinnaston mukaan. Asiakasta laskutetaan tilaisuuden jälkeen. Hintaan lisätään alv käyttötavan mukaan (Liikuntatilat liikuntakäytössä ja majoittuminen: alv 10 %, muu käyttö: alv 24 %). Monipäiväisistä leiri- tai kurssitilaisuuksista sovitaan kustannus erikseen koulujen osalta rehtorin tai päiväkotien osalta päiväkodin johtajan/vastaavan lastentarhanopettajan kanssa. Mikäli tilavaraus peruutetaan myöhemmin kuin 7 päivää ennen varausta, varaajalta laskutetaan puolet tilan vuokrasta. Varauksen peruminen ilmoitetaan rehtorille tai päiväkodin johtajalle/vastaavalle lastentarhanopettajalle (tai muulle sovitulle henkilölle). Koulu tai päiväkoti voi muuttaa varausta tai perua varauksen ilmoittamalla siitä varaajalle vähintään kaksi viikkoa ennen varauksen ajankohtaa.

2. Tilat ja niiden käyttö

Tilojen vuokraamisesta päättävät koulujen osalta rehtorit ja päiväkotien osalta päiväkodin johtaja/vastaava. Säännöllisiä liikuntasalivuoroja haetaan kaupungin vapaa-aikatoimesta. Keuruun yhteiskoulun ja Haapamäen yhteiskoulun keittiötilojen vuokraamisesta vastaa Keurusseudun Ateria- ja tukipalvelut Oy. Koulun tai päiväkodin pihaa ja kenttää vuokrataan harkinnan mukaan soveltaen tilojen vuokraamiseen annettuja ehtoja. Tilojen jälleenvuokraus on kielletty. Vuokrattuihin tiloihin kuuluvat välineet eivät ole hakijan käytettävissä, poikkeuksista on sovittava erikseen koulun rehtorin tai varhaiskasvatuksen vastaavan kanssa.

Tilat luovutetaan käyttäjälle siinä kunnossa kuin ne luovutushetkellä ovat. Tilojen käyttäjä/vuokraaja vastaa tilojen asiallisesta käytöstä, järjestyksen säilymisestä ja hyvien tapojen noudattamisesta tilaisuuden aikana. Käyttäjä (eli hakija ja hänen yhteys- ja vastuuhenkilö) vastaa siitä, että tiloja käytetään vain myönnettyyn käyttötarkoitukseen, eikä tiloihin päästetä asiaankuulumattomia henkilöitä. Vastuuhenkilö lähtee tilaisuudesta viimeisenä ja huolehtii, että valot on sammutettu, vesihanat / suihkut ovat kiinni ja ovet ja ikkunat ovat suljettu.

Tilaisuuden järjestäjä tekee tarvittaessa kokoontumislain mukaisen ilmoituksen poliisille. Kun kyseessä on majoittuminen, hakijan tulee laatia pelastussuunnitelma ja varmistettava, että tiloissa on toimiva palovaroitin sekä vastattava ympärivuorokautisen valvonnan järjestämisestä. Avotulen teko sisätiloissa sekä tupakointi koulun tai päiväkodin tiloissa tai piha-alueilla on ehdottomasti kielletty.

3. Valvontavastuu ja avain

Hakija joko ottaa itse valvontavastuun ja nimeää siihen vastuuhenkilön tai sopii valvonnasta varauksen yhteydessä. Avain luovutetaan vain tilavaraushakemuksessa määritellylle hakijalle tai vastuuhenkilölle kuittausta vastaan. Ko. henkilö vastaa avaimen säilytyksestä ja on vahingonkorvausvelvollinen avaimen kadottua tai kopioiden teettämisestä aiheutuvista lisäkustannuksista (esim. lukkojen uudelleensarjoitukset)

4. Siivous ja muut käyttäjäpalvelut

Tilojen käyttäjä vastaa tilojen asiallisesta käytöstä, ja että tilat ovat käytön jälkeen vastaavassa kunnossa kuin luovutuksen aikaan. Tilan käytöstä aiheutuneet talonmies-, siivous- tai muiden käyttäjäpalvelujen kustannukset laskutetaan erikseen todellisten kustannusten mukaan. Siivouksesta voi sopia etukäteen ottamalla yhteyttä kaupungin siivouspalveluihin, puh. 040 0859 710.

5. Vahinkotapaukset

Tilojen käyttäjä vastaa tiloille tai niihin kuuluville välineistöille aiheutuneiden vahinkojen korjauskustannuksista sekä käytön aikana kadonneen kaupungin omaisuuden korvaamisesta uushankintahinnan mukaisesti. Mahdollisista vahingoista on viipymättä ilmoitettava rehtorille tai päiväkodin johtajalle/vastaavalle lastentarhanopettajalle. Kaupunki ei vastaa tilan tai sen välineistön puutteista tai vioista käyttäjälle tai tilaisuuteen osallistuneelle aiheutuneista vahingoista, eikä käyttäjän tai tilaisuuden osallistujien omaisuuden katoamisesta tai vahingoittumisesta. Välitöntä korjausta vaativat hätätapaukset ilmoitetaan kaupungin tekniseen päivystykseen puh. 040 024 5615 

6. Vastuuvakuutus

Vuokraajalla tulee tilojen käytön aikana olla voimassa vastuuvakuutus.