Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupungin koulu- ja päiväkotitilojen vuokrahinnasto ja yleiset vuokrausehdot 1.1.2020 alkaen

Hinnasto 1: kaupungin muut hallintokunnat, paikalliset yhdistykset, seurat ja yhteisöt sekä yksityistilaisuudet, joihin ei sisälly pääsymaksua tai kaupallista toimintaa

Hinnasto 2: yritykset, yksityiset ja muut hinnastoon 1 kuulumattomat

Tila

Hinnasto 1

Hinnasto 2

Normaali luokkatila, pienen koulun(* sali

9,10 € / h18,10 € / h
Keuruun ala-asteen Kivikoulun vanhan osan- tai Kivelän koulun liikuntasali
Koulujen erikoistilat (teknisen-, tekstiilityön-, taito- ja taideaineiden luokat)
Haapamäen yhteiskoulun kokoustila/kabinetti

14,10 € / h28,10 € / h
Keuruun yhteiskoulun-, Haapamäen yhteiskoulun tai Keuruun ala-asteen Kivikoulun uudisosan liikuntasali

30,40 € / h60,10 € / h
Keuruun yhteiskoulun auditorio

36,40 € / h72,85 € / h

Pienen koulun(* keittiö ja siihen liittyvä ruokasali
- ruuanvalmistuskäyttö
- kahvitilaisuus

13,00 € / h
10,40 € / h

26,00 € / h
20,80 € / h
Päiväkodin ryhmätila, ruoka- tai liikuntasali

9,10 € / h18,10 € / h
Yöpyminen
7,60 € /
yöpyjä / yö

15,10 € /
yöpyjä / yö

(* Einari Vuorelan koulu, Pihlajaveden ala-aste ja Pohjoislahden ala-aste
Hintaan lisätään voimassa oleva arvonlisävero tilan käyttötarkoituksen mukaan:
- majoitus ja liikuntakäyttö 10 %
- muu käyttötarkoitus 24 %

Hintaan ei sisälly mahdolliset talonmies-, siivous- tai muut käyttäjäpalvelut (kts. yleiset ehdot kohta 4)

Hakemus päiväkodin tai koulun tilojen käyttöön (pdf)

Koulujen ja päiväkotien tilavuokrauksen yleiset ehdot 1.1.2018 alkaen

1. Maksut ja peruutukset

Tilojen käytöstä peritään maksu kulloinkin voimassa olevan, sivistyslautakunnan hyväksymän hinnaston mukaan. Asiakas saa tilavuokrasta laskun tilaisuuden jälkeen. Hintaan lisätään alv käytön mukaan (liikuntatilat liikuntakäytössä sekä majoitus / alv 10 %, muu käyttö / alv 24 %). Monipäiväisistä leiri- tai kurssitilaisuuksista sovitaan kustannukset erikseen rehtorin / varhaiskasvatuksen aluevastaavan (myöhemmin: aluevastaava) kanssa.

Mikäli tilavaraus peruutetaan myöhemmin kuin 7 päivää ennen varausta, varaajalta laskutetaan puolet varauksen vuokrasta. Varauksen peruminen ilmoitetaan rehtorille / aluevastaavalle tai muulle sovitulle henkilölle. Koulu tai päiväkoti voi muuttaa varausta tai perua varauksen ilmoittamalla siitä varaajalle vähintään kaksi viikkoa ennen varauksen ajankohtaa.

2. Tilat ja niiden käyttö

Koulun / päiväkodin tilojen vuokraamisesta päättää rehtori / aluevastaava. Säännöllisiä liikuntasalivuoroja haetaan kaupungin vapaa-aikapalveluista. Keuruun yhteiskoulun ja Haapamäen yhteiskoulun keittiötilojen vuokraamisesta vastaa kaupungin tekniset palvelut. Koulun / päiväkodin pihaa ja kenttää vuokrataan harkinnan mukaan soveltaen tilojen vuokraamiseen annettuja ehtoja. Tilojen jälleen vuokraus on kielletty. Vuokrattuihin tiloihin kuuluvat välineet eivät ole hakijan käytettävissä, poikkeuksista on sovittava erikseen koulun rehtorin / aluevastaavan kanssa.

Tilat luovutetaan käyttäjälle siinä kunnossa kuin ne luovutushetkellä ovat. Tilojen käyttäjä / vuokraaja vastaa tilojen asiallisesta käytöstä, järjestyksen säilymisestä ja hyvien tapojen noudattamisesta tilaisuuden aikana. Käyttäjä (hakija ja sen yhteys- ja vastuuhenkilö) vastaa siitä, että tiloja käytetään vain myönnettyyn käyttötarkoitukseen, eikä tiloihin päästetä asiaankuulumattomia henkilöitä. Vastuuhenkilö lähtee tilaisuudesta viimeisenä ja huolehtii, että valot on sammutettu, vesihanat / suihkut ovat kiinni ja ovet ja ikkunat ovat suljettu.

Tilaisuuden järjestäjä tekee tarvittaessa kokoontumislain mukaisen ilmoituksen poliisille.

Majoituksen kyseessä ollessa hakijan on laadittava pelastussuunnitelma, varmistettava, että tiloissa on toimiva palovaroitin sekä vastattava ympärivuorokautisen valvonnan järjestämisestä. Avotulen teko sisätiloissa on kielletty. Tupakointi koulun / päiväkodin tiloissa ja piha-alueilla on ehdottomasti kielletty.

3. Valvontavastuu ja avain

Hakija joko ottaa itse valvontavastuun ja nimeää siihen vastuuhenkilön tai sopii valvonnasta varauksen yhteydessä. Avain luovutetaan vain tilavaraushakemuksessa määritellylle hakijalle tai vastuuhenkilölle kuittausta vastaan. Ko. henkilö vastaa avaimen säilytyksestä ja on vahingonkorvausvelvollinen avaimen kadottua tai kopioiden teettämisen yhteydessä aiheutuvista lisäkustannuksista (esim. lukkojen uudelleensarjoitukset)

4. Siivous ja muut käyttäjäpalvelut

Tilojen käyttäjä vastaa tilojen asiallisesta käytöstä, ja että tilat ovat käytön jälkeen vastaavassa kunnossa kuin luovutuksen aikaan. Tilan käytöstä aiheutuneet talonmies-, siivous- tai muiden käyttäjäpalvelujen kustannukset laskutetaan erikseen todellisten kustannusten mukaan. Siivouksesta voi sopia etukäteen ottamalla yhteyttä kaupungin siivouspalveluihin.

5. Vahinkotapaukset

Tilojen käyttäjä vastaa tiloille tai niihin kuuluville välineistöille aiheutuneiden vahinkojen korjauskustannuksista sekä käytön aikana kadonneen kaupungin omaisuuden korvaamisesta uushankintahinnan mukaisesti. Mahdollisista vahingoista on viipymättä ilmoitettava rehtorille / aluevastaavalle. Kaupunki ei vastaa tilan tai sen välineistön puutteista tai vioista käyttäjälle tai tilaisuuteen osallistuneelle aiheutuneista vahingoista, eikä käyttäjän tai tilaisuuden osallistujien omaisuuden katoamisesta tai vahingoittumisesta. Välitöntä korjausta vaativat hätätapaukset ilmoitetaan kaupungin tekniseen päivystykseen puh. 040 024 5615

6. Vastuuvakuutus

Käyttäjällä on vastuuvakuutus: ☐ Kyllä ☐ Ei