Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Erityisestä syystä voidaan myöntää poikkeus maankäyttö- ja rakennuslain säännöksistä tai muista sen nojalla annetuista rakentamista tai muuta toimenpidettä koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja rajoituksista. Keuruulla poikkeamisluvat ratkaisee Elinvoiman ja asuinympäristön lautakunta.

Poikkeamislupaa haetaan sähköisesti Lupapiste.fi asiointipalvelun kautta. Myös poikkeuslupia koskevat kysymykset ja neuvontapyynnöt tulee jättää Lupapisteen kautta.

Myönteinen poikkeamispäätös ei yksinään oikeuta vielä rakentamiseen, vaan toimenpiteelle on haettava lisäksi rakennuslupa poikkeamisluvassa säädetyssä ajassa.