Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

 

Linkki kuntouttavaan työtoimintaan: Tukea työllisyyteen | Hyvaks.fi

 

 

Kuntouttava työtoiminta on tarkoitettu henkilöille, jotka kuuluvat kuntouttavasta työtoiminnasta säädettyjen lakien ja asetusten piiriin.

Lain kuntouttavasta työtoiminnasta tavoitteena on parantaa työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saavan työttömän henkilön edellytyksiä työllistyä tai osallistua koulutukseen tai työ- ja elinkeinohallinnon tarjoamaan työllistymistä edistävään palveluun.

Kuntouttavalla työtoiminnalla halutaan vahvistaa asiakkaan elämän- ja arjenhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. Toiminnalla pyritään myös ehkäisemään syrjäytymistä tarjoamalla mahdollisuus työtoimintaan ja muihin palveluihin. Palveluiden suunnittelussa huomioidaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan henkilökohtainen tilanne.

Kuntouttavaan työtoimintaan voi osallistua 1-4 päivää / viikko, 4-8 tuntia / päivä. Toiminnasta sovitaan kuntouttavan työtoiminnan sopimuksella. Kuntouttavan työtoiminnan kesto voidaan porrastaa aktivointisuunnitelmassa siten, että alkuvaiheessa työtoiminnan päiviä on vähemmän ja muita tarvittavia palveluja enemmän. Asiakkaan valmiuksien parantuessa työtoiminnan päiviä voidaan lisätä. Kuntouttavasta työtoiminnasta maksetaan 9 € kulukorvaus / toteutunut toimintapäivä.

Asiakas voi osallistua kuntouttavaan työtoimintaan enintään 178 päivänä 12 kuukauden jakson aikana. 

Tauot suunnitellaan asiakaskohtaisesti

On kuitenkin huomioitava, että yhtäjaksoiset pitkät tauot kuntouttavassa työtoiminnassa voivat olla kuntoutuksen tavoitteiden vastaisia (esimerkiksi asiakkaan päihdeongelman takia). Niinpä taukopäiviä suunnitellessa on huomioitava asiakkaan tilanne kokonaisvaltaisesti.

Yhteisesti sovitut taukopäivät kirjataan aktivointisuunnitelmaan.

Asiakkaan saamat palvelut kuntouttavassa työtoiminnassa

  • Palveluohjaus asiakkaalle eri palveluihin
  • Yksilöllisen aktivointisuunnitelman laatiminen
  • Kuntouttava työ kaupungin tai palveluntuottajan toiminnoissa
  • Työnhaku- ja opiskeluvalmiuksia parantava ohjaus
  • Tutustumiskäynnit oppilaitoksiin ja työpaikoille
  • Kehittymisen arviointi ja palvelutarvearviointi yhdessä asiantuntijoiden kanssa
  • Työllistymisen tai koulutukseen hakeutumisen jatkosuunnitelma