Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Pohjavedeksi sanotaan vettä, joka täyttää kokonaan maaperän tai kallioperän avoimet tilat. Pohjavettä syntyy sade- ja sulamisvesien imeytyessä maaperään tai valuessa kallioperän rakoihin. Pohjavettä esiintyy lähes kaikkialla, mutta eniten pohjavettä muodostuu hyvin vettä johtavissa sora- ja hiekkamuodostumissa ja kallioperän ruhjevyöhykkeissä.

Koska pohjavesi on yleensä laadultaan parempaa kuin pintavesi, on pohjavedellä suuri merkitys kuntien vesihuollossa. Myös suurin osa keuruulaisista ja mänttä-vilppulalaisista käyttää pohjavettä juomavetenään.

Pohjavedensuojelu onkin tärkeää, sillä pohjaveden laatua uhkaavat monet toiminnot kuten teiden suolaus, korjaamot, huoltoasemat, öljysäiliöt, öljyjen ja myrkyllisten aineiden kuljetukset ja varastointi, eläinsuojat, tuorerehusäilöt, vaarallisia kemikaaleja käyttävät tehtaat ja laitokset sekä vaarallisten kemikaalien varastot, maa-ainesten otto, asfaltti- ja öljysora-asemat, jätevesien maahan imeytys sekä lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö.

Pohjavesialueet luokitellaan kolmeen luokkaan niiden vedenkäytöllisen tärkeyden mukaan

I luokka: Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue. Alueen vettä käyttää vesilaitos.
II luokka: Vedenhankintaan soveltuva pohjavesialue. Alue soveltuu yleiseen vedenhankintaan, mutta sitä ei ole vielä otettu käyttöön.
III luokka: Alue, jota pitää tutkia lisää sen käyttökelpoisuuden arvioimiseksi. Tutkimusten perusteella se voidaan joko siirtää luokkiin I tai II tai jättää luokituksen ulkopuolelle.

Keuruun ja Mänttä-Vilppulan alueella on seuraavat luokitellut pohjavesialueet

Keuruu (25 kpl)

Luokka I: Heräkangas-Paloharju (osittain Jämsän puolella), Kirstinharju (osittain Mäntän ja Jämsän puolella), Piili (osittain Virtain puolella), Alalampi, Keuruu, Elämäinen, Kaleton, Pajulampi, Lomahotelli, Haapamäki, Koipikangas, Jukojärvi, Syrjäharju (osittain Petäjäveden puolella)

Luokka II: Heräkangas-Paloharju (osittain Jämsän puolella), Sysmänkangas, Lintusyrjänharju, Ketunpesänmäki, Kaakkokangas, Valkeinen, Kangastenperä, Lapinperä, Sikosuonkangas, Multharju

Luokka III: Käännetynsalmi, Loilonkangas, Hangonniemi

Mänttä - Vilppula (11 kpl)

Luokka I: Kirstinharju (osittain Jämsän ja Keuruun puolella), Leppäkangas (osittain Ruoveden puolella), Rautainharju, Loilanniemi, Ruokosenniemi, Salmentaka-Innala (eteläosa)

Luokka II: Ahveninen (osittain Ruoveden puolella), Pollarinkangas (eteläosa), Pohjaslahti

Luokka III: Valkeiskangas, Salmentaka-Innala (pohjoisosa), Pirttijärvi (osittain Jämsän puolella), Isovuori (osittain Virtain puolella), Pollarinkangas (pohjoisosa)

Linkkejä:

Keuruun pohjavesialueet (kartta.paikkatietoikkuna.fi)
Mänttä-Vilppulan pohjavesialueet (kartta pdf)

Ympäristöhallinto: Pohjavesien tila
Ympäristöhallinto: Pohjaveden suojelu