Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Lapsi kirjoittaa

Varhaiskasvatuspaikan myöntämisestä ilmoitetaan huoltajille sähköisesti Wilmassa. Huoltajia pyydetään olemaan puhelimitse yhteydessä lapsen ryhmän työntekijöihin ja sopimaan varhaiskasvatukseen tutustumisesta ja aloittamisesta.

Yhteystiedot

Tutustuminen ja aloituskeskustelu

 • Ennen varsinaista varhaiskasvatuksen aloittamista, käymme huoltajien kanssa aloituskeskustelun, jossa kuullaan heidän ajatuksia lapsesta ja toiveita varhaiskasvatuksesta. Keskustelussa huoltajat saavat myös tietoa varhaiskasvatuksen arjesta ja käytänteistä. Tapaamiseen huoltajat voivat tulla ilman lasta.
 • Huoltajat sopivat ryhmän henkilökunnan kanssa sopivasta määrästä tutustumiskäyntejä, joissa lapsi pääsee tutustumaan tulevaan ryhmäänsä ja ryhmän henkilökuntaan.
 • Tutustumiskäynnit ovat kestoltaan 1–3 tuntia ja ajoittuvat pääsääntöisesti aamupäivään. Huoltaja on mukana ja vastaa tuona aikana lapsestaan.

Wilma ja varhaiskasvatusajat

 • Huoltajat ilmoittavat tarvitsemansa varhaiskasvatusajat Wilmassa. Ohje varhaiskasvatusaikojen varaamiseen Wilma-mobiilissa.
 • Wilman päiväkirjan avulla sekä huoltajat että henkilöstö seuraavat käytettyjä tunteja.
 • Varattujen varhaiskasvatusaikojen perusteella tilataan lasten ateriat päiväkotiin sekä suunnitellaan henkilöstön työvuorot.

Mitä mukaan varhaiskasvatukseen?

 • Riittävästi varavaatteita (sukkia, alusvaatteita, vaatekerta, myös lämmintä vaatetta)
 • Sisä- ja ulkovaatteet erikseen (erityisesti lämpimällä säällä)
 • Säänmukaiset vaatteet, sillä varhaiskasvatuksessa ulkoillaan yleensä säällä kuin säällä.
 • Sisätossut tai -kengät
 • Omat vaipat, tutit ja unilelu
 • Pääsääntöisesti lapsen lääkitys hoidetaan kotona, mutta tarvittaessa lapselle määrätyn reseptilääkkeen voi tuoda päiväkotiin, mikäli sairaus edellyttää lääkehoitoa päivän aikana. Tällöin lapselle tehdään kirjallinen lääkehoitosuunnitelma. Lisää tietoa lääkehoidon toteuttamisesta kaupungin varhaiskasvatuksen lääkehoitosuunnitelmasta.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Keuruun varhaiskasvatuksessa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelu käydään kahden kuukauden kuluttua aloittamisesta. Suunnitelman tekee pääsääntöisesti ryhmän opettaja yhdessä huoltajien kanssa ja se kirjataan Wilmaan, josta myös huoltajat pääsevät sitä lukemaan. Tarvittaessa suunnitelman tekoon osallistuu myös varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja muuta yhteistyöhenkilökuntaa.