Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Artikkelin hakemisto

Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavataso. Sillä ohjataan maankäyttöä ja rakentamista, ja se voi koskea laajempaa aluetta asuin-, työ- ja virkistysalueineen tai joskus jopa vain yhtä tonttia. Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö. Asemakaavassa osoitetaan asemakaava-alueen rajat, asemakaavaan sisältyvien alueiden rajat, käyttötarkoitukset, joihin maa- ja vesialueet on aiottu käytettäviksi, rakentamisen määrä sekä rakennusten sijoitusta ja tarvittaessa rakentamistapaa koskevat periaatteet.

Asemakaavaan kuuluvat asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset. Asemakaavaan liittyy selostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja keskeisistä ominaisuuksista.


Keuruun ajantasa-asemakaavat

 Haapamäen ajantasa-asemakaava Keuruun ajantasa-asemakaava

 


Kaavaprosessin eteneminen

Aloitusvaihe

Laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa kuvataan kaavan tavoitteet ja lähtökohdat, hankkeen eteneminen sekä osallistumis-mahdollisuudet. OAS asetetaan nähtäville kaupungintalon asiointipisteeseen sekä kaupungin verkkosivuille.

Valmisteluvaihe

Laaditaan kaavaluonnos, jossa kuvataan alustavasti suunnittelualueen eri osien käyttötarkoitukset ja rakentamisen määrä ja sijoittaminen. Luonnos asetetaan nähtäville kaupungintalon asiointipisteeseen sekä kaupungin verkkosivuille.

Ehdotusvaihe

Kaavaluonnoksen ja siitä saatujen mielipiteiden ja lausuntojen pohjalta laaditaan kaavaehdotus. Kaavaehdotus asetetaan nähtäville kaupungintalon asiointipisteeseen sekä kaupungin verkkosivuille.

Hyväksymisvaihe

Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen kaava etenee hyväksymiskäsittelyyn. Yleiskaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto ja asemakaavan kaupunginhallitus. Muistutuksen jättäneille annetaan vastineet.


Vireillä olevat asemakaavat

Vireillä olevat asemakaavat

Kartalla näkyvät vireillä olevat asemakaavat

Ketvelrannnan asemakaava
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 14.–27.1.2021.
Kaavan laadinta on keskeytetty.

Ahtolan sataman asemakaava
Kaupunginhallitus käynnisti asemakaavan muutoksen 29.5.2023.

Kirkonseudun asemakaavan muutos, Mainio
Kaupunginhallitus käynnisti asemakaavan muutoksen 19.12.2022.
 


Voimaan tulleet asemakaavat

Kaava tulee voimaan kun lainvoiman saaneesta kaavan hyväksymispäätöksestä on kuulutettu niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Otavan kirjapainoalueen asemakaavan muutos, korttelit 505 ja 506

Kaupunginhallitus päätti kaavan hyväksymisestä 4.9.2023 § 179.
Kaava tuli voimaan 27.10.2023.

Nyyssänniemen asemakaava

Kaupunginhallitus päätti kaavan hyväksymisestä 19.6.2023 § 138.
Kaava tuli voimaan 7.8.2023.

Yliahon asemakaava

Kaupunginhallitus päätti kaavan hyväksymisestä 27.3.2023 § 65.
Kaava tuli voimaan 10.5.2023.

Uuranjärven ranta-asemakaava

Kaupunginhallitus päätti kaavan hyväksymisestä 24.4.2023 § 89.
Kaava tuli voimaan 16.6.2023.