Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Artikkelin hakemisto

Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavataso. Sillä ohjataan maankäyttöä ja rakentamista ja se voi koskea laajempaa aluetta asuin-, työ- ja virkistysalueineen tai joskus jopa vain yhtä tonttia. Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö. Asemakaavassa osoitetaan asemakaava-alueen rajat, asemakaavaan sisältyvien alueiden rajat, käyttötarkoitukset, joihin maa- ja vesialueet on aiottu käytettäviksi, rakentamisen määrä sekä rakennusten sijoitusta ja tarvittaessa rakentamistapaa koskevat periaatteet.

Asemakaavaan kuuluvat asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset. Asemakaavaan liittyy selostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja keskeisistä ominaisuuksista.


Keuruun ajantasa-asemakaavat:  

Keskustan ajantasa-asemakaavaHaapamäen ajantasa-asemakaava
Keuruu ajantasakaava kuva nettisivuille Haapamäki ajantasa asemakaava kuva nettisivuille1

Asemakaavat 2018 12

Vireillä olevat kaavat

Kaavaprosessin eteneminen:

AloitusvaiheValmisteluvaiheEhdotusvaiheHyväksymisvaihe
Vireilletulo
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnos

Kaavaehdotus
(kh)
Kaupunginhallitus hyväksyy asemakaavan.

 

1.

Kippavuoren asemakaava
Ehdotusvaihe, kaavaehdotus oli nähtävillä 1.−31.10.2018

2.

Yliahon asemakaava
Valmisteluvaihe, kaavaluonnos nähtävillä alkuvuodesta 2019


Hyväksytyt asemakaavat

Kaava tulee voimaan kun lainvoiman saaneesta kaavan hyväksymispäätöksestä on kuulutettu niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Keuruuntien asemakaava
KH 29.10.2018 § 212. Tullut voimaan 13.12.2018

Kaavakartta
Kaavaselostus

Kivelän ranta-alueen ja Melonsaaren asemakaava
KH 25.6.2018 § 141. Tullut voimaan 9.8.2018

Kaavakartta
Kaavaselostus 

 

HUOM! Internet Explorer 11 -selaimella voi esiintyä ongelmia suurehkojen pdf-tiedostojen (kaavaselostukset) lataamisessa. Muilla selaimilla vastaavaa ongelmaa ei pitäisi esiintyä.