Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Artikkelin hakemisto

Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavataso. Sillä ohjataan maankäyttöä ja rakentamista ja se voi koskea laajempaa aluetta asuin-, työ- ja virkistysalueineen tai joskus jopa vain yhtä tonttia. Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö. Asemakaavassa osoitetaan asemakaava-alueen rajat, asemakaavaan sisältyvien alueiden rajat, käyttötarkoitukset, joihin maa- ja vesialueet on aiottu käytettäviksi, rakentamisen määrä sekä rakennusten sijoitusta ja tarvittaessa rakentamistapaa koskevat periaatteet.

Asemakaavaan kuuluvat asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset. Asemakaavaan liittyy selostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja keskeisistä ominaisuuksista.


Keuruun ajantasa-asemakaavat 

Keskustan ajantasa-asemakaavaHaapamäen ajantasa-asemakaava
Keuruu ajantasakaava kuva nettisivuille Haapamäki ajantasa asemakaava kuva nettisivuille1

 

Vireillä olevat asemakaavat

Asemakaavat 2018 12

Kaavaprosessin eteneminen:

AloitusvaiheValmisteluvaiheEhdotusvaiheHyväksymisvaihe
Vireilletulo
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Kaavaluonnos

Kaavaehdotus
(kh)
Kaupunginhallitus hyväksyy asemakaavan.

 

1.

Kippavuoren asemakaava
Ehdotusvaihe, kaavaehdotus oli nähtävillä 25.11.−31.12.2019

2.

Yliahon asemakaava
Valmisteluvaihe, kaavaluonnos oli nähtävillä 7.−20.3. 2019


Hyväksytyt asemakaavat

Kaava tulee voimaan kun lainvoiman saaneesta kaavan hyväksymispäätöksestä on kuulutettu niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Keuruuntien asemakaava

KH 29.10.2018 § 212. Tullut voimaan 13.12.2018

Kaavakartta
Kaavaselostus

Kivelän ranta-alueen ja Melonsaaren asemakaava

KH 25.6.2018 § 141. Tullut voimaan 9.8.2018

Kaavakartta
Kaavaselostus 

 

HUOM! Internet Explorer 11 -selaimella voi esiintyä ongelmia suurehkojen pdf-tiedostojen (kaavaselostukset) lataamisessa. Muilla selaimilla vastaavaa ongelmaa ei pitäisi esiintyä.