Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Artikkelin hakemisto

Asemakaava on yksityiskohtaisin kaavataso. Sillä ohjataan maankäyttöä ja rakentamista ja se voi koskea laajempaa aluetta asuin-, työ- ja virkistysalueineen tai joskus jopa vain yhtä tonttia. Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö. Asemakaavassa osoitetaan asemakaava-alueen rajat, asemakaavaan sisältyvien alueiden rajat, käyttötarkoitukset, joihin maa- ja vesialueet on aiottu käytettäviksi, rakentamisen määrä sekä rakennusten sijoitusta ja tarvittaessa rakentamistapaa koskevat periaatteet.

Asemakaavaan kuuluvat asemakaavakartta sekä kaavamerkinnät ja -määräykset. Asemakaavaan liittyy selostus, jossa kerrotaan kaavan laatimisesta ja keskeisistä ominaisuuksista.


Keuruun ajantasa-asemakaavat 

Keskustan ajantasa-asemakaava

Keuruun keskustan ajantasainen asemakaava ja merkinnät (pdf)

 

Haapamäen ajantasa-asemakaava

Haapamäen ajantasainen asemakaava ja merkinnät (pdf)

 

 

 

 

 

 

 


Vireillä olevat asemakaavat

Luettelon mukaiset hyväksytyt ja vireillä olevat asemakaava-alueet kartalla

Kartalla näkyvät vireillä olevat asemakaavat

  • Yliaho

Kartalla näkyvät hyväksytyt asemakaavat

  • Kivelän ranta-alueen ja Melonsaaren asemakaava
  • Keuruuntie
  • Kippavuori

Kaavaprosessin eteneminen

Aloitusvaihe

  • Vireilletulo
  • Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Valmisteluvaihe

  • Kaavaluonnos

Ehdotusvaihe

  • Kaavaehdotus - kaupunginhallitus asettaa nähtäville

Hyväksymisvaihe

  • Kaupunginhallitus hyväksyy asemakaavan.

Yliahon asemakaava

Valmisteluvaihe, kaavaluonnos oli nähtävillä 7.−20.3. 2019


Voimaan tulleet asemakaavat

Kaava tulee voimaan kun lainvoiman saaneesta kaavan hyväksymispäätöksestä on kuulutettu niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan.

Keuruuntien asemakaava

Kaupunginhallituksen päätti kaavan hyväksymisestä 29.10.2018 § 212.
Kaava tuli voimaan 13.12.2018

Kivelän ranta-alueen ja Melonsaaren asemakaava

Kaupunginhallituksen päätti kaavan hyväksymisestä 25.6.2018 § 141.
Kaava tuli voimaan 9.8.2018

Kippavuoren asemakaava

Kippavuoren asemakaava

Kaupunginhallitus hyväksyi kaavan 11.5.2020 § 89

 

HUOM! Internet Explorer 11 -selaimella voi esiintyä ongelmia suurehkojen pdf-tiedostojen (kaavaselostukset) lataamisessa. Muilla selaimilla vastaavaa ongelmaa ei pitäisi esiintyä.