Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua www.keuruu.fi. Seloste on laadittu 6.8.2020 ja viimeiseksi päivitetty 27.10.2020.

Palvelun saavutettavuuden on arvioinut ulkopuolinen asiantuntijaorganisaatio, jonka lisäksi testausta on tehty itsearviointina.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset.

1. Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen

Havaittava

Informaatio ja käyttöliittymäkomponentit ovat esitetty tavoilla, jotka verkkosivuston käyttäjä voi havaita.

Videosisällöt eivät ole saavutettavia, mutta niiden välittämä informaatio on verkkosivuilla myös tekstinä. Kaupunginvaltuuston kokousvideoissa ei ole tekstitystä. Kokouksen videotaltiointi on katsottavissa 12 päivää kokouksen jälkeen.

Osa verkkosivujen sisällöistä on esitetty taulukkomuodossa. Taulukot eivät ole havaittavia mobiililaitteita (esim. älypuhelin) käytettäessä eli responsiivisuus ei toteudu. Puute korjataan 23.9.2020 mennessä.

Hallittava

Käyttöliittymäkomponentit ja navigointi ovat hallittavia. Navigoiminen sivustolla onnistuu myös näppäimistöä käyttämällä.

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Keuruun kaupungin verkkosivusto sisältää sovellettavan lainsäädännön piiriin kuuluvia liitetiedostoja ja lomakkeita (pdf, doc, rtf), jotka pääosin eivät ole saavutettavia. Näitä tiedostoja pyrimme uusimaan mahdollisuuksien mukaan saavutettavaan muotoon. Liitetiedostoja ja lomakkeita voi pyytää saavutettavassa muodossa (löydät yhteystiedot selosteen lopusta). Pyrimme luomaan kaikki uudet liitetiedostot saavutettaviksi.

Osa sivuilla olevien linkkien teksteistä on saavutettavuusvaatimusten vastaisia. Pyrimme parantamaan linkkien ohjaavuutta aina sivuja muokatessa.

Ymmärrettävä

Pyrimme pitämään sivuston loogisen rakenteen ja tekstin ymmärrettävänä. Kieliasuihin kiinnitetään erityistä huomiota. Asiakokonaisuudet pyritään jakamaan lyhyisiin kappaleisiin ja silmäiltäviin osiin. Väliotsikoita käytetään rytmittämään tekstisisältöä.

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet

Osa verkkosivuston teksteistä on vielä jäykkää virka- ja lakitekstiä, ja asioita on esitetty organisaation näkökulmasta. Tällaiset tekstit voivat olla vaikeita ymmärtää. Pyrimme parantamaan näiden tekstien ymmärrettävyyttä ja huomioimaan asiakkaan näkökulma aina sivuja muokattaessa.

Toimintavarma

Sisältö on riittävän toimintavarmaa. Sisältö voidaan luotettavasti tulkita laajalla joukolla asiakasohjelmia, mukaan lukien avustavat teknologiat.

Sisältö on toteutettu merkkauskieliä käyttämällä, elementeillä on täydelliset alku- ja lopputagit. Elementit on järjestetty sisäkkäin spesifikaation mukaisesti. Samaa attribuuttia ei ole annettu elementeille useaan kertaan. Kaikki ID-tunnisteet ovat yksilöllisiä, paitsi tilanteissa, joissa määritykset sallivat tämänkaltaiset ominaisuudet.

 

Kotisivuilla olevat linkit ulkoisiin palveluihin/sivustoihin ja niiden saavutettavuus

Etusivulla

Sähköinen hyvinvointikertomus -verkkopalvelu päivitetään saavutettavuuskriteerien mukaiseksi ja lain edellyttämä saavutettavuusseloste lisätään hyvinvointikertomus.fi-sivustolle 23.9.2020 mennessä.

Kasvatus & opetus -päävalikossa

Varhaiskasvatuksen eAsiointi -portaali tulee saavutettavuusdirektiivin mukaiseksi 23.9.2020 lakisääteiseen takarajaan mennessä. Linkki varhaiskasvatuksen eAsiointiin löytyy sivuilta: https://www.keuruu.fi/lapset-ja-nuoret/varhaiskasvatus-ja-esiopetus/varhaiskasvatuksen-easiointi

Tenavanetti - varhaiskasvatuksen sähköinen palvelu vanhemmille ei ole tällä hetkellä saavutettava. Verkkosovelluksen kehittämistä selvitellään.

Wilma koulujen oppilashallinnon verkkopalvelu ei vielä ole saavutettava, mutta saavutettavuusparannukset ovat tulossa ohjelmaan syksyllä 2020.

Koulujen Peda.net –sivustoille tehdään tarvittavat saavutettavuuskorjaukset 31.12.2020 mennessä.

Keuruun lukion sivut tehdään saavutettavaksi 31.12.2020 mennessä.

Sosiaali & terveys –päävalikossa

Haipro sähköinen potilaan/omaisen vaaratilanneilmoitus –lomakkeeseen on tehty osittain saavutettavuusparannuksia. Lomakkeesta tulee kesän 2020 aikana uusi versio, jossa saavutettavuus on huomioitu. Linkki lomakkeeseen löytyy sivuilta: https://www.keuruu.fi/sosiaali-ja-terveys/vanhuspalvelut/asiakaspalaute

Nuorten työpaja –sivustolle tehdään saavutettavuuskorjaukset elokuun 2020 aikana.

Digi- ja väestötietoviraston sähköinen ajanvaraus Edunvalvonnan sivuilla. Digi- ja väestötietoviraston saavutettavuusseloste.

Asuminen & ympäristö –päävalikossa

Sähköinen vuokra-asuntohakemus ei ole vielä saavutettava. Ohjelmantoimittaja on luvannut tehdä saavutettavuusparannukset syksyn 2020 aikana.

Vapaat vuokra-asunnot löytyvät InvestKeuruu.fi –sivustolta, jonka saavutettavuusparannukset valmistuvat vuoden 2020 loppuun mennessä.

Lupapiste.fi –palveluun (rakennusvalvonnan lupien hakeminen) toteutetaan tarvittavat muutokset saavutettavuuden kannalta 23.9.2020 mennessä

Kiinteistöjen palvelupyyntö Buildercom.net -sivuston kautta täyttää suurimmaksi osaksi saavutettavuusvaatimukset. Täytettävän lomakkeen kohdalla ei täyty vaatimus 3.1.1 Sivun kieli, joka puuttuu. Lisäksi lomakkeen kaikki kontrastit eivät täytä vaatimusta 1.4.3. Kontrastit.

Ympäristöterveydenhuollon Webropolilla tehdyt kyselylomakkeet eivät ole täysin saavutettavia. Saavutettavuusominaisuudet riippuvat paljon Webropol-ohjelmiston kehittämistahdista. Saavutettavuutta kehitetään koko ajan.

Vapaa-aika ja kulttuuri –päävalikossa

Keuruun vapaa-aika.fi –sivuston saavutettavuusseloste

Kirjaston sähköiset sivustot ja palvelut

 • Keski-kirjastojen nykyiset verkkosivut eivät täytä saavutettavuuskriteereitä, mutta elokuun alussa otetaan käyttöön uudet verkkosivut, joissa saavutettavuus on huomioitu.
 • eBooking –asiakaskoneen varauspalvelun saavutettava versio on ollut kehitteillä keväällä 2020 ja päivitetään vähitellen käyttöön.
 • Sähköinen kaukolainatilauslomake ei ole saavutettava. Se on Jyväskylän kanssa yhteinen ja sen saavutettavuuden mahdollisuuksia selvitetään.
 • Keuruun Veräjä –kotiseutusivustoon tallennetut sisällöt pyritään tekemään saavutettaviksi mahdollisuuksien mukaan, mutta esim. pdf-tiedostojen käyttöä ei voi aina välttää. Kaikkien dokumenttien sisältö on kuitenkin kuvailtu, samoin kuvat. Tietokannan rakenteelle ym. emme mahda mitään, joten siinä voi olla saavutettavuuspuutteita.

Kansalaisopiston sähköisestä ilmoittautumisesta ja opinto-ohjelmasta on valmistumassa uusi versio, jonka suunnittelun yhtenä vaatimuksena saavutettavuusdirektiiviä on käytetty. Myös vanhaan versioon tehdään saavutettavuusparannukset. Arvioitu valmistumisaika 31.8.2020.

Keuruun museon sivujen saavutettavuuden mahdollisuuksia selvitellään.

Työ- ja yrittäminen –päävalikossa

Keuruun kylät –sivustoa hallinnoivat kylien edustajat ja kyläparlamentti. Sivujen saavutettavuuden tarpeellisuuden kartoitus on menossa.

InvestKeuruu.fi –sivuston (yritystontit ja vapaat toimitilat) saavutettavuusparannukset valmistuvat arviolta 23.9.2020 mennessä. Sivuilta löytyvät mm. Keuruun Vuokra-asunnot liikelaitoksen vapaat vuokra-asunnot.

Kuntarekry.fi -sivuston saavutettavuusseloste.

Matkailu –päävalikossa

VisitKeuruu.fi –matkailusivuston saavutettavuusseloste.

Päätöksenteko –päävalikossa

Pöytäkirjojen ja esityslistojen julkaisupalvelu on pääosin saavutettava

 • Puutteita:
  Havaittavuudessa: Asiakirjakuvakkeille tarvitaan tekstivastineet
  Hallittavuudessa: Radiopainikevalinnat eivät toimi näppäimistöllä. Näkyvän fokuksen elementtien kontrasteja korostettava.
  Ymmärrettävyydessä: Luettavuuden kannalta sivulle tarvitaan kielen määritys.
  Toimintavarmuudessa: Tarvitaan hakukenttien tekstivastineiden tarkistus/lisäys.
 • Kokousasiakirjojen pdf-liitteet eivät suurimmaksi osaksi ole saavutettavia. Liitteet yritetään tehdä saavutettaviksi resurssien mukaan vuoden 2020 aikana.

Kuntalaisaloite.fi –verkkopalvelun saavutettavuusparannukset ovat paraikaa työn alla palvelun teknisellä toimittajalla ja tällä hetkellä arvio valmistumiselle on elokuun 2020 loppuun mennessä.

Info & asiointi –päävalikossa

Kulttuuritalo Kimaran sähköinen varauslomake ei ole saavutettava. Lomakkeen saavutettavuusparannukset ovat selvityksen alla.

Kiinteistöjen palvelupyyntö Buildercom.net -sivuston kautta ei ole saavutettava. Kaupunki on vaihtamassa ohjelmaa vuoden 2020 aikana uudempaan versioon, joka täyttää saavutettavuusdirektiivin vaatimukset.

Vesimittarilukeman ilmoitus sähköisen KulutusWeb –palvelun kautta ei ole saavutettava. Palvelun saavutettavuuden parannuksia selvitellään.

Kuulutuksien julkaisupalvelu on pääosin saavutettava. Saavutettavuuskriteerien valmius WCAG 2.1 tasolla on AA.

 • Puutteita:
  Havaittavuudessa: Asiakirjakuvakkeille tarvitaan tekstivastineet
  Hallittavuudessa: Radiopainikevalinnat eivät toimi näppäimistöllä. Näkyvän fokuksen elementtien kontrasteja korostettava.
  Ymmärrettävyydessä: Luettavuuden kannalta sivulle tarvitaan kielen määritys.
  Toimintavarmuudessa: Tarvitaan hakukenttien tekstivastineiden tarkistus/lisäys.
 • Muiden viranomaisten kuulutukset (esim. ELY, AVI) ja niiden liitteet saattavat olla ei-saavutettavassa muodossa. Vastuu asiakirjojen saavutettavuudesta on sen laatimisesta vastaavalla viranomaisella.

Keuruun kaupungin sosiaalisen median sivustoilla (facebook, instagram, youtube) pyritään tekemään julkaisut saavutettavassa muodossa viimeistään 23.9.2020 lähtien. Luettelon kaupungin some-sivustoista löydät tästä linkistä.

2. Ei kuulu lainsäädännön piiriin

Karttoja, joita ei ole tarkoitettu navigointikäyttöön (esim. sää- tai maastokarttoja)

Keuruun kaupungin hyväksytyt ja vireillä olevat asemakaavat ovat pdf-muodossa. 

Keuruun kaupungin tonteista on tehty esittely ArcGis StoryMaps -karttasovelluksella. 

Talousveden ja jäteveden toiminta-aluekartat (linkki sivustolle) ovat jpg-kuvamuodossa.

Keuruun ja Mänttä-Vilppulan pohjavesialueet kartalla (linkki ympäristönsuojelun sivuille)

 • Keuruun pohjavesialuekartta (karttapalvelussa: kartta.paikkatietoikkuna.fi)
 • Mänttä-Vilppulan pohjavesialuekartta (pdf-muodossa)

Navigointia varten Keuruun kaupungin verkkosivuilta on linkitetty osoitteita Googlen karttapalveluun.

Toimisto-ohjelmien tiedostoja (esim. doc, pdf, odt), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018

Keuruun kaupungin verkkosivut sisältävät joitain tiedostoja, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018. Tieto asiakirjan hyväksymis- tai voimaantulopäivästä löytyy yleensä asiakirjasta.

Video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020

Verkkosivuilla on linkki kaupungin YouTube-kanavan videotallenteisiin, joista osa on julkaistu ennen 23.9.2020.

Käyttäjien tai muiden ulkopuolisten tahojen palvelussa julkaisemia sisältöjä, jotka eivät ole palveluntarjoajan itsensä tuottamia, rahoittamia tai valvomia

Muiden viranomaisten kuulutukset (esim. ELY, AVI) ja niiden liitteet saattavat olla ei-saavutettavassa muodossa.


Huomasitko saavutettavuuspuutteen digipalvelussamme? Kerro se meille ja teemme parhaamme puutteen korjaamiseksi

Verkkolomakkeella

Voit antaa palautetta sivuston saavutettavuudesta sähköisellä palautelomakkeellamme.
Jos haluat vastauksen palautteeseen, jätä lomakkeella myös yhteystietosi.

Sähköpostilla

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Muilla tavoin

Keuruun kaupungin asiointipisteessä, avoinna arkisin ma-pe klo 9-15.
osoite: Multiantie 5, 42700 Keuruu

Keuruun kaupungin puhelinvaihde: 0207 738 738

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. 
puhelinnumero: vaihde 0295 016 000