Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupungin eri hallintokunnissa on mahdollisuus työkokeiluun ja eläkelaitosten kuntoutukseen keuruulaisille asiakkaille.

Työkokeilussa voit näyttää osaamistasi ja motivaatiotasi. Kun kokeilet työtehtäviä, voit myös yhdessä työkokeilun järjestäjän ja TE-toimiston tai työhönkuntoutukseen lähettäneen tahon kanssa selvittää, mitä muuta tukea tarvitset palataksesi työelämään.

Navikka Toimintakeskuksessa ja Keuruun kaupungin eri hallintokunnissa on tunnistettu laaja-alaisesti oppimisympäristöjä yhteistyössä eri oppilaitosten kanssa. Tunnistamistyön tuloksena on mahdollista kirjoittaa esim työkokeilussa tai työhönkuntouttavassa toiminnassa olleelle henkilölle osaamistodistus. Osaamistodistuksessa kerätty tieto voidaan hyödyntää tulevien opintojen henkilökohtaistamisessa opintojen aloituksessa.

Mitä työkokeilun jälkeen? 

Oma arviosi työkokeilun sujumisesta on tärkeä jatkon suunnittelussa Työllisyyden kuntakokeilun tai TE-toimiston kanssa. Myös työkokeilun järjestäjä antaa palautetta työkokeilusta ja suosittelee jatkotoimia.  

Työmarkkinoille paluuta voidaan työkokeilun jälkeen tukea esimerkiksi palkkatuetulla työllä, koulutuksella tai työhönvalmentajan palvelulla.

Korvaukset työkokeilun aikana

Työkokeilun aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä.  Jos olet sopinut työkokeilusta työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, voit saada työttömyysetuuden korotettuna. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysetuuden maksaja eli työttömyyskassa tai Kela.

Korvaukseksi palvelusta aiheutuvista kustannuksista voit saada osallistumispäiviltä kulukorvausta.  Jos et saa sitä työttömyysetuuden maksajalta, TE-toimisto ja kuntakokeilu vovat maksaa harkinnanvaraista kulukorvausta.