Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

HUOM tärkeää tietoa laskutuksesta

  • Lukukausimaksut peritään  yhdessä erässä / lukukausi (syyslukukaudella syyskuussa, kevätlukukaudella helmikuussa).

  • Lukukausimaksu sisältää soittotunnit, musiikinperusteiden opetuksen sekä orkesteri- ja yhtyesoitot, sivuaineesta peritään oma lukukausimaksu.

  • Mikäli perheessä on useampia lapsia musiikkiopistossa, peritään maksut kahdessa yhtä suuressä erässä / lukukausi (syyslukukaudella  syyskuussa ja marraskuussa, kevätlukukaudella helmikuussa ja huhtikuussa)

  • Ryhmäopetuksiin (musiikkileikkikoulu, tanssi, puhallinorkesterikoulu) kuuluu YKSI maksuton tutustumiskäynti. Mikäli oppilas osallistuu ryhmään toisen kerran, hänen katsotaan liittyneen ryhmään pysyvästi ja opetuksesta laskutetaan lukukausimaksu (Opistolautakunnan päätös  §21/4.6.2014). Lopettamisesta tulee aina ilmoittaa toimistoon.

  • Instrumenttioppilaan tulee ilmoittaa lopettamisesta syyslukukuauden osalta 30.8. mennessä ja kevätlukukauden osalta 31.12. mennessä, muuten oppilaasta peritään lukukausimaksu. Lopettamisilmoitus tulee tehdä kirjallisesti musiikkiopiston toimistoon.

  • Sivuainemaksu laskutetaan marraskuussa ja huhtikuussa.

  • Sisaralennus - 10 % (myönnetään automaattisesti).

  • Maksukehotukset: Kunkin maksamattoman laskun jälkeen lähetetään vain yksi maksukehotus ja sen yhteydessä kirjallinen varoitus.

  • Mikäli maksu jää tästä huolimatta hoitamatta, katkeaa oppilaan opinto-oikeus rästiin jäänyttä maksuerää seuraavan lukukauden ajaksi. Jotta opinto-oikeus pysyisi voimassa, syyskauden maksujen tulee olla hoidettu 31.12. mennessä ja koko vuoden maksujen 31.7. mennessä.

Huom! Maksuajasta tai laskun jakamisesta kahteen osaan on mahdollista neuvotella laskuttajan kanssa ottamalla yhteyttä musiikkiopiston toimistoon ennen laskun alkuperäistä eräpäivää


Lukukausimaksut

Perustuvat opistolautakunnan päätökseen § 13 / 25.3.2021

Ryhmäopetus

Musiikkileikkikoulu:

Vauvat (3-10 kk), Taaperot (1-2 v.), aikuisen kanssa 
Kesto 30 min
Hinta 71 euroa

Musiikkileikki (3-6 v.), ilman aikuista
Kesto 45 min
Hinta 102 euroa*

Soitinvalmennus (6-8 v.), kantele ja ukulele
Kesto 45 min
Hinta 102 euroa

Laskutus syyskuussa ja helmikuussa. Sisaralennus -10 %.
Yksi tutustumiskerta maksutta.


Tanssin perusopetus:


Nykytanssi, jazztanssi (yli 7v.) tai Alkeisbaletti (yli 7 v.)
Kesto 60 min
HInta 117 euroa

Lastentanssi (4-6 v.) tai Streetin alkeet (yli 13 v.)
Kesto 45 min
HInta 112 euroa

Tanssi sivuaineena (mus.opiston soitto-oppilaalle)
Kesto 60 min
Hinta 86 euroa

Tanssi sivuaineena (mus.opiston soitto-oppilaalle)
Kesto 45 min
Hinta 80 euroa

Laskutus syyskuussa ja helmikuussa. Sisaralennus -10 %.
Yksi tutustumiskerta maksutta.


Puhallinorkesterikoulu:

Soittajapoikien orkesteri ja soitonopetus 15 min/vko
Hinta 57 euroa

Soittajapoikien orkesteri (ei sis. soitonopetusta)
Hinta 25 euroa

Laskutus syyskuussa ja helmikuussa.
Yksi tutustumiskerta maksutta.

Musiikin perusteet:

Ulkopuoliset oppilaat 
Hinta 25 eruroa

(Kansalaisopiston musiikinopiskelijat voivat osallistua tunneille maksutta, tutkinnosta peritään maksu) 


Yksilöopetus 

Solistiset aineet:

Perusopinnot
45 min soittotunti / viikko
Hinta 222 euroa

Syventävät opinnot 
60 min soittotunti / viikko
Hinta 265 euroa

Avoin osasto (aikuiset yli 20-vuotiaat)
- 45 min soittotunti / viikko
Hinta 265 euroa
- 30 min soittotunti / viikko
Hinta 163 euroa

Sivuainemaksu
30 min soittotunti / viikko
Hinta 117 euroa

Sivuainemaksu
45 min soittotunti / viikko
Hinta 163 euroa

Matrikkelimaksu
(peritään uudelta oppilaalta)
Hinta 23 euroa

Opintokirjamaksu
(kun teetetty uusi hävinneen tilalle)
Hinta 12 euroa

 

Muut maksut


Tutkintomaksut (peritään vain ulkopuolisilta oppilailta):

Musiikinperusteiden tasosuoritus     22 euroa
Solistinen tasosuoritus               70 euroa            


Soitinvuokrat:

Musiikkiopiston vuokrasoitin     25 € /lukukausi
Laskuttajana Läntisen K-S musiikkiopisto 

Soittajapoikien vuokrasoitin     40 € /lukuvuosi 
Laskuttajana Soittajapojat ry  


Opintojen keskeyttäminen (solistiset aineet):

Opintojen keskeyttämiseksi määräajaksi on aina anottava lupa kirjallisesti musiikkiopiston rehtorilta.

Opintonsa lopettavat välttyvät maksamasta syksyn opintomaksun ilmoittaessaan lopettamisesta kirjallisesti musiikkiopiston toimistoon elokuun loppuun mennessä.

Kevään maksua ei peritä, jos kirjallinen taukoanomus on annettu 31.12. mennessä.

Taukoanomuksissa tulee olla alaikäisen oppilaan huoltajan allekirjoitus. Lataa valmis taukoanomuslomake tästä (pdf-tiedosto).

Opintojen lopettaminen (solistiset aineet):

Mikäli oppilas päättää lopettaa opinnot musiikkiopistossa, on toimistolle toimitettava lopettamisesta kirjallinen ilmoitus 31.8. mennessä, muuten oppilaspaikasta veloitetaan koko syyslukukauden maksu.

Kevätlukukaudeksi ilmoitus tulee tehdä 31.12. mennessä. Alle 18-vuotiaan oppilaan ilmoituksen tekee huoltaja.