Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

HUOM TÄRKEÄÄ TIETOA LASKUTUKSESTA:

  • Lukukausimaksut peritään  yhdessä erässä / lukukausi (syyslukukaudella syyskuussa, kevätlukukaudella helmikuussa).
  • Lukukausimaksu sisältää soittotunnit, musiikinperusteiden opetuksen sekä orkesteri- ja yhtyesoitot, sivuaineesta peritään oma lukukausimaksu.
  • Mikäli perheessä on useampia lapsia musiikkiopistossa, peritään maksut kahdessa yhtä suuressä erässä / lukukausi (syyslukukaudella  syyskuussa ja marraskuussa, kevätlukukaudella helmikuussa ja huhtikuussa)
  • Ryhmäopetuksiin (musiikkileikkikoulu, tanssi, puhallinorkesterikoulu) kuuluu YKSI maksuton tutustumiskäynti. Mikäli oppilas osallistuu ryhmään toisen kerran, hänen katsotaan liittyneen ryhmään pysyvästi ja opetuksesta laskutetaan lukukausimaksu (Opistolautakunnan päätös  §21/4.6.2014). Lopettamisesta tulee aina ilmoittaa toimistoon.
  • Instrumenttioppilaan tulee ilmoittaa lopettamisesta syyslukukuauden osalta 30.8. mennessä ja kevätlukukauden osalta 31.12. mennessä, muuten oppilaasta peritään lukukausimaksu. Lopettamisilmoitus tulee tehdä kirjallisesti musiikkiopiston toimistoon.
  • Sivuainemaksu laskutetaan marraskuussa ja huhtikuussa.
  • Sisaralennus - 10 % (myönnetään automaattisesti).
  • Maksukehotukset: Kunkin maksamattoman laskun jälkeen lähetetään vain yksi maksukehotus ja sen yhteydessä kirjallinen varoitus.
  • Mikäli maksu jää tästä huolimatta hoitamatta, katkeaa oppilaan opinto-oikeus rästiin jäänyttä maksuerää seuraavan lukukauden ajaksi. Jotta opinto-oikeus pysyisi voimassa, syyskauden maksujen tulee olla hoidettu 31.12. mennessä ja koko vuoden maksujen 31.7. mennessä.

Huom! Maksuajasta tai laskun jakamisesta kahteen osaan on mahdollista neuvotella laskuttajan kanssa ottamalla yhteyttä musiikkiopiston toimistoon ennen laskun alkuperäistä eräpäivää


LUKUKAUSIMAKSUT (Opistolautakunnan päätös § 14 /2019):

RYHMÄOPETUS

Musiikkileikkikoulu:

Ryhmä Kesto Hinta 
Vauvat (3-10 kk), Taaperot (1-2 v.), aikuisen kanssa 30 min 70 €
Musiikkileikki (3-6 v.), ilman aikuista45 min100 €
Soitinvalmennus (6-7 v.)60 min110 €
Laskutus syyskuussa ja helmikuussa. Sisaralennus -10 %.
Yksi tutustumiskerta maksutta.
  

Tanssin perusopetus:

RyhmäKesto Hinta 
Nykytanssi, jazztanssi (yli 7v.)60 min 115 €
Lastentanssi 1 ja 2 (4-6 v.)45 min 110 €
Tanssi sivuaineena (mus.opiston soitto-oppilaalle)60 min85 €
Tanssi sivuaineena (mus.opiston soitto-oppilaalle)45 min80 €
Laskutus syyskuussa ja helmikuussa. Sisaralennus -10 %.
Yksi tutustumiskerta maksutta.
  

Puhallinorkesterikoulu:

Soittajapoikien orkesteri ja soitonopetus 15 min/vko  56 €
Soittajapoikien orkesteri (ei sis. soitonopetusta) 24 €
Laskutus syyskuussa ja helmikuussa.
Yksi tutustumiskerta maksutta.
 

Musiikin perusteet:

Ulkopuoliset oppilaat 23€  (Kansalaisopiston musiikinopiskelijat voivat osallistua tunneille maksutta, tutkinnosta peritään maksu) 

YKSILÖOPETUS 

Solistiset aineet:

OpintoasteOpetusta / viikkoHinta 
Perusopinnot45 min soittotunti 218 € 
Syventävät opinnot    60 min soittotunti 260 € 
Sivuainemaksu30 min soittotunti 115 € 
Sivuainemaksu45 min soittotunti160 €
Matrikkelimaksu(peritään uudelta oppilaalta)23 €
Opintokirjamaksu(kun teetetty uusi hävinneen tilalle)12 €

MUUT MAKSUT

Tutkintomaksut (peritään vain ulkopuolisilta oppilailta):

Tutkinto Hinta 
Musiikinperusteiden tasosuoritus22 € 
Solistinen tasosuoritus70 €

Soitinvuokrat:

Musiikkiopiston vuokrasoitin 24 € /lukukausi Laskuttajana Läntisen K-S musiikkiopisto 
Soittajapoikien vuokrasoitin 40 € /lukuvuosi Laskuttajana Soittajapojat ry 
   

Opintojen keskeyttäminen (solistiset aineet):

Opintojen keskeyttämiseksi määräajaksi on aina anottava lupa kirjallisesti musiikkiopiston rehtorilta. Opintonsa lopettavat välttyvät maksamasta syksyn opintomaksun ilmoittaessaan lopettamisesta kirjallisesti musiikkiopiston toimistoon elokuun loppuun mennessä. Kevään maksua ei peritä, jos kirjallinen taukoanomus on annettu 31.12. mennessä. Taukoanomuksissa tulee olla alaikäisen oppilaan huoltajan allekirjoitus. Lataa valmis taukoanomuslomake tästä (pdf-tiedosto).

Opintojen lopettaminen (solistiset aineet):

Mikäli oppilas päättää lopettaa opinnot musiikkiopistossa, on toimistolle toimitettava lopettamisesta kirjallinen ilmoitus 31.8. mennessä, muuten oppilaspaikasta veloitetaan koko syyslukukauden maksu. Kevätlukukaudeksi ilmoitus tulee tehdä 31.12. mennessä. Alle 18-vuotiaan oppilaan ilmoituksen tekee huoltaja.