Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Varhaiskasvatuspalveluiden tehtävänä on tukea lasten tasapainoista kehitystä ja kasvua yhdessä vanhempien kanssa kasvatuskumppanuuden hengessä. Tätä tehtävää toteutetaan varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan osa-alueilla. Lisäksi varhaiskasvatuspalvelut vastaa lasten kotihoidon tuesta ja yksityisen hoidon tuesta.

Keuruun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma (pdf)

Varhaiskasvatus on lapsiperheille suunnattu palvelu, johon jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on subjektiivinen oikeus. Varhaiskasvatus edistää lapsen tervettä kasvua ja kehitystä yhteistyössä vanhempien kanssa ja tukee perheitä heidän kasvatustehtävässään. Varhaiskasvatus tarjoaa lapselle mahdollisuuden leikkiin ja hoitoon sekä oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin vertaisryhmässä.

Kunnallista varhaiskasvatusta tarjotaan päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Aurinkolinnan päiväkoti sisäpihaltapäin katsottuna