Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Yksityisten asukkaiden ja yritysten toimenpiteille, jotka voivat muuttaa tai pilata maaperää, ilmaa tai vesiä, tarvitaan lupa. Luvan käsittelijänä toimii toimialasta ja toiminnan laajuudesta riippuen Keurusselän ympäristönsuojelujaosto tai aluehallintovirasto. Osalle toimenpiteistä riittää pelkkä ilmoitus ympäristöviranomaiselle tai toiminnan rekisteröinti.

Kunnan ympäristönsuojelusihteeriltä saa lisätietoja mihin toimenpiteisiin tarvitaan lupa, miten hakemus laaditaan ja kenelle se osoitetaan.

Ympäristöhallinnon Lupa-sivut
Ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta (meluilmoitus)

Kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräysten tavoiteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Ympäristönsuojelumääräykset koskevat muuta kuin ympäristönsuojelulain nojalla luvanvaraista tai ilmoitusvelvollista toimintaa taikka puolustusvoimien toimintaa. Kaupunginvaltuustojen hyväksymät määräykset ovat voimassa koko kunnan alueella sekä Keuruulla että Mänttä-Vilppulassa. 

Keuruun kaupungin ympäristönsuojelumääräykset, perustelut
Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset, perustelut

Taksat

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa, voimaan 15.3.2019

Maa-ainestaksa, voimaan 15.2.2018