Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Yksityisten asukkaiden ja yritysten toimenpiteille, jotka voivat muuttaa tai pilata maaperää, ilmaa tai vesiä, tarvitaan lupa. Luvan käsittelee toimialan ja toiminnan laajuuden mukaan Keurusselän ympäristönsuojelujaosto tai aluehallintovirasto. Osalle toimenpiteistä riittää pelkkä ilmoitus ympäristönsuojeluviranomaiselle tai toiminnan rekisteröinti. Jos haet kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia kuten rakennuslupa, voit pyytää ympäristönsuojelusihteeriltä lupamenettelyjen yhteensovittamista.

Kunnan ympäristönsuojelusihteeriltä saa lisätietoja mihin toimenpiteisiin tarvitaan lupa, miten hakemus laaditaan ja kenelle se osoitetaan.

Linkkejä:

Ympäristöhallinto: Luvat ja velvoitteet-sivuilta löydät tarkempaa tietoa eri luvista ja ilmoituksista sekä hakemus- ja ilmoituslomakkeet. 
Ympäristöhallinto: Ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toiminnasta (meluilmoitus)
Ympäristöhallinto: Tutustu ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamiseen

Kunnalliset ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräysten tavoiteena on paikalliset olosuhteet huomioon ottaen ehkäistä ympäristön pilaantumista sekä poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia haittoja.

Ympäristönsuojelumääräykset koskevat muuta kuin ympäristönsuojelulain nojalla luvanvaraista tai ilmoitusvelvollista toimintaa taikka puolustusvoimien toimintaa. Kaupunginvaltuustojen hyväksymät määräykset ovat voimassa koko kunnan alueella sekä Keuruulla että Mänttä-Vilppulassa. 

Keuruun kaupungin ympäristönsuojelumääräykset, linkki pdf,
Keuruun kaupungin ympäristönsuojelumääräyksien perustelut, linkki pdf

Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset, linkki pdf,
Mänttä-Vilppulan kaupungin ympäristönsuojelumääräyksien perustelut, linkki pdf

Taksat

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (linkki pdf), voimaan 15.2.2020

Maa-ainestaksa (linkki pdf), voimaan 15.2.2018