Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Rakennusvalvonnan helpottamiseksi rakennusvalvontatoimisto antaa rakentajille seuraavia ohjeita:

Rakennuslupa

Rakennustarkastajan luvan myöntämistä koskeva päätös tulee lainvoimaiseksi 14 päivän kuluttua päätöksen antamisesta, mikäli siitä ei ole tehty oikaisuvaatimusta.

Rakennustöiden aloittaminen

Rakennustyöt saa aloittaa vasta rakennusluvan tultua lainvoimaiseksi. Lupaa tai ilmoitusta edellyttävästä rakennustyöstä on ennen sen aloittamista tehtävä aloittamisilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle. Aloittamisilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, jos ennen rakennustyön aloittamista on pidetty aloituskokous. Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin vastaava työnjohtaja on hyväksytty.

Ellei rakennustöitä aloiteta 3 vuoden kuluessa luvan myöntämisestä, lupa raukeaa.

Erityissuunnitelmien toimittaminen

Kaikki lupaehdoissa mainitut erityissuunnitelmat toimitetaan sähköisesti ja vain pdf-muodossa.

Jos lupa on aikoinaan haettu paperilla, toimitetaan suunnitelmat rakennusvalvonnalle sähköpostilla. 

Lupapisteen kautta haetuissa luvissa, myös erityissuunnitelmat tallennetaan Lupapisteeseen. 

Rakennustöiden valvontatoimenpiteet

Rakennuslupapäätöksessä on merkittynä, mitkä valvontatoimenpiteet tullaan suorittamaan rakennustyön kuluessa.

Yleisimmin valvontatoimenpiteet ovat seuraavat:

  • Rakennuksen paikan ja korkeusaseman merkitseminen. Merkitseminen suoritetaan ennen kaivutöiden aloittamista. Rakennuspaikan merkitsemiset hoitaa mittaustyönjohtaja Arto Hautakangas (puh. 0400 605 052).
  • Aloituskokous. Rakennusvalvontaviranomainen voi tarvittaessa määrätä rakennusluvassa rakennustyön aloituskokouksen pitämisestä. Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että aloituskokous pidetään ennen rakennustyön aloittamista. 
  • Käyttöönottokatselmus. Rakennuksen käyttöönotto edellyttää rakennustarkastajan hyväksyntää. Ennen asuinrakennukseen muuttamista rakennuksen käyttöönottotarkastus on suoritettava, muuttoilmoituksen voi tehdä hyväksytyn käyttöönottotarkastuksen jälkeen.
  • Loppukatselmus. Katselmus suoritetaan, kun rakennus on täysin valmis. 

Rakennushankkeeseen ryhtyvän tai vastaavan työnjohtajan on tilattava luvalla määritetyt katselmukset rakennusvalvonnan valvontainsinööriltä. Katselmuksessa on oltava läsnä rakennushankkeeseen ryhtyvän tai tämän edustajan sekä vastaavan työnjohtajan. 

Rakentajan tulee ottaa yhteys Keuruun Vesi liikelaitoksen toimistoon p. 020 773 8730, jos rakennus liittyy kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Kunnallisen vesi- ja viemäriverkoston alueella laajennus- ja lisärakentamisessa on hyvä huomioida myös mahdollinen lisäliittymämaksu.