Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupungin virallinen, lukittu ilmoitustaulu sijaitsee kaupungintalon pääsisäänkäynnin vasemmalla puolella ulkona, osoitteessa Multiantie 5.

Kunnalliset ilmoitukset julkaistaan yleisessä tietoverkossa Keuruun kaupungin kotisivuilla (katso tarkemmin kohdasta Tiedotteet, kuulutukset, hankinnat) sekä kaupungin virallisella ilmoitustaululla. Lisäksi kunnalliset ilmoitukset voidaan lainsäädännön edellytysten tai tarpeen mukaan julkaista paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

Kuntalain 108 §:n mukaan:

"Kunnan ilmoitukset saatetaan tiedoksi julkaisemalla ne yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu, sekä tarpeen vaatiessa muulla kunnan päättämällä tavalla.

Ilmoitusten on oltava yleisessä tietoverkossa 14 vuorokautta, jollei asian luonteesta muuta johdu. Ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta edellä mainitun ajan kuluttua."

Julkisista kuulutuksista annetun lain mukaan ilmoitustaulu on pidettävä kaupunginhallituksen määräämässä paikassa, johon on virka-aikana vapaa pääsy.