Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Taiteen perusopetus

Läntisen Keski-Suomen musiikkiopisto on Keuruun kaupungin ylläpitämä taiteen perusopetuslain mukaista tavoitteellista musiikin- ja tanssinopetusta antava oppilaitos, jossa voivat opiskella noin 6 - 20-vuotiaat lapset ja nuoret. Musiikkileikkikoulussa ja lastentanssissa voi opiskella myös alle kouluikäisenä. 

Lue lisää musiikin ja tanssinopetuksesta musiikkiopiston verkkosivuilla

Keuruun kansalaisopisto järjestää lähinnä lapsille ja nuorille tarkoitettua kuvataiteen perusopetusta. Kansalaisopiston musiikinopetus tarjoaa sekä ryhmä- että yksilöopetusta kaikenikäisille myös haja-asutusalueella. Esimerkiksi viulun- tai pianonsoiton opiskelun aloittamiseen on kansalaisopistossa varsin matala kynnys.

Katso kuvataiteen perusopetuksesta lisätietoa kansalaisopiston verkkosivuilla

IK-opisto

IK-opisto (Iso Kirja -opisto) on kristillinen kansanopisto, joka tarjoaa viikonloppukursseja, raamattuopintoja, leirejä sekä tapahtumia Keuruulla.

IK-opistossa voi suorittaa kansanopistotasoisia tutkintoja tai kansainvälisesti yliopistotasoisiksi tutkinnoiksi katsottuja tutkintoja muun muassa Raamattuun sekä seurakunta-, nuoriso- ja lähetystyöhön liittyen.

IK-opiston verkkosivut

 

Office-ohjelmien perusteet ja tietoturva (Keuruu) syksy 2022

Koulutus on tarkoitettu työttömille ja työttömyysuhan alaisille työnhakijoille, jotka haluavat kehittää tietotekniikan perusosaamistaan ja viestintätaitojaan. Koulutukseen ei ole pohjakoulutus- tai työkokemusvaatimusta. Koulutus soveltuu kaikille työnhakijoille, mutta koulutukseen toivotaan hakijoita, joilla tietokoneen käyttö ja Office-ohjelmat ovat vasta-alkajan tasoa.


Koulutuksen tavoitteena on kehittää osallistujien digitaalisia valmiuksia perustasoisten työvälineohjelmien käyttöön, tutustuttaa jokapäiväisiin ja tarvittaviin digipalveluihin ja tehostaa työnhaun sekä viestinnän taitoja.


Lisätiedot

Koulutuksen perehdytysjaksolla kartoitetaan osallistujien osaamistaso, jokaisen omat tavoitteet sekä ryhmän tavoitteet. Lisäksi alussa keskitytään vuorovaikutus-, viestintä- ja esitystaitoihin ja laaditaan jokaiselle henkilökohtainen kehittämissuunnitelma.

Perehdytysjakson jälkeen opetellaan työvälineohjelmistojen peruskäyttöä (Office365), tutustutaan erilaiseen sähköiseen asiointiin, yleisimpiin virallisiin lomakkeisiin, tunnistautumiseen ja tietoturvaan. Työnhakutaitoja harjaannutetaan sulautettuna ohjelmistojen käyttöön, viestintään ja esitystaitoihin.
Koulutus toteutetaan pääasiassa lähiopintoina. Koulutukseen voidaan sisällyttää etä- ja verkkopäiviä osallistujien taitotason mukaisesti.
Koulutukseen ei sisälly työssäoppimista.

Katso video: Youtube-linkki: https://youtu.be/SxP7cZJIHHA

Koulutuksen aikataulu:

Koulutus toteutetaan ajalla 17.10-4.11.2022

Sisältö:

Perehdytysjakso
· Koulutuksen tavoitteet, ryhmäytyminen
· Vuorovaikutus- ja esitystaidot digiajassa
· Henkilökohtaiset keskustelut ja suunnitelmat
· Osaamisen kehittäminen ja digitaidot (taitotasoarvio)

Työvälineohjelmien peruskäyttö, ohjaus ja tietoturva
· Sähköpostiohjelmat ja pilvipalvelut, (Office 365 peruskäyttö)
· Office-ohjelmat; Word, Excel, PowerPoint vaihtoehtoisesti LibreOffice
· Digitaaliset palvelut verkossa ja tunnistautuminen
· Virallisen asioinnin sähköiset lomakkeet ja niiden käyttö (esim. suomi.fi, te-palvelut.fi, kela.fi, vero.fi jne.)
· Tietoturva työelämässä ja vapaa-ajalla
· Työnhakutaitojen kehittäminen integroidaan tehtävien muodossa tähän osioon
· Jatkosuunnitelmat

Lisätietoja: https://koulutukset.te-palvelut.fi/kt/707556

Vastuukouluttaja Janne Timonen, puh. 044 0568 420