Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta  näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa  asemakaava-alueella tai yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin  määrätään.

Keuruulla on voimassa 17 osayleiskaavaa. Niistä maisematyöluvan hakemisen velvoite on merkitty Pihlajaveden-Asemankylän-Sahankylän osayleiskaavassa koko kaava-alueella. Lisäksi useissa osayleiskaavassa on rajoitemerkintöjä koskien avohakkuita sekä mainintoja metsänhoitoa koskien:

  • Liukko-Häkkisen rantaosayleiskaava; avohakkuukieltoja osin ranta-alueilla ja saarissa 
  • Pihlajaveden osayleiskaava; avohakkuurajoituksia osassa rantametsiä
  • VT18 ja MT621 osayleiskaava; liito-orava alueita
  • Jukojärvi-Pohjoisjärvi osayleiskaava; liito-orava alueita ja arvokkaita maisema-alueita
  • Keskustan osayleiskaava; avohakkuurajoituksia

Yksittäisten puiden kaatamiseen maisematyölupaa ei yleensä tarvita, mutta näissä tapauksissa puiden kaadoista on kuitenkin tehtävä ilmoitus rakennusvalvontaan. Puunkaatoilmoitus tehdään sähköisesti täytettävällä lomakkeella: Puunkaatoilmoitus

Ruoppaustöiden osalta neuvoja saa ympäristönsuojelusihteeriltä.