Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai muuta  näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa  asemakaava-alueella.  Yleiskaava-alueella maisematyölupa on haettava, jos yleiskaavassa niin määrätään.

Vaikutuksiltaan vähäiseen työhön ei tarvita lupaa. Vaikka maisematyölupaa ei vaadita, voi se silti vaatia puunkaatohakemuksen. Luvanvaraisuuden voi varmistaa rakennusvalvonnan viranhaltijoilta.

Maisematyölupaa haetaan sähköisesti lupapiste.fi -palvelun kautta.

Keuruulla on voimassa 17 osayleiskaavaa. Niistä maisematyöluvan hakemisen velvoite on merkitty Pihlajaveden-Asemankylän-Sahankylän osayleiskaavassa koko kaava-alueella. Lisäksi useissa osayleiskaavassa on rajoitemerkintöjä koskien avohakkuita sekä mainintoja metsänhoitoa koskien:

  • Liukko-Häkkisen rantaosayleiskaava; avohakkuukieltoja osin ranta-alueilla ja saarissa 
  • Pihlajaveden osayleiskaava; avohakkuurajoituksia osassa rantametsiä
  • VT18 ja MT621 osayleiskaava; liito-orava alueita
  • Jukojärvi-Pohjoisjärvi osayleiskaava; liito-orava alueita ja arvokkaita maisema-alueita
  • Keskustan osayleiskaava; avohakkuurajoituksia