Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Maisemaa olennaisesti muuttaviin toimenpiteisiin tarvitaan asemakaava-alueella ja eräiden osayleiskaavojen alueella rakennustarkastajan myöntämä maisematyölupa. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla esim.

  • metsän hakkuu- ja harvennustyöt
  • maankaivu
  • täyttötyöt
  • louhiminen.

Yksittäisten puiden kaatamiseen (alle 20 puuta) maisematyölupaa ei yleensä tarvita, mutta näissä tapauksissa puiden kaadoista on kuitenkin tehtävä ilmoitus rakennusvalvontaan.

Ruoppaustöiden osalta neuvoja saa ympäristönsuojelusihteeriltä.