Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Mikäli pöytäkirjan nähtävilläolo ajoittuu arkipyhään, siirtyy nähtävilläoloaika seuraavaan arkipäivään. Kuntalain 140 §:n mukaan kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot poistetaan tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä. Pöytäkirjat kokonaisuudessaan sekä erityislainsäädännön nojalla tehtyjen toimielinten päätökset pidetään kaupungin verkkosivujen lisäksi yleisesti nähtävillä ao. hallintokuntien toimistoissa.

Toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat

Tästä linkistä löydät toimielinten esityslistat ja pöytäkirjat