Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Esiopetuksen oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetusyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko esiopetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Lisäksi esiopetukseen osallistuvalla lapsella on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

Esiopetuksen oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Esiopetuksessa oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä lapsen ja hänen huoltajansa kanssa. Esiopetuksen oppilashuoltoon sisältyy Keuruun kaupungin sivistyslautakunnan hyväksymän esiopetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, joita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä neuvolapalvelut.

Toimi näin

Mikäli sinulla nousee huoli esiopetuksessa olevan lapsesi hyvinvoinnista, ota asia puheeksi esiopetuksen henkilöstön kanssa. Voit ottaa yhteyttä myös oppilashuoltohenkilöstöön, joita ovat neuvolan terveydenhoitaja, kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi ja koulukuraattori.

Yhteystiedot

Neuvolan terveydenhoitajat (Päiväkotien esiopetus), 014 269 0070

Kouluterveydenhoitaja Johanna Kivistö (Haapamäen, Einari Vuorelan ja Pohjoislahden koulut), 014 269 0082

Koulukuraattori Roosa Moilanen, 040 502 3989

Psykologi Minna Perämäki

Oppilashuoltotoimintaa on kuvattu tarkemmin esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (pdf)