Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa


KURSSIMAKSUT on mainittu opinto-ohjelmassa.  Jokainen opintoryhmä ja kurssi maksaa erikseen.  Joillakin tavallista enemmän kustannuksia aiheuttavilla kursseilla on tavallista kalliimpi hinta.

Kertaluennot ovat ilmaisia, mutta luentosarjan yksittäiseen luentoon osallistuminen on maksullista.

Kurssimaksua ei palauteta.  Opistolla on oikeus peruuttaa kurssi, jos opiskelijoita ei ole riittävästi.

Laskutetut maksut kannattaa hoitaa ajallaan! Maksamattomat laskut siirretään melko nopeasti huomautuslaskun jälkeen suoraan ulosottoon, mistä aiheutuu maksajalle lisäkustannuksia ja merkintä luottotietoihin. Maksun laiminlyönti aiheuttaa myös opiskeluoikeuden menetyksen.