Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) mukaisesti.

Katso tästä varhaiskasvatuksen maksuohjeistus (voimassa 1.3.2023 alkaen) tai Avaa tästä PDF-versio

Lisätietoja maksuista sekä tulojen ja perhetilanteiden muutosten ilmoittaminen

Asiakasmaksujen tarkistukset ja muutokset

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen koon ja bruttotulojen sekä varhaiskasvatusajan mukaan. Maksu määrätään toistaiseksi, mutta se on kuitenkin tarkistettava, kun

 • perheen tulot olennaisesti muuttuvat,
 • perheen koko muuttuu,
 • lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu,
 • voimassa olevat säädökset ja päätökset muuttuvat
 • maksu osoittautuu virheelliseksi.

Perheen tulojen muuttuessa tulotiedot tai suostumus ylimpään maksuun voidaan ilmoittaa Wilman kautta. Muutoksen tulee olla pysyvä, sillä alle kolmen (3) kuukauden mittaisissa muutoksissa kuukausimaksua ei tarkisteta. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, voidaan maksu oikaista takautuvasti vuoden ajalta. Yleinen kaikkia perheitä koskeva maksun tarkistus tehdään vuosittain kauden alussa 1.8. alkaen. Tulojen ja perhetilanteen muutokset ilmoitetaan varhaiskasvatustuspalveluihin toimistosihteeri Irmeli Hokkaselle.

Huoltajat voivat antaa suostumuksen tulorekisterin ja Kelan käyttöoikeuteen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa, jolloin huoltajan ei tarvitse toimittaa tulotietoja. Keuruun kaupungilla on käyttöoikeus palkka-, eläke- ja etuustietojen tarkistamiseen Tulorekisteristä ja Kelalta, mutta kaupunki ei voi käyttää Tulorekisterissä olevia tulotietoja varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrittämiseen ilman asiakkaalta saatua suostumusta. Tulorekisteristä ei kuitenkaan saa vielä kaikkia tulotietoja, joten ao. tulotiedot tulee toimittaa

 • aikuiskoulutustuet, apurahat, opiskelutodistus
 • elatusapu- ja tuki
 • pääomatulot: korko-, osinko- vuokra yms luovutusvoitot
 • metsätulot, metsähehtaarit kunnittain, verotodistus
 • liike-ja ammattitulot, tuloslaskelma ja tase viimeiseltä tilikaudelta ja viimeksi vahvistettu verotodistus
 • maatilatalouden ja elinkeinotoiminnan  tulot
 • vähennyksenä tuloista: toiselle perheelle maksetut elatusmaksut

Lapsen varhaiskasvatusajan muuttuessa tai perheen koon muuttuessa on muutosta haettava Wilmassa. Varhaiskasvatusmaksun muutosta on haettava kirjallisesti viimeistään edellisen kalenterikuukauden aikana. Muutoshakemuksen liitteet on mahdollista toimittaa myöhemmin sopimuksen mukaan.

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on ilmeisesti perustunut lapsen vanhempien tai muiden huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan oikaista takautuvasti enintään vuoden ajalta. Mikäli maksu on virheellinen kunnan tekemän virheen vuoksi noudatetaan korjauksessa hallintolain 8. luvun säännöksiä.

Tulorajojen euromäärät tarkistetaan yleisen ansiotasoindeksin muutoksen mukaisesti. Korkeimman ja pienimmän maksun euromäärä tarkistetaan opetustoimen hintaindeksin muutoksen mukaisesti. Tarkistukset tehdään joka toinen vuosi. Indeksillä tarkistetut euromäärät tulevat voimaan tarkistusvuotta seuraavan vuoden elokuun 1. päivänä.

Laskutus

Varhaiskasvatuksen kuukausimaksu laskutetaan kuukausittain jälkikäteen. Maksu voidaan periä tarvittaessa suoramaksuna.

Laskun varhaiskasvatuksen kuukausimaksusta voi halutessaan saada suoraan verkkopankkiin tekemällä vastaanottoilmoituksen verkkopankissa kyseisen laskun kohdalla.

Perumispalkkio ja maksukehotus: Varhaiskasvatuksen kuukausimaksun eräpäivään mennessä laiminlyöneeltä peritään 5,00 euroa maksukehotuksen lähettämisestä. Maksukehotuksia lähetetään vain yksi, jonka jälkeen edelleen maksamaton lasku lähetetään ulosottoviranomaisen perittäväksi ilman erillistä ilmoitusta.

Maksulaskuri

Laske arvio perheen päivähoitomaksusta maksulaskurilla.