Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa

Osallistu ja vaikuta Keuruun tulevaan kaupunkistrategiaan! Osallistumaan pääset tästä vastaamalla avoimeen verkkokyselyyn ke 26.1. klo 12 mennessä.
Vastanneiden kesken arvotaan Keuruun kaupungin toimesta kaksi (2) 50 €:n lahjakorttia Keuruun Megamarkettiin.

Muuta tekstin kokoa

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytyminen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut Keuruulla 1.8.2020 alkaen

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on enintään 288 euroa kuukaudessa. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisesta lapsesta perittävä asiakasmaksu on 50 % nuorimman lapsen maksusta (enintään 144 €) ja kustakin seuraavasta lapsesta enintään 20 % nuorimman lapsen maksusta. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaan tulorajaan 144 euroa kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Osa-aikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuna peritään maksu, joka perustuu perheen arvioimaan lapsen varhaiskasvatuksessa viettämään aikaan viikoittain. Viikoittainen varhaiskasvatusaika määritellään sopimuksella keskimääräisen viikkotuntimäärän mukaan nykyisen päivittäisen varhaiskasvatusajan sijaan.

Esiopetukseen liittyvän varhaiskasvatuksen osalta maksu määräytyy samojen tuntirajojen mukaisesti kuin muussakin varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatusta voi siis varata esiopetuksen (20 t/vko) ulkopuoliselle ajalle joko enintään 20 tuntia, alle 35 tuntia tai vähintään 35 tuntia viikossa. Esioppilaan maksu varhaiskasvatuksesta kattaa myös esiopetuksen loma-ajat, jolloin lapsella on oikeus osallistua varhaiskasvatukseen kokoaikaisesti. Asiakasmaksun määräytyminen perustuu sovittuun keskimääräiseen viikoittaiseen varhaiskasvatusaikaan (sopimus varhaiskasvatusajasta).

Vuorohoidossa lapsen viikoittainen varhaiskasvatuksen tarve vaihtelee vanhempien työvuorojen mukaan. Näissä tilanteissa on perusteltua käyttää kuukautta tasoitusjaksona. Varhaiskasvatusaika perustuu kuitenkin aina ennalta sovittuun aikaan.

Varhaiskasvatuksen alkaessa tai loppuessa kesken kalenterikuukauden, maksu määrätään toteutuneen varhaiskasvatusajan mukaan kuukausimaksua pienempänä.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohjeistus 1.8.2020 alkaen (pdf)

Lisätietoja antaa

S-posti: etunimi.sukunimi(at)keuruu.fi

Toimistosihteeri Irmeli Hokkanen puh. 0400 219012, fax: 014 – 771 872

Em. poissa ollessa lisätietoja voi kysyä:

Varhaiskasvatuksen vastaavat Ulla Nybacka, p. 040 0429 543 tai Paula Vulli p. 0400 785 572
tai päiväkodeista:
Aurinkolinna, Jaana Valkonen p. 0400 196 504
Lapin päiväkoti, Anne Hakkarainen p. 0400 176 608
Seipon päiväkoti, Jaana Blomqvist p. 0400 791 535
Haapamäen päiväkoti, Elsi Niemi p. 0400 249 543