Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Läntisen Keski-Suomen musiikkiopisto on Keuruun kaupungin ylläpitämä taiteen perusopetuslain mukaista tavoitteellista musiikinopetusta antava oppilaitos, jossa voivat opiskella noin 6-20 -vuotiaat lapset ja nuoret. Syksystä 2002 alkaen musiikkiopistossa on annettu myös tanssin perusopetusta. 

Musiikkiopiston päättävänä elimenä toimii Keuruun opistolautakunta. Annettavan opetuksen perustana on opistolautakunnan 17.09.2003/päivitys 11.12.2013 hyväksymä opetussuunnitelma. Läntisen Keski-Suomen musiikkiopisto on Suomen musiikkioppilaitokset (SML) jäsen.

Läntisen Keski-Suomen toiminta on alkanut v. 1992, kun Keski-Suomen konservatorion Keuruun sivutoimipiste irtaantui konservatoriosta omaksi itsenäiseksi musiikkikouluksi (v. 1994 alkaen nimi muuttui musiikkiopistoksi).

Opetusta annetaan Keuruun lisäksi Multialla ja Petäjävedellä. Musiikkiopiston toimisto sijaitsee Keuruun koulukeskuksessa, Keuruun yhteiskoulun auditoriosiivessä (Jussi Rainion tie 5 B).

Kansalaisopiston kanssa yhteisen rehtorin ja opistosihteerin (50 %) lisäksi musiikkiopistossa työskentelee kolme päätoimista soitonopettajaa sekä 14 sivutoimista tuntiopettajaa (kts. Yhteystiedot).

Oppilaitoksen toiminta-ajatus:

Läntisen Keski-Suomen musiikkiopisto on taideoppilaitos, jonka tehtävänä on järjestää musiikin ja tanssin laajan oppimäärän mukaista tavoitteellista opetusta. Opetuksen tarkoituksena on myönteisen musiikki- ja tanssisuhteen luominen sekä valmiuksien kehittäminen elämänikäiseen harrastamiseen ja alan ammattiopintoihin.

Yhteistyö ja kulttuuripalvelujen tuottaminen:

Musiikkiopisto tekee yhteistyötä mm. tanssinopetuksen, kansalaisopiston musiikinopetuksen sekä paikkakunnan orkestereiden kanssa. Yhteistyökumppaneita voivat olla myös kuntien nuorisotoimet, seurakunnat sekä alueen järjestöt ja yhteisöt.
Esim. yhteisten koulutustapahtumien, konserttien ja muiden tilaisuuksien järjestäminen.

Musiikkiopisto osallistuu omalta osaltaan alueen kulttuuripalvelujen tuottamiseen. Opisto järjestää omia esiintymistilaisuuksia ja välittää tarvittaessa esiintyjiä myös muiden tahojen järjestämiin tilaisuuksiin.

Musiikkiopisto voi järjestää myös ulkopuolisille opiskelijoille avoimia koulutusperiodeja tai yhteistyöprojekteja.