Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Rakennus tulee liittää yleiseen viemäriin aina kun se on mahdollista.

Jos rakennetaan kunnallisen viemäriverkoston ulkopuolelle, on jäteveden käsittely järjestettävä siten, ettei jätevesi kuormita ympäristöä. Haja-asutusalueiden talousjätevesien käsittelyä koskevassa asetuksessa on annettu vaatimukset kiinteistön jätevesien käsittelylle. Rakennuslupahakemuksen liitteenä on oltava asiantuntijan tekemä suunnitelma jätevesien käsittelystä.

Olemassa olevien vanhojen rakennusten osalta periaatteena on se, että jätevesien käsittely tulisi saattaa asianmukaiseksi asetuksen siirtymäaikana, 15.3.2016 mennessä. Tänä aikana on syytä selvittää Keuruun Vesi liikelaitokselta, ollaanko alueelle rakentamassa kunnallista viemäriverkostoa vai tuleeko jäteveden käsittely hoitaa muulla tavoin. Mikäli kiinteistön jätevesijärjestelmään tehdään parannuksia tai se uudistetaan kokonaan, on toimenpiteelle ensin haettava toimenpidelupa.

Aiheesta lisää myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun sivuilla (www.jamk.fi/jatevesi) sekä jätevesineuvoja Tuija Manerukselta (puh. 050-413 5322).