Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Rakennus tulee liittää yleiseen viemäriin aina kun se on mahdollista.

Jos rakennetaan kunnallisen viemäriverkoston ulkopuolelle, on jäteveden käsittely järjestettävä siten, ettei jätevesi kuormita ympäristöä. Jätevesien käsittelystä haja-asutusalueilla säädetään ympäristönsuojelulaissa (ympäristönsuojelulain muutos 19/2017 (finlex.fi)) ja valtioneuvoston asetuksessa talousjätevesien käsittelystä viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla (valtioneuvoston asetus 157/2017 (finlex.fi)) sekä kunnallisissa ympäristönsuojelumääräyksissä. Rakennuslupahakemuksen liitteenä on oltava asiantuntijan tekemä suunnitelma jätevesien käsittelystä. 

Mikäli kiinteistön jätevesijärjestelmään tehdään parannuksia tai se uudistetaan kokonaan, on toimenpiteelle ensin haettava toimenpidelupa.