Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Rakennus tulee liittää yleiseen viemäriin aina kun se on mahdollista.

Jos rakennetaan kunnallisen viemäriverkoston ulkopuolelle, on jäteveden käsittely järjestettävä siten, ettei jätevesi kuormita ympäristöä. Haja-asutusalueiden talousjätevesien käsittelyä koskevassa asetuksessa on annettu vaatimukset kiinteistön jätevesien käsittelylle. Rakennuslupahakemuksen liitteenä on oltava asiantuntijan tekemä suunnitelma jätevesien käsittelystä.

Mikäli kiinteistön jätevesijärjestelmään tehdään parannuksia tai se uudistetaan kokonaan, on toimenpiteelle ensin haettava toimenpidelupa.