Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Perusopetuslakia on muutettu 1.1.2015 voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus muuttuu velvoittavaksi. Lapsen on 1.8.2015 alkaen osallistuttava oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2018–2019 Einari Vuorelan, Haapamäen, Pihlajaveden ja Pohjoislahden ala-asteilla sekä Aurinkolinnan, Lapin ja Seipon päiväkodeissa sekä yksityisessä Päiväkoti Tähtitarhassa.

Päiväkodeissa ja kouluissa noudatetaan yhteistä esiopetussuunnitelmaa. Esiopetuksessa noudatetaan pääsääntöisesti koulun lukuvuoden toiminta-aikoja. Opetus alkaa kouluilla 9.8.2018 ja päättyy 1.6.2019. Päiväkodeissa opetus alkaa 9.8.2018 ja päättyy 31.5.2019. Opetusta annetaan päiväkodeissa päiväkotien toimintapäivinä noin 4 h/päivä ja kouluissa 3 - 5 h/päivä.

Esiopetuksen kuljetus järjestetään perusopetuslain 32 §:n ja sivistyslautakunnan päätöksen 5.8.2008 § 87 mukaisin perustein.

Ohjeet ilmoittautumiseen

Esiopetukseen ilmoittaudutaan ensisijaisesti sähköisesti: https://sote.easiointi.fi/fi/web/keuruu-vaka
Ohje eAsiointiin: eAsiointipalvelun ohje huoltajille (pdf)

Esiopetukseen voi edelleen ilmoittautua myös täyttämällä lomake:
Esiopetukseen ilmoittautumislomake(pdf)

Mikäli lapsellanne on tarve myös varhaiskasvatukseen, täytetään varhaiskasvatuksen hakulomake (kunnallinen varhaiskasvatus) tai palvelusetelihakulomake (koskee Päiväkoti Tähtitarhan esiopetukseen hakevia lapsia). Liittäkää se esiopetuksen ilmoittautumislomakkeeseen.

Lomakkeet (myös koulujen esiopetukseen suunnatut) palautetaan osoitteeseen: Keuruun kaupunki, varhaiskasvatuspalvelut, Multiantie 5, 42700 Keuruu.

Lisätietoja ja lomakkeita saa kaikista päiväkodeista ja esiopetusta antavista kouluista sekä varhaiskasvatuspalveluista varhaiskasvatuksen vastaavilta: 
Ulla Nybacka, p.0400 429 543 
Paula Vulli, p. 0400 785 572.

Päiväkoti Tähtitarhan osalta lisätietoja antaa Jarno Kinnunen p. 050 551 7002

 

Esiopetusryhmät päiväkodeissa:

Aurinkolinna Koulutie 3 C, puh. 0400 429 543
- 6-vuotiaiden kokopäiväryhmä(t)
- pelkässä esiopetuksessa olevien lasten ryhmä

Lapin päiväkoti Ronkavuorentie 1, puh. 040 4829 370
- 5-6 -vuotiaiden kokopäiväryhmä
- esiopetusryhmä

Seipon päiväkoti Seiponniementie 3, puh. 040 5253 973
- 6 -vuotiaiden kokopäiväryhmä
- esiopetusryhmä

Yksityinen Päiväkoti Tähtitarha puh. 050 551 7002
- 6 -vuotiaiden kokopäiväryhmä
- esiopetusryhmä

Esiopetusryhmät kouluissa:

Einari Vuorelan koulu Jukojärventie 550, puh. 040 0365 737
- 1 - 2 -luokat, esiopetus

Haapamäen yhteiskoulu Riihontie 15, puh. 040 8470 951
- Esiopetusryhmä

Pihlajaveden ala-aste Valkeajärventie 77,  puh. 0400 859 941
- 1-2-luokat, esiopetus

Pohjoislahden ala-aste Koskenpääntie 5, puh. 040 1784 089
- 1-2-luokat, esiopetus

Oppilaskuljetukset
Kuljetus esiopetukseen järjestetään perusopetuslain 32§:n mukaisin perustein eli jos matka on viittä kilometriä pidempi tai jos se oppilaan iän tai muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi,rasittavaksi tai vaaralliseksi. Alle viiden kilometrin matkasta on täytettävä erillinen koulukuljetusavustus-hakemus.

Varhaiskasvatuksen esiopetuskuljetukset järjestetään yhdessä koulukuljetusten kanssa.  Varhaiskasvatuksessa kuljetusta ei järjestetä kotoa varhaiskasvatukseen vaan vain esiopetukseen.

Kuljetushakemus