Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Uudenlainen yhteistyö luo työssäoppimispainotteisen mahdollisuuden opiskella kone -ja tuotantotekniikkaa Keuruulla.

HT Laser -opinpolku suunniteltiin yhteistyössä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian ja Saskyn Mäntän Seudun koulutuskeskuksen sekä HT Laser Oy:n kanssa. Tavoitteena on luoda uudenlainen toimintatapa, joka mahdollistaa tutkinto-opiskelun polulla joustavasti.

Idea yhteistyöhön tuli Itä-Suomesta. Vastaavanlaista oppilaitosten ja yritysten yhteistyötä toteutetaan muun muassa Ponssella ja E-Avenuella. Mallinnettu HT Laser -opinpolku on nyt mahdollista muokata myös muiden keuruulaisten metallialanyritysten tarpeisiin.

Pitkäjänteistä yhteistyötä

Yhteistyö lähti liikkeelle siitä, että molempien oppilaitosten opettajat keskustelivat ja kävivät käytännössä läpi, kuinka hyvin eri tutkinnonosat saadaan opetettua yrityksessä ja mitkä osat on parempi opiskella koulussa. HT Laser -opinpolun tavoitteena on, että opiskelijat ovat vain jonkin verran mukana tietopuolisen aineiden opiskelussa Jyväskylässä tai Mäntässä. Suurin osa koulutuksesta tapahtuu yrityksen tiloissa.

Työpaikalla tapahtuva ohjaus on uudenlaista yhteistyötä oppilaitosten välillä ja oppilaita voi käytännössä ohjata Gradian tai Saskyn opettaja. Lisäksi opiskelijoiden ohjaamisesta vastaavat HT Laserin kokeneet työpaikkaohjaajat.

HT Laser Oy:n näkökulmasta tavoitteena on löytää osaavaa työvoimaa. Tässä mallissa hyvät tyypit erottuvat ja heitä pystytään sitouttamaan yritykseen jo opiskeluvaiheessa. Yrityksellä on hyviä kokemuksia aiemmasta oppilaitosyhteistyöstä molempien toimijoiden kanssa ja siksi ajatus uudenlaisen mallin luomisesta vaikutti heti mielenkiintoiselta idealta.

HT Laser –opinpolku

HT Laser -opinpolku on osa Keuruun Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa -hanketta. Siinä pyritään varmistamaan osaavan työvoiman saatavuus Keuruulla. HT Laser -opinpolussa on mukana kahden oppilaitoksen, Gradian ja Saskyn, kone- ja tuotantotekniikan opiskelijoita.

Hankkeen rahoittajia ovat: Keuruun kaupunki, Etelä-Pohjanmaan liitto, Seutukaupungit.

HT Laser -opinpolku esite (pdf)

HT Laser -opinpolku video (youtube.com)

Sinä

 • Peruskoulun päättävä
 • Työtön nuori tai aikuinen
 • Alan vaihtaja
 • Pitkäaikaistyötön
 • Metallialasta kiinnostunut
 • Keuruun seudulta tai mistä vain

Sopii hyvin myös naisille!

Miten?

HT Laser

Wanted: motivoitunut, neuvokas, teknologiasta ja kehittämisestä kiinnostunut, omatoiminen.

Tarjoamme: monipuolisen ja kehittyvän kansainvälisen työympäristön levyseppähitsaajana, CNC-koneistajana, särmääjänä tai monipuolisena metalliosaajana. Kasvuun tarvitaan osaavaa työvoimaa!

Opiskelu

 • Opiskelijan tukena: opettajat, HT Laser
 • Konetekniikka, tuotantotekniikka
 • Näyttö: käytännön työtehtävissä
 • Koulutus: ei pelkkää pulpetissa istumista
 • Pääoppimisympäristö: HT Laser Keuruu

Opiskelu- ja tukimahdollisuuksia

Aikuiskoulutustuki, oppisopimus, palkkatuki, opintotuki, omaehtoisten opintojen tuki, työttömyysetuudella, työkokeilu. Ole yhteydessä TE-palveluihin ja Kelaan!