Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Hankkeen toteutus (8/2019-12/2021)

Keuruun kaupunki oli mukana osatoteuttajana Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa -hankkeessa. Hanke oli osa Seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuuden edistämistä tukevaa hankekokonaisuutta. Hankkeen lähtökohtana oli osaavan työvoiman ja koulutuksen saatavuus Keuruulla.

Osaavan työvoiman saatavuus vaikuttaa kaupungin elinvoimaan, yritysten olemassa oleviin ja tuleviin sijoituspäätöksiin sekä koulutusorganisaatioiden toteutusmalleihin. Tässä tilanteessa vaaditaan uusia joustavia koulutusmalleja ja uudistuneen lainsäädännön konkreettista hyödyntämistä niin toisella asteella kuin korkeakoulutuksessa. Teknologian nopea kehittyminen edellyttää yritysten, työvoimaviranomaisten, elinkeinotoimijoiden ja koulutuksen järjestäjien entistä tiiviimpää yhteistyötä sekä muutosrohkeutta kokeilla täysin uudenlaisia ratkaisuja laajemmin osaavan työvoiman saatavuuteen.

Keuruulla hankkeen tärkeinä yhteistyökumppaneina toimivat: Toisen asteen johtoryhmä, oppilaitokset (Gradia, Sasky, Keuruun lukio, Keuruun yhteiskoulu, Tredu), korkeakoulut (JAMK, JyU, TAMK), Yrityskylä Keski-Suomi, yritykset, Keuruun kaupungin työllisyyspalvelut, Keski-Suomen TE-palvelut, Keuruun kaupunki, Keulink Oy, Keurusseudun yrittäjät ry, Keurusselän nuorkauppakamari, muut hankkeet sekä seutukaupunkiverkosto.

Hankkeessa tehtyä:

Seutukaupunkien osaavan työvoiman saatavuutta edistävien hankkeiden 2019–2021 tulokset kokoava julkaisu (seutukaupunkiosaajat.fi)

Seutukaupunkiosaajat-blogi: Tutustu tästä Seutukaupunkiosaajat blogiin (blogspot.com) 

Mitäs jos katsottaisiin amisreformia ja koronaa hetki positiivisen kautta? -blogiteksti (blogspot.com)

Seutukaupunkiosaajat-julkaisu Lue uusimmasta Seutukaupunkiosaajat julkaisusta (issuu.com), mitä hankkeissa on tehty viime syksyn aikana.

Joustavia koulutuspolkuja Keuruulta (seutukaupunkiosaajat.blogspot.com)

Kone- ja tuotantotekniikkaa yrityksessä opiskellen (munkeuruu.fi)

Seutukaupungit kasiluokkalaisten silmin (seutukaupunkiosaajat.blogspot.com)

Opinpolut

HT Laser -opinpolku

Kaksi toisen asteen oppilaitosta, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia ja Sasky koulutuskuntayhtymä Mäntän seudun koulutuskeskus sekä HT Laser Oy yhdistivät voimansa. Yhteistyön hedelmänä syntyi HT Laser -opinpolku, joka tarjoaa amisreformin hengessä mahdollisuuden opiskella kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto suurimmaksi osaksi Keuruulla metallialan yritys HT Laser Oy oppimisympäristönään. Opinpolulle lähtevillä on hienot mahdollisuudet myös työllistyä samaan yritykseen, jossa he opintonsakin suorittavat.

Gradian HT Laser -opinpolkusivulle (gradia.fi)
Saskyn HT Laser -opinpolkusivulle (sasky.fi)

HT Laser Oy:n kotisivulle

HT Laser -opinpolku esite (pdf)

Yritysten opinpolut

Opiskelu on yksilöllistä opiskelijalle, mutta se voi olla sitä myös yritykselle. Opinpolkuja on mahdollista tehdä muillekin yrityksille. Yrityksen kannattaa olla yhteydessä suoraan lähialueensa oppilaitokseen tai kehitysyhtiöön. Keuruun opinpolkujen esikuvina toimivat Ylä-Savon ammattiopiston opintopolut E-avenuelle ja Ponsselle.

Haluatko yritykseesi oman opinpolun? Keuruulla prosessi lähtee jatkossa liikkeelle Paikko-osaamisentunnistusten kautta (paikko.fi)

Keuruun Paikko-yhteyshenkilönä toimii Tiina Palonen Keuruun kaupungin työllisyyspalveluista: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Opinpolkuja yrityksille-esite (pdf)

  • EduFutura: Opas työnantajalle hyvään harjoitteluun (edufutura.fi)
  • TE-palvelut: rekrykoulutus yrityksille (te-palvelut.fi)
  • Gradia: palvelut yrityksille (gradia.fi), sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
  • Sasky: yritysyhteistyö (sasky.fi), yritysyhteyshenkilö: Outi Jämsä, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
  • JAMK: kumppanuus- ja yritysyhteistyö (jamk.fi)
  • Jyväskylän yliopisto: työnantajille (jyu.fi)
  • EduFutura: yritykset ja työelämä (edufutura.fi)

Osaamisia toteutusosa kerrallaan

Kaikissa seutukaupungeissa, muun muassa Keuruulla, ei toimi toisen asteen ammatillista koulutusta. Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö paikkakunnalla voitaisi järjestää koulutusta. Tulevaisuudessa koulutus on entistä vähemmän sidottua oppilaitoksen tiloihin ja toteutuksia voidaan järjestää joustavasti siellä, missä yritykset ja työpaikatkin ovat – seutukaupungeissa.

Keuruulla kokeillaan yhteistyössä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian ja Sasky koulutuskuntayhtymä Mäntän seudun koulutuskeskuksen kanssa uusia koulutusavauksia, jotka tarjoavat paikalliselle yrityselämälle osaavampia työntekijöitä.

Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa –hankkeen aikana neuvoteltiin uusista koulutusavauksista muun muassa puhtaanapitoalan, majoitus- ja ravitsemusalan sekä liiketalouden alan kanssa.

Käytännössä toteutus etenee niin, että liikkeelle lähdetään osaamisten kouluttamisista. Mikäli motivoinut opiskelijaryhmä syntyy paikkakunnalle, siirrytään yhdestä toteutusosasta toiseen – ja tarvittaessa koko tutkintokin voi olla mahdollista suorittaa loppuun paikallisina ja verkossa toteutettavina opintoina.

Korkeakouluopintoja Keuruulla

Asuessasi ja työskennellessäsi Keuruulla voit suorittaa myös korkeakouluopintoja. Monet opinnoista onnistuvat verkkovälitteisesti. JAMK ja JyU järjestävät Keuruulla seutuopintoja. Jo vakiintunut yhteistyömuoto on lukion korkeakouluviikko. Hankkeen aikana selviteltiin myös hanke- ja tutkimusyhteistyön mahdollisuuksia eri korkeakoulujen kanssa.

Avoimessa korkeakoulussa voit suorittaa polkuopintoja, jotka saattavat mahdollistaa pääsyn tutkinto-opiskelijaksi ilman pääsykokeita. Tutkinto-opiskelijana polkuopinnot hyväksytään osaksi tutkintoa, jolloin opiskeluaika lyhenee.

Polkuopinnot ovat avoimen korkeakoulun kautta suoritettavia lyhyitä opintokokonaisuuksia, jotka suoritettuaan opiskelija voi hakea korkeakouluun (yliopisto ja ammattikorkeakoulu) erillishaun kautta. Useimpiin korkeakouluopintoihin sisältyy valinnaisia opintoja, joten kaikista avoimen korkeakoulun opinnoista voi käytännössä olla hyötyä tutkinto-opiskelijalle.

Osa avoimen korkeakoulun opinnoista on maksuttomia työttömille, toisen asteen opiskelijoille tai jopa kaikille.

Työvoiman ja työpaikkojen kohtauttaminen

Yksi hankkeen tärkeimmistä tehtävistä oli toimia linkkinä Keuruun kaupungin työllisyyspalveluiden, Keski-Suomen TE-palveluiden ja paikallisen elinkeinoelämän välillä. Yrityksiltä ja Kehitysyhtiö Keulinkilta saatiin viestiä rekrytarpeista, ja toiveisiin pyrittiin vastaamaan etsimällä avoimiin työpaikkoihin osaavia työntekijöitä. Korona-ajan myötä jo aiemmin toteutetuista miittitilaisuuksista tuli virtuaalimiittejä. Hankkeen aikana niitä järjestettiin metallialan, hoiva-alan, puhtaanapitoalan ja elintarvikealan yrityksille. Seudulla aloitettiin myös Lielahden Autokeskus Oy:n ensimmäinen kymmenen henkilön rekrykoulutus, jolle on luvassa jatkoa.

Hanke osallistui myös työllisyyspalveluiden järjestämille koulutusmessuille sekä valtakunnallisen TE-live –lähetyksen suunnitteluun, jossa esitellään HT Laser –opinpolkua keväällä 2022.

Työvoimapulan ongelmiin haettiin ratkaisuja myös pohtimalla kansainvälisten työntekijöiden ja opiskelijoiden houkuttelemista paikkakunnalle. Yrittäjä Peter Vesterbacka Finest Futuresta vieraili Keuruulla tutustumassa paikallisiin yrityksiin ja koulutuksenjärjestäjiin. Vierailupäivän aikana pohdittiin ratkaisuja Keuruun työvoimapulan helpottamiseksi. Yhteistyömahdollisuuksien selvittely jatkuu.


kuva: Touhutaavi

Paikko-tunnistuksilla potkua ja innostusta opintoihin

Opinnollistaminen auttaa tunnistamaan ja havainnoimaan oman organisaation mahdollisuudet ja hyödyt. Se luo laatua työhön ja ohjaukseen sekä auttaa tavoitteellistamaan oppimista ja ohjaamista. Opinnollistamisen kautta työntekijöiden ohjausosaaminen lisääntyy. Se luo merkitystä työhön ja voi lisätä työyhteisön ja työntekijän ammattiylpeyttä.

Opinnollistamisessa tunnistetaan oman toiminnan painopistealueet ja keskeiset piirteet sekä verrataan yrityksen toimintaa tutkintojen perusteisiin. Oppimisympäristö dokumentoidaan ja oppijan osaaminen tunnistetaan tunnistetussa ympäristössä. Osaamisesta kirjoitetaan oppimistodistus.

Paikko-tunnistus voi olla tie kohti yrityksen omaa opinpolkua. Myös oppilaitokset tunnistavat opiskelijan osaamista vastaavalla tavalla. Olemassa oleva osaaminen lyhentää opiskeluaikaa.

Yrittäjyyskasvatus – yhteistyö yläkoulun ja Keuruun lukion kanssa

Kahdeksasluokkalaisile toteutettiin kysely. Kyselyn tarkoituksena oli selvittää miten kasiluokkalaiset näkevät oman kaupunkinsa: mikä kotikaupungissa on parasta ja mitä nuoret toivoisivat kehitettävän? Olisivatko he valmiita opiskelemaan omassa kotikaupungissaan unelmiensa ammattiin ja mitkä ovat nuoria kiinnostavimmat ammattialat. 12 seutukaupunkia toteuttivat huhtikuussa 2020 kyselyn 8.-luokkalaisille. Idea tuli Keuruulla tammikuussa toteutetusta kyselystä ja sen tuloksista. Kyselyyn vastasi siis yhteensä 13 seutukaupungista yhteensä yli 1 800 nuorta.

Tiedote kahdeksasluokkalaisille tehdystä kyselystä (pdf)

Keuruulta oltiin mukana myös Omat Hoodit – kaupungin siistein työpaikka –kampanjassa muutaman yritysvideon voimin. Ilahduttavasti kampanjan arvontapalkintokin päätyi Keuruulle. Katso lisää omathoodit.fi sivuilta tästä linkistä.

Keuruun yläkoulun ja lukion yrittäjyyspäivä järjestettiin 3.9. Päivä jouduttiin toteuttamaan koronatilanteen vuoksi etätoteutuksena. Alkuperäisistä suunnitelmista koostettiin kuitenkin opettajille yrittäjyyskasvatuksen apuvälineeksi yrittäjyyskasvatuksen opetusmateriaali.

Yhteistyötä tehtiin Pohjoisen Keski-Suomen BisnesLande-hankkeen sekä Yrityskylä Keski-Suomen kanssa. Tavoitteena on panostaa Keuruulla yrittäjyyskasvatukseen sekä synnyttää yrittäjien ja opiskelijoiden luontevaa vuoropuhelua, jossa yrittäjyys olisi mukana luontevana osana kaikkea koulunkäyntiä päiväkodista aikuiskoulutukseen.

Yrittäjyyskasvatuksen materiaalipaketti opettajille (pdf)

Kuva Teams

Päätöswebinaari ”Seutukaupunkien kehittyvät tulevaisuudennäkymät”

Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa Keuruun osahankkeen päätöswebinaari “Seutukaupunkien kehittyvät tulevaisuudennäkymät” järjestettiin 8.12. ja se keräsi noin 140 katsojaa ympäri Suomea.

Webinaarin ohjelma

Klo 9.00-9.30
Joustavaa oppimista yrityksessä: Case HT Laser -opinpolku
Heli Antila, Joustavat koulutusmallit yhdessä yrityselämän kanssa
Jukka Paulamäki, HT Laser Oy

Klo 9.30-10.30
Tulevaisuuden tekijät Suomeen
Peter Vesterbacka, Finest Future

Klo 10.30-11.00
Vireä ja vilkas Keuruu vuonna 2040
Emilia Koikkalainen, Keurusseudun yrittäjät
Jukka Kentala, Keulink Oy
Noora Pajari, Keuruun kaupunki

Katso Webinaarin Teaser (youtube.com)
Katso Webinaaritallenne (youtube.com)

 

Yhteystiedot

Heli Antila
projektipäällikkö
puh. 040 141 7845
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Projektipäällikkö työskentelee hankkeessa 40% työajalla.

Tästä linkistä pääset hankkeen tietosuojaselosteeseen (pdf).

Toteuttajat

Koulutuskeskus Brahe toimii hankkeen päätoteuttajana ja Keuruun lisäksi osatoteuttajina toimivat Iisalmen, Kurikan, Imatran ja Varkauden kaupungit, Salon seudun, Lounais-Suomen, Itä-Savon sekä SASKYn koulutuskuntayhtymät, Kristiinankaupungin elinkeinokeskus sekä Ylivieskan teknologiakylä YTEK Oy. Lisäksi verkostokumppaneina toimivat Alavuden, Forssan, Heinolan, Kauhajoen ja Kokemäen kaupungit sekä Länsirannikon koulutus Oy WinNova.

Seutukaupunkiosaajat.fi -sivustolta löydät tiivistelmän seutukaupunkiverkoston hankesuunnitelmasta.

keuruu logo aalto 02  Etelä-Pohjanmaan liiton logo.   Seutukaupungit logo