Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Hankkeen lähtökohta on osaavan työvoiman ja koulutuksen saatavuus Keuruulla.

Osaavan työvoiman saatavuus vaikuttaa kaupungin elinvoimaan, yritysten olemassa oleviin ja tuleviin sijoituspäätöksiin sekä koulutusorganisaatioiden toteutusmalleihin. Tässä tilanteessa vaaditaan uusia joustavia koulutusmalleja ja uudistuneen lainsäädännön konkreettista hyödyntämistä niin toisella asteella kuin korkeakoulutuksessa.

Teknologian nopea kehittyminen edellyttää yritysten, työvoimaviranomaisten, elinkeinotoimijoiden ja koulutuksen järjestäjien entistä tiiviimpää yhteistyötä sekä muutosrohkeutta kokeilla täysin uudenlaisia ratkaisuja laajemmin osaavan työvoiman saatavuuteen.

Keuruulla toteutettava koulutuspilotti pohjautu maan yritysten tunnistettuihin tarpeisiin.

Hankkeen toteutus 8/2019 - 8/2021

Tiina Perämäki
projektipäällikkö
puh. 040 141 7845

Projektipäällikkö työskentelee hankkeessa 50% työajalla.

Seutukaupunkiverkoston hankesuunnitelman tiivistelmä löytyy tästä linkistä.

Keuruu on mukana työpaketeissa 1-2, eli

  • TP 1 Vetovoimaiset toimintamallit yritysten ja koulutuksen järjestäjien välille – Koulutuskumppanuudet; ja
  • TP 2 Pito- ja vetovoiman vahvistaminen.