Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun vammaisneuvosto on perustettu kaupungin ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelimeksi vuonna 1986. Vammaisneuvosto haluaa vaikuttaa Keuruun kehittämiseen niin, että vammaisten tarpeet otetaan huomioon suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Vammaisneuvoston jäsenille voi esittää ideoita ja kannanottoja eteenpäin vietäväksi. Postin voi osoittaa sihteeri Tiina-Maija Lähteenmäelle, Multiantie 5, 42700 Keuruu.

Keuruun vammaisneuvosto 1.6.2017 - 31.5.2021

puheenjohtaja
Tarja Rotola-Pukkila
Keuruun Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry

sihteeri
Tiina-Maija Lähteenmäki
Keuruun kaupungin perusturvapalvelut

Jäsenet

Timo Piesala
Keurusseudun Hengitysyhdistys ry 

Pauli Potapoff
Keurusseudun Invalidit ry 

Anneli Roininen
Keurusseudun Sydänyhdistys ry 

Liisa Jokinen
K-S:n Näkövammaiset ry:n Keuruun osasto

Hannu Pohjonen
Keuruun kaupungin tekniset palvelut

Eija Määttänen
Keski-Suomen seututerveyskeskus

Leena Laurila
Keuruun kaupunginhallitus

Vammaisneuvoston pöytäkirjat 1.1.2020 alkaen

Vammaisneuvoston pöytäkirja 20.2.2020

Aika:

Torstai 20.2.2020 klo 15-17.

Paikka:

Palvelukeskus Lehtiniemi, Palvelutalo Seiponrannan aulahuone.

Läsnä:

Tarja Rotola-Pukkila, puheenjohtaja,
Liisa Jokinen,
Taru Kangasniemi,
Pauli Potapoff,
Anneli Roininen,
Hannu Pohjonen,
Leena Laurila,
Tiina-Maija Lähteenmäki, sihteeri.

Lisäksi kutsuttuina:

Janne Teeriaho, tekninen johtaja,
Erja Ikkala, työllisyyspäällikkö.

Poissa:

Teijo Mäkinen.

Asiat:

1. Kokouksen avaus

Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja todettiin kokouksen kulun mukaiseksi ja hyväksyttiin.

4. Ympäristön esteettömyys / tekninen johtaja Janne Teeriaho
Läpikäyntiin yhdistysten keräämiä kiireellisimpiä liikenneympäristössä ja kaupungin kiinteistöissä tarvittavia parannusehdotuksia. Teeriaho kertoi, millä linjoilla ja aikataululla tekninen toimi ryhtyy uudistuksiin määrärahojen sallimissa puitteissa.
5. Kehitysvammaisten päivätoiminnan tilanne / työllisyyspäällikkö Erja Ikkala

Keuruulla työ- ja päivätoiminnoissa on yhteensä 35 kehitysvammaista asiakasta. Päivätoiminta on järjestetty 15 asiakkaalle Kivilouhoksen tiloissa ja 20 asiakkaalle työtoiminta Navikka toimintakeskuksessa.
Kahdessa kiinteistössä toimimisen haasteellisuuden vuoksi päivätoiminta on päätetty vakinaistaa Navikkaan.

6. Mahdolliset esitykset ja aloitteet
7. Muut asiat

Perusturvalautakunta on päättänyt, että Keuruun kaupunki sitoutuu olemaan mukana Keski-Suomen kuntien yhteisessä hankinnassa, jonka kohteena ovat vammaispalvelulain ja sekä sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut siten, että kilpailutuksen kohteena ovat matkojenyhdistelykeskus (vastaanottaa tilaukset, yhdistelee ja välittää tilaukset autoille, hoitaa maksuliikenteen) sekä kuljetuksia suorittavat autot.
Kilpailutusta on aloitettu valmistelemaan. Ennen kilpailutuksen toteuttamista vammaisneuvostolta pyydetään kommentit asiasisältöön liittyen.

Kehitysvammaisen koululaisen vanhempi on lähettänyt vammaisneuvoston puheenjohtajalle tekstiviestin, jossa hän on tuonut esiin kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tilojen ahtauden ja epäkäytännöllisyyden. Iltapäivätoimintaa järjestetään Päiväkoti Aurinkolinnassa Niittyvillat –ryhmässä 2-6 koululaiselle koulupäivisin.
Tilojen järjestämistä paremmin koululaisten tarpeita vastaaviksi (esim. vaatekaappien suurentaminen) tullaan selvittämään yhdessä varhaiskasvatuksen ja teknisen toimen kanssa.

Anneli Roininen esitti, että seuraavaan kokoukseen kutsuttaisiin Palvelutalo Seiponrannan tilannetta selvittämään perusturvajohtaja Tuija Koivisto sekä Superin puheenjohtaja Linda Eerola. Asiasta keskusteltiin ja todettiin, että vammaisneuvosto ei ole oikea taho palvelutalon tilanteen selvittelyyn. Päätettiin kutsua seuraavaan kokoukseen perusturvajohtaja Tuija Koivisto.

8. Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen

Seuraava kokous 1.4.2020 klo 15 Navikka toimintakeskuksessa.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.


Keuruulla, 20.2.2020.

Tarja Rotola-Pukkila, puheenjohtaja;
Tiina-Maija Lähteenmäki, sihteeri.

Vuonna 2020 ei pidetty muita kokouksia

Maaliskuussa 2020 leviämään lähteneen koronavirusepidemian vuoksi Keuruun vammaisneuvosto ei pitänyt vuonna 2020 muita kokouksia.