Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun vammaisneuvosto on perustettu kaupungin ja vammaisjärjestöjen yhteistyöelimeksi vuonna 1986. Vammaisneuvosto haluaa vaikuttaa Keuruun kehittämiseen niin, että vammaisten tarpeet otetaan huomioon suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Vammaisneuvoston jäsenille voi esittää ideoita ja kannanottoja eteenpäin vietäväksi.

Postin voi osoittaa

Tino Kohonen, Multiantie 5, 42700 KEURUU

Puh. 050 564 7652

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Keuruun vammaisneuvosto 1.8.2021 - 31.5.2025

puheenjohtaja

Tarja Rotola-Pukkila
Keuruun Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry

Jäsenet

Jukka Kangasmäki,
Keski-Suomen Näkövammaiset ry:n Keuruun osasto

Harri Koivisto
Keurusseudun Invalidit ry 

Kaija Laitinen, varapuheenjohtaja
Keurusseudun Mielenterveysseura

Sanna Hyyryläinen
Keski-Suomen seututerveyskeskus, Keuruun terveysasema

Hannu Pohjonen
Keuruun kaupungin tekniset palvelut

Tiina-Maija Lähteenmäki
Keuruun kaupungin perusturvapalvelut

Leena Laurila
Keuruun kaupunginhallitus

Henkilökohtaiset varajäsenet

  • Keuruun Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry, Jaana Alamäki
  • Keski-Suomen Näkövammaiset ry:n Keuruun osasto, Pirjo Raivio
  • Keurusseudun Invalidit ry, Pauli Potapoff
  • Keurusseudun Mielenterveysseura, Simo Jämsä
  • Keski-Suomen seututerveyskeskus, Keuruun terveysasema, Satu Landström
  • Keuruun kaupungin sivistyspalvelut, Heli Peltola
  • Keuruun kaupungin perusturvapalvelut, Aila Hallinen
  • Keuruun kaupunginhallitus, Emilia Koikkalainen

Vammaisneuvoston pöytäkirjat 1.1.2020 alkaen

Lue tästä linkistä vammaisneuvoston muistio 19.2.2024 (pdf)

Lue tästä linkistä vammaisneuvoston muistio 28.11.2023 (pdf)

Lue tästä linkistä vammaisneuvoston muistio 21.9.2023 (pdf)

Lue tästä linkistä vammaisneuvoston muistio 17.4.2023 (pdf)

Lue tästä linkistä vammaisneuvoston muistio 21.2.2023 (pdf)

Lue tästä linkistä vammaisneuvoston pöytäkirja 15.11.2022 (pdf)

Lue tästä linkistä vammaisneuvoston pöytäkirja 10.5.2022 (pdf)

Lue tästä linkistä vammaisneuvoston kokouksen 21.3.2022 pöytäkirja (pdf)

Lue tästä linkistä vammaisneuvoston kokouksen 25.11.2021 pöytäkirja (pdf)

Lue tästä linkistä vammaisneuvoston kokouksen 16.9.2021 pöytäkirjaa (saavutettava pdf-dokumentti)

Vammaisneuvoston pöytäkirja 8.4.2021

Aika:

Torstai 8.4.2021 klo 15.15-16.45.

Paikka:

Keuruun seurakuntakeskuksen iso sali.

Läsnä:

Tarja Rotola-Pukkila puheenjohtaja,
Liisa Jokinen,
Taru Kangasniemi,
Anneli Roininen,
Leena Laurila,
Tiina-Maija Lähteenmäki sihteeri.

Poissa:

Pauli Potapoff,
Hannu Pohjonen,
Teijo Mäkinen.

Asiat:

1. Kokouksen avaus

Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja todettiin kokouksen kulun mukaiseksi ja hyväksyttiin.

4. Kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tilanne

Perusturvapalvelut järjestää kehitysvammaisille koululaisille aamu- ja iltapäivätoimintaa Päiväkoti Aurinkolinnassa sijaitsevassa Niittyvillat –ryhmässä koulupäivisin sekä kesäkuun ajan kesäkerhona. Ryhmässä on tällä hetkellä yhdeksän koululaista iältään 7-14-vuotiaita. Ryhmän ohjauksesta vastaa tällä hetkellä kolme-neljä osa-aikaista ohjaajaa. Aamupäivätoimintaa on toteutettu osaksi ostopalveluna. Ryhmän suurentumisen ja koululaisten suuren ikäjakauman vuoksi nykyiset tilat ovat muodostuneet ahtaiksi ja toimimattomiksi. Tilojen ja toimintojen uudelleen organisointi on käynnissä.

5. VPL- ja SHL -yksilökuljetusten kilpailuttaminen

Keuruu on mukana VPL ja SHL kuljetusten maakunnallisessa kilpailutuksessa. Kuljetusten välityspalvelu vaihtuu 1.8.2021 alkaen ja on Keski-Suomen Matkojen yhdistelykeskus. Liikennöitsijöiden osalta hankinta vielä kesken. Keski-Suomen kuntien kanssa yhdessä tehty kilpailutus yhtenäistää kuljetuspalvelujen käytäntöjä maakunnassa. Nyt kilpailutettu sopimus kestää 31.1.2026 asti ja siirtyy mahdollisessa sote-ratkaisussa hyvinvointialueelle.

6. Koronan tuomat haasteet: mm. maskit ja suojavarusteet

Lähtökohtaisesti jokainen huolehtii itse suojautumisestaan. Työnantajan tulee huolehtia työntekijän työtehtävissään tarvitsemista suojaimista. Kaupungintalolta on vähävaraisten kuntalaisten mahdollisuus hakea maskeja (taloudellista tilannetta ei selvitetä).

Perusturvapalvelut järjestää henkilökohtaisille avustajille suojaimet (vähintään kertakäyttömaskit ja käsidesin) heidän työtehtäviensä laajuuden mukaisesti. Suojaimia on noudettavissa kaupungintalolta avustettavien ja avustajien saamien ohjeiden mukaisesti.

7. Tiedotteet/saapunut posti

Perusturvajohtaja Tuija Koiviston vammaisneuvostolle osoittama kirje ajankohtaisista asioista.

8. Muut asiat: vammaisneuvoston toiminta

Kuntalain 28 §:n mukaan vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto.

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Keuruun kaupungin hallintosäännön mukaan vammaisneuvoston kokoonpanosta, asettamisesta ja toimintaedellytyksistä päättää kaupunginhallitus.

Keuruun vammaisneuvoston toimintasäännön mukaan vammaisneuvoston on ennen toimikautensa päättymistä tehtävä kaupunginhallitukselle esitys seuraavan vammaisneuvoston jäsenistä ja varajäsenistä.

Keskustelussa päädyttiin pyytämään ehdotukset tulevan vammaisneuvoston jäseniksi ja varajäseniksi Keski-Suomen näkövammaiset ry:n Keuruun osastolta, Keurusseudun Invalidit ry:ltä, Keuruun Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry:ltä ja Keurusseudun Mielenterveysseuralta. Ehdotukset pyydetään myös eri hallinnonaloilta (tekniset palvelut, Keski-Suomen Seututerveyskeskus, perusturvapalvelut). Lisäksi kaupunginhallitus nimeää edustajansa vammaisneuvostoon.

Ehdotukset tulee esittää kirjallisesti viimeistään 24.5.2021.

9. Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen

Seuraava kokous 3.6.2021 klo 15.15 Keuruun seurakuntakeskuksen iso sali.


Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.45.

 

Keuruulla, 9.4.2021

Tarja Rotola-Pukkilau
puheenjohtaja

Tiina-Maija Lähteenmäki
 sihteeri

Vuonna 2020 ei pidetty muita kokouksia

Maaliskuussa 2020 leviämään lähteneen koronavirusepidemian vuoksi Keuruun vammaisneuvosto ei pitänyt vuonna 2020 muita kokouksia.

Vammaisneuvoston pöytäkirja 20.2.2020

Aika:

Torstai 20.2.2020 klo 15-17.

Paikka:

Palvelukeskus Lehtiniemi, Palvelutalo Seiponrannan aulahuone.

Läsnä:

Tarja Rotola-Pukkila, puheenjohtaja,
Liisa Jokinen,
Taru Kangasniemi,
Pauli Potapoff,
Anneli Roininen,
Hannu Pohjonen,
Leena Laurila,
Tiina-Maija Lähteenmäki, sihteeri.

Lisäksi kutsuttuina:

Janne Teeriaho, tekninen johtaja,
Erja Ikkala, työllisyyspäällikkö.

Poissa:

Teijo Mäkinen.

Asiat:

1. Kokouksen avaus

Kokouksen puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Edellisen kokouksen pöytäkirja todettiin kokouksen kulun mukaiseksi ja hyväksyttiin.

4. Ympäristön esteettömyys / tekninen johtaja Janne Teeriaho
Läpikäyntiin yhdistysten keräämiä kiireellisimpiä liikenneympäristössä ja kaupungin kiinteistöissä tarvittavia parannusehdotuksia. Teeriaho kertoi, millä linjoilla ja aikataululla tekninen toimi ryhtyy uudistuksiin määrärahojen sallimissa puitteissa.
5. Kehitysvammaisten päivätoiminnan tilanne / työllisyyspäällikkö Erja Ikkala

Keuruulla työ- ja päivätoiminnoissa on yhteensä 35 kehitysvammaista asiakasta. Päivätoiminta on järjestetty 15 asiakkaalle Kivilouhoksen tiloissa ja 20 asiakkaalle työtoiminta Navikka toimintakeskuksessa.
Kahdessa kiinteistössä toimimisen haasteellisuuden vuoksi päivätoiminta on päätetty vakinaistaa Navikkaan.

6. Mahdolliset esitykset ja aloitteet
7. Muut asiat

Perusturvalautakunta on päättänyt, että Keuruun kaupunki sitoutuu olemaan mukana Keski-Suomen kuntien yhteisessä hankinnassa, jonka kohteena ovat vammaispalvelulain ja sekä sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut siten, että kilpailutuksen kohteena ovat matkojenyhdistelykeskus (vastaanottaa tilaukset, yhdistelee ja välittää tilaukset autoille, hoitaa maksuliikenteen) sekä kuljetuksia suorittavat autot.
Kilpailutusta on aloitettu valmistelemaan. Ennen kilpailutuksen toteuttamista vammaisneuvostolta pyydetään kommentit asiasisältöön liittyen.

Kehitysvammaisen koululaisen vanhempi on lähettänyt vammaisneuvoston puheenjohtajalle tekstiviestin, jossa hän on tuonut esiin kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tilojen ahtauden ja epäkäytännöllisyyden. Iltapäivätoimintaa järjestetään Päiväkoti Aurinkolinnassa Niittyvillat –ryhmässä 2-6 koululaiselle koulupäivisin.
Tilojen järjestämistä paremmin koululaisten tarpeita vastaaviksi (esim. vaatekaappien suurentaminen) tullaan selvittämään yhdessä varhaiskasvatuksen ja teknisen toimen kanssa.

Anneli Roininen esitti, että seuraavaan kokoukseen kutsuttaisiin Palvelutalo Seiponrannan tilannetta selvittämään perusturvajohtaja Tuija Koivisto sekä Superin puheenjohtaja Linda Eerola. Asiasta keskusteltiin ja todettiin, että vammaisneuvosto ei ole oikea taho palvelutalon tilanteen selvittelyyn. Päätettiin kutsua seuraavaan kokoukseen perusturvajohtaja Tuija Koivisto.

8. Seuraavan kokouksen ajankohdasta päättäminen

Seuraava kokous 1.4.2020 klo 15 Navikka toimintakeskuksessa.

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.


Keuruulla, 20.2.2020.

Tarja Rotola-Pukkila, puheenjohtaja;
Tiina-Maija Lähteenmäki, sihteeri.