Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Tupakkalain valvonta

Tupakkalain 549/2016 tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen. Tavoitteen saavuttamiseksi laissa säädetään toimenpiteistä, joilla ehkäistään tupakkatuotteiden käytön aloittamista ja nikotiiniriippuvuuden syntymistä sekä edistetään tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden käytön lopettamista ja suojellaan väestöä altistumiselta niiden savulle. Tupakansavu on kirjattu syöpävaaraa aiheuttavaksi aineeksi.

Tupakkalaissa säädetään mm. tupakan myynnin järjestämisestä, tupakoinnista ravintolassa, tiettyjen tilojen savuttomuudesta (esim. kulkuneuvot, koulut, päiväkodit, julkiset kokoontumistilat, asunnot), mainonnasta ja valistustoiminnasta.

Tupakkalain myötä ravintolat ovat lähtökohtaisesti olleet savuttomia 1.6.2007 lähtien. Tupakointi on mahdollista sallia erityisessä tupakointitilassa.

Asuntoyhteisöjen tupakointikiellot

Asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä asuntoyhteisön rakennuksen huoneistoihin kuuluville parvekkeille, huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin ja huoneistojen sisätiloihin. Hakemuksessa tarkoitettujen tilojen haltijoita on kuultava ennen hakemuksen tekemistä. Asiasta antaa lisätietoa vastaava ympäristöterveystarkastaja Sanna Koskela p. 0400 479320.

Tupakointikieltohakemus viranomaiselle (docx)

Tupakan myyntiin tarvitaan lupa

Uusi tupakkalaki astui voimaan 15.8.2016. Lain mukaan tupakkatuotteita saa myydä vain sellainen elinkeinonharjoittaja, jolla on tupakan myyntiin oikeuttava lupa tupakkatuotteiden myyntipaikan sijaintikunnalta. Tupakan myyntilupaa tulee hakea hyvissä ajoin ennen tupakan myynnin aloittamista. Mikäli lupaa ei ole haettu, tupakkaa ei saa myydä, eikä toiminnanharjoittaja saa tupakkatuotteita tukkuliikkeistä.

Tupakan myynnin valvonta tapahtuu elintarvikevalvonnan yhteydessä.

Nikotiinikorvaushoitovalmisteet

Lääkelain alaiset nikotiinikorvaushoitotuotteet

Hakemus nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiin (3.6.2020)

Tupakan ja nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myyntilupien myöntäminen

Ympäristöterveystarkastajat Pirjo Kauma ja Elisa Korhonen.