Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Luvat haetaan sähköisesti Lupapiste.fi-asiointipalvelun kautta.

Yleisimmin luvan hakemiseen tarvitaan seuraavat liitteet:

  • Todistus omistusoikeudesta
  • Asemapiirros 1:500 tai 1:200
  • Piirustukset (pohja, julkisivut, poikkileikkaus ja hormi)
  • Naapurien kuuleminen kaikilta rajanaapureilta
  • Energiatodistus
  • Jätevesisuunnitelma ja jätevesiselvitys (kunnallisen viemäriverkoston ulkopuolella)

Huom! Liitteet lisätään vain pdf-muodossa.

Hakemukselle Lupapisteeseen kirjautuu joko luvan hakija (kaikki omistajat) tai hänen/heidän valtuuttamansa henkilö, jolloin valtakirja on liitettävä mukaan.

Perikuntien ollessa luvanhakijana hakemuksen allekirjoittaa kaikki osakkaat tai heidän valtuuttamansa henkilö. Perikuntaa koskeva virkatodistus liitettävä mukaan.

Tarvittaessa rakennusvalvonnassa voidaan skannata paperikuvat luvan liitteeksi. Skannauksista peritään voimassa olevan taksan mukainen skannausmaksu.