Siirry sisältöön
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Vuoden 2017 alusta alkaen luvat haetaan sähköisesti Lupapiste.fi-palvelun kautta.

Tässä linkki Lupapiste.fi-sivulle.

Liitteet lisätään vain pdf-muodossa!

Yleisimmin luvan hakemiseen tarvitaan seuraavat liitteet:

  • Todistus omistusoikeudesta
  • Asemapiirros 1:500 tai 1:200
  • Piirustukset (pohja, julkisivut, poikkileikkaus ja hormi)
  • Naapurien kuuleminen kaikilta rajanaapureilta
  • Energiatodistus
  • Jätevesisuunnitelma (kunnallisen viemäriverkoston ulkopuolella)

Mikäli edellä mainittujen asiakirjojen lisäksi tarvitaan muita liitteitä, ne pyydetään erikseen.

Hakemukselle Lupapisteeseen kirjautuu joko luvan hakija (kaikki omistajat) tai hänen/heidän valtuuttamansa henkilö, jolloin valtakirja on liitettävä mukaan.

Perikuntien ollessa luvanhakijana hakemuksen allekirjoittaa kaikki osakkaat tai heidän valtuuttamansa henkilö. Perikuntaa koskeva virkatodistus liitettävä mukaan.

Tarvittaessa rakennusvalvonnassa voidaan skannata paperikuvat luvan liitteeksi. Skannauksista peritään voimassa olevan taksan mukainen skannausmaksu.