Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki toteutti kuntalaiskyselyn syksyllä 2023.

Kuva.jpeg

 

 

Kysely toteutettiin 4.9.2023-30.9.2023 välisenä aikana. Kyselyyn vastasi 581 vastaajaa. Väkikuluun suhteutetuksi vastausprosentiksi muodostui noin 6,3% (vuoden 2022 väkiluku 9250).


Kyselyyn vastasi kaikista ikäryhmistä. Eniten vastaajia oli 55-64-vuotiaiden ryhmässä. Suurimpana vastaajaryhmänä olivat työntekijät, toiseksi suurimpana eläkeläiset ja kolmenneksi suurimpana yrittäjät.

59 prosenttia vastaajista asui keskustan taajamassa. 25 prosenttia asui haja-asutusalueella, 8 prosenttia Haapamäen taajamassa ja Keuruun ulkopuolella asui 8 prosenttia vastaajista.

 

Vastaajat mainitsivat Keuruun parhaiksi asioiksi:

  • Luonto (n. 400 mainintaa)
  • Monipuoliset palvelut (n. 190 mainintaa)
  • Monipuoliset harrastusmahdollisuudet (n. 180 mainintaa)

Lisäksi Keuruun parhaita asioita olivat vastaajien mukaan mm. sijainti ja sopiva koko (n. 110 mainintaa) ja turvallisuus (n. 100 mainintaa).

 

Vastaajat toivoisivat kehitettävän Keuruun keskustan aluetta ja julkisia liikenneyhteyksiä.

 

Keuruu koettiin turvalliseksi ja viihtyisäksi asuinpaikaksi. Vastaajat arvioivat turvallisuuden keskiarvolla 4,3 ja viihtyisyyden keskiarvolla 4,1 (asteikko 1 epäviihtyisä/turvaton - 5 erittäin viihtyisä/turvallinen).

Kyselyyn vastaajat olivat eniten tyytyväisiä

1. Kirjasto ja retkeilypalveluihin (91,7%)

2. Retkeily- ja ulkoilumahdollisuuksiin (89,1%)

3. Liikuntapalveluihin (84,5%)

 

Suosituimmaksi tiedotus- ja viestintäkanavaksi vastaajat mainitsivat sanoma- ja verkkolehdet 76%. Toiseksi suosituin viestintäkanava oli sosiaalinen menia 65%. Kolmanneksi suosituin kanava oli kaupungin verkkosivut 36%. Lisäksi yli 20% kyselyyn vastaajista seurasi Visit Keuruun verkkosivuja ja Mun Keuruu verkkosivuja.

 

Tyytyväisyyden kaupungin tiedotuksen vastaajat arvioivat keskiarvolta 3,3 (asteikko 1 erittäin tyytymätön - 5 erittäin tyytyväinen).

Osallisuuden kokemuksen suhteen kyselyn perusteella on aihetta parantaa. Osallisuuden kokemuksen keskiarvoksi muodostui 2,8 (asteikolla 1 en koe voivani vaikuttaa asioihin - 5 koen voivani vaikuttaa asioihin).

Kyselyyn vastaajat toivoivat keinoiksi vaikuttaa mm. kyselyitä, asukkaiden osallistamista projektien ja hankkeiden valmisteluun ja tiedotukseen, tiedotustilaisuuksia, kuntalaisaloitteita ja kokoontumisia.

Kehityskohteeseen tullaan panostamaan, josta esimerkkinä marraskuussa 2023 järjestetyt asukkaiden ja päättäjien kahvit (Keuristikerho), tuulivoimailta ja järjestökahvit. Lisäksi Keuruun kaupungille on valmistumassa osallisuusohjelma.

 

Vastaajilta kysyttiin myös keinoja talouden tasapainottamiseen. Vastaajat tasapainottaisivat taloutta ensisijaisesti kaupungin henkilöstömitoituksen ja hallinnon tarkastelulla. Lisäksi asukkaat säästäisivät mm. kuttuuri- ja museopalveluista, luopumalla tyhjistä kiinteistöistä ja tonteista, tiivistämällä palveluverkkoa, kehittämisyhtiön toiminnan tarkastelulla sekä säästämällä liikuntapaikkarakentamisesta.

Useat vastaajat totesivat, ettei lapsiin, nuoriin ja perheisiin saa kohdistaa säästötoimenpiteitä (n. 30 mainintaa). Vastaajat olivat valmiimpia korottamaan maksuja kuin leikkaamaan palveluiden tasosta.

 

Lisäksi vastaajilta kysyttiin kuinka he voisivat osallistua alueen kehittämiseen. Vastaajat mainitsivat keinoiksi mm. paikallisten palveluiden suosiminen, vapaaehtoistyön tekeminen, viestintä, osallistumalla siivoustalkoisiin, osallistumalla liikuntapaikkojen tai esimerkiksi koirapuiston ylläpitoon sekä osallistumalla yhdistysten toimintaan ja sen kehittämiseen.

 

Saatuja vastauksia tullaan hyödyntämään kaupungin palveluiden kehittämisessä, kaupunkimarkkinoinnissa sekä kaupungin talouden suunnittelussa.

 

Kiitokset kaikille kyselyyn vastaajille! Jatkossa kuntalaiskysely on tarkoitus toteuttaa joka toinen vuosi, joten seuraava kerta onkin vuonna 2025.

 

Lisätietoja:

Tino Kohonen

Hyvinvointikoordinaattori

Keuruun kaupunki

Puh. 050 564 7652

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.;