Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunki ja Keski-Suomen ELY-keskus ovat allekirjoittaneet kaupan Keuruun Hirvon kylässä Pohjoisjärven itäpuolella sijaitsevan Päijänteenmäen alueesta. Kaupunki myy ELY-keskukselle 22,5 hehtaari määräalan luonnonsuojelualueeksi. Maakauppa tehdään METSO-metsiensuojeluohjelman rahoituksella.

Päijänteenmäen alueen kaupan allekirjoitustilaisuus

Päijänteenmäen suojeluun liittyvän kauppakirjan allekirjoitus oli 20.6.2018 Keski-Suomen ELY-keskuksessa, Kuvassa kiinteistökauppaa allekirjoittamassa kaupunginjohtaja Hannu Mars, kaupanvahvistaja Anu Myllymäki ja ympäristölakimies Tarja Kangasmaa.

Päijänteenmäki on maisemaa hallitseva puustoinen mäki. Lähempi kohteeseen tutustuminen kannattaa, sillä kyseessä on harvinaisen vanha ja luonnontilainen metsäalue. Kohteen ytimenä on Päijänteenmäen lakialueen yhtenäinen noin 20 hehtaarin vanhan metsän alue. Puusto on iältään yli 100-vuotiasta ja osalla alueesta yli 120-vuotiasta. Valtapuuna kasvaa kuusta ja toiseksi runsaimpana puulajina on mäntyä. Vanhaa järeää koivua on huomattavassa määrin. Alueella on myös seudun harvinaisuutena riukupuukokoisia metsälehmuksia. Huomattava osa alueesta on reheväpohjaista lehtomaista kangasta ja paikoin esiintyy myös lehtolaikkuja, mistä kertoo mm. lehtopensaana tunnetun näsiän esiintyminen.

Vanhaan metsään kuuluu lahopuu ja sitä Päijänteenmäellä on varsin runsaasti (noin 10-15 m³/ha). Suurin osa lahopuustosta on järeää melko tuoretta havumaapuuta, mutta myös vanhoja sammaloituneita maapuita voi havaita. Lahoa koivua, koivupökkelöitä ja koivumaapuuta esiintyy metsäkuvassa näkyvästi. Alueella esiintyykin useita harvinaisia ja uhanalaisia lahopuusta riippuvaisia vanhan metsän lajeja.

Päijänteenmäen uhanalaisin laji on erittäin uhanalainen sitkaskääpä.
Kohteen monipuolisuutta lisää alueen kaakkoiskulmassa sijaitseva Virkalampi ja sen rannan puustoinen suo. Lammen rannalla tavoittaa helposti erämaisen tunnelman.
Päijänteenmäen kytkeytyy hyvin suojelualueverkostoon, sillä vajaan kilometrin päässä sijaitsee METSO-ohjelman kautta perustettu 35 hehtaarin kokoinen metsiensuojelun kannalta erittäin merkittävä luonnonsuojelualue.


Lisätietoja: Keuruun kaupunki, kaupunginjohtaja Hannu Mars, puh. 040 643 0655
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: biologi Johanna Hallman, puh. 0295 024 733 tai yksikön päällikkö Risto Kujala, puh. 0295 024 765

Jaa artikkeli Facebookissa