Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista 3.6.2024 (päivitetään kokouspöytäkirjaksi 5.6.)

Vieraspaikkakuntalaisten oppilaiden kuljetuskustannukset

Kaupunginhallitus päätti äänestyksen jälkeen käyttää otto-oikeutta Kasvun ja hyvinvoinnin lautakunnan päätöksiin liittyen. Kunnanhallituksen otto-oikeus tarkoittaa sitä, että kunnanhallitus voi ottaa uudelleen käsiteltäväksi tiettyjen tahojen tekemiä päätöksiä.

Kaupunginhallitus totesi äänestyksen jälkeen, että otto-oikeus ei koske koulupaikan myöntämistä Kolhon koulun oppilaille 1.8.2024 alkaen.

Lautakunnan päätöksestä poiketen kaupunginhallitus päätti, että:
1. Keuruun kaupunki ei osallistu vieraspaikkakuntalaisen oppilaan kuljetuskustannuksiin (Perusopetuslain 32§:n mukaan oppilaaksi ottamisen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta.)
2. Kasvun ja hyvinvoinnin lautakunta päivittää syksyllä Keuruun kaupungin kuljetussäännön vuodelta 2011.

Asian käsittely kokouksessa sisältäen äänestyspöytäkirjat ja eriävät mielipiteet päivitetään kokouspöytäkirjaan, joka on nähtävissä 5.6. alkaen osoitteessa: https://www.keuruu.fi/ptkd10/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2024301

Muut päätökset

§ 125, Talousarviomuutos 2024 hyväksyttiin.
§ 126, Karvarinkulman osto hyväksyttiin
§ 127, Keuruun Sähkön osakkeiden lunastaminen hyväksyttiin
§ 128, Yhteistyösopimuksen jatkaminen (optio) Keulinkin kanssa hyväksyttiin
§ 129, Vastaus hallinto-oikeudelle maston rakentamisesta Nyyssänniemeen hyväksyttiin
§ 130, Lausunto tulvariskialueista hyväksyttiin
§ 131, Keurusseudun Ateriat Oy:n yhtiökokousedustajan evästämisohjeet hyväksyttiin
§ 132, Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamista koskeva sopimus hyväksyttiin
§ 133, Hallintosäännön muutosehdotus hyväksyttiin
§ 134, Hyvinvointijohtajaksi valittiin Marko Nevalainen
§ 135, Toimistonhoitajan nimike muutettiin hallintosihteeriksi ja virka muutettiin työsuhteeksi
§ 136, Kunnossapitotyöntekijän tehtävään myönnettiin täyttölupa

Jaa artikkeli Facebookissa