Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Uuden varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan varhaiskasvatuksen asiakastiedot tallennetaan varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardaan.

Keuruun kaupunki siirtää 1.9.2019 alkaen varhaiskasvatuksessa olevan lapsen huoltajien tietoja Vardaan. Tallennettavat tiedot sisältävät henkilötietoja huoltajista.

Vardaan tallennettavat huoltajien henkilötiedot ovat:

  • nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot
  • varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrä ja palvelusetelin arvo
  • varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukainen perheen koko
  • maksupäätöksen alkamis- ja päättymispäivämäärä

Vardaan tallennetaan huoltajakokonaisuuteen liittyen ainoastaan varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten sekä heidän Väestötietojärjestelmässä olevien huoltajiensa tiedot.

Lisäksi Opetushallituksen ylläpitämän oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistetään seuraavat rekisteröidyn henkilötiedot:

  • nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.

 

Lisätiedot:

 

Jaa artikkeli Facebookissa