Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Laajennettu oppivelvollisuus astuu voimaan vuonna 2021. Jatkossa oppivelvollisuus päättyy, kun nuori täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto). Oppivelvollisuuden laajennus alkaa koskea nuoria ikäluokka kerrallaan. Ensimmäisenä laajennus koskee ikäluokkaa, joka opiskelee 9. luokkaa keväällä 2021. Suurin osa heistä on syntynyt vuonna 2005.

Muutoksen myötä opiskelu toisella asteella tulee maksuttomaksi. Oppivelvollisuus ei vastaisuudessakaan merkitse niin sanottua koulupakkoa, vaan oppivelvollisuutta voi halutessaan suorittaa myös itsenäisesti asuinpaikasta riippumatta.

Hakeutumisvelvollisuus voimaan jo 1.1.2021

Uusi oppivelvollisuuslaki tulee voimaan 1.8.2021, mutta hakeutumisvelvollisuus alkaa jo 1.1.2021.

Hakeutumisvelvollisuus opiskelijan kannalta

Hakeutumisvelvollisuus tarkoittaa, että oppivelvollisen nuoren on haettava ennen 9. luokan päättymistä joko toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen. Nykyisiä nivelvaiheen koulutuksia ovat perusopetuksen lisäopetus (ns. kymppiluokka), lukiokoulutukseen valmistava koulutus (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentava koulutus (VALMA). Myös kansanopistot tarjoavat oppivelvollisille sopivaa koulutusta.

Oppivelvollinen voi hakea koulutukseen yhteishaun kautta tai muulla tavoin. Jos hän ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa, hakeutumisvelvollisuus jatkuu niin kauan kunnes hän saa koulutuspaikan.

Hakeutumisvelvollisuus huoltajan kannalta

Nuoren huoltajan tulee huolehtia siitä, että nuori suorittaa oppivelvollisuuden.

Hakeutumisvelvollisuus opetuksen järjestäjän kannalta

Perusopetuksen järjestäjällä, eli koululla, on vastuu ohjata, tukea ja valvoa nuoren oppivelvollisuuden suorittamista siihen asti, että nuori aloittaa perusopetuksen jälkeisen koulutuksen.

Jos oppivelvollinen nuori ei saa opiskelupaikkaa yhteishaussa, perusopetuksen järjestäjä ohjaa häntä myös kevätlukukauden päätyttyä. Nuori voi hakea opiskelupaikkaa yhteishaun jälkeisessä jatkuvassa haussa.

Jos oppivelvollinen nuori vielä kesän jälkeen on ilman opiskelupaikkaa tai keskeyttää aloittamansa opinnot, vastuu ohjata ja valvoa oppivelvollisuuden suorittamista siirtyy nuoren asuinkunnalle.

Kun opiskelija aloittaa toisen asteen koulutuksessa, uusi oppilaitos ohjaa ja tukee opiskelijaa oppivelvollisuuden suorittamisessa.

Opintojen maksuttomuus

Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen tulee voimaan syksyllä 2021 aloitetussa koulutuksessa samalle kohdejoukolle kuin oppivelvollisuus. Oikeus maksuttomaan toisen asteen koulutukseen kestäisi sen kalenterivuoden loppuun, jolloin opiskelija täyttää 20 vuotta.

Opiskelijalle maksuttomia ovat mm. opetus, päivittäinen ruokailu, opetuksessa tarvittavat oppikirjat, muut materiaalit, työvälineet, -asut sekä –aineet, lukion oppimäärän päätteeksi suoritettavan ylioppilastutkinnon suorittamiseksi edellytettävät 5 koetta sekä niiden osalta hylättyjen kokeiden uusiminen sekä vähintään seitsemän kilometrin pituiset koulumatkat.

Lue lisää oppivelvollisuuden laajennuksesta Opetus- ja kulttuuriministeriön sivulla.

Jaa artikkeli Facebookissa