Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Keuruun kaupunkistrategia 2022-2032

Oppiva yrityskaupunki 2032

Rohkeasti kokeileva

Kokeilemme rohkeasti ja olemme innokkaita oppimaan uutta.

Olemme kehittämisestä ja kokeilukulttuurista innostuva kaupunki.
Olemme rohkeita kokeilemaan uutta eri alueilla ja asennoidumme virheisiin oppimiskokemuksina.
Otamme kuntalaiset mukaan päätöksentekoon – yhdessä syntyy parasta.

Digitalisaation avulla tuomme palvelut lähemmäksi kuntalaisia ja luomme uusia mahdollisuuksia hyvään arkeen. Palvelemme paikallisia yrityksiä nopeasti sekä joustavasti, ja luomme parhaat olosuhteet yrittämiseen ja työntekoon. Aktiivisella yritysten ja oppilaitosten välisellä yhteistyöllä luomme loistavat edellytykset Keuruun kasvuun.

Lempeästi läsnä

Meillä arki on hyvää ja turvallista.

Tuotamme palveluja ihmiseltä ihmiselle. Hyödynnämme palveluissa digitalisaatiota ja suunnittelemme palvelut yksilöidysti, vastuullisesti ja erityisryhmien tarpeet huomioiden.

Olemme läntisen Keski-Suomen kaupan keskus ja osa Jyväskylän työssäkäyntialuetta. Olemme houkutteleva asuinpaikkakunta kiireetöntä elämää arvostaville. Meille on helppo tulla ja jäädä.

Asukkaamme ja mökkiläisemme osallistuvat aktiivisesti oman retkeily- ja asuinympäristönsä suunnitteluun.

Yhdessä tekevä

Olemme ylpeitä siitä mitä saamme yhdessä aikaan.

Olemme yhteistyöhaluinen ja -kykyinen kumppani.

Edistämme keuruulaisten hyvinvointia toimimalla yhdessä lähialueen toimijoiden kanssa.

Yhteistyö naapurikuntien kanssa vahvistaa palvelukokonaisuuttamme sekä lisää paikallista tarjontaa ja työpaikkoja.

Innostavan ja aktiivisen toimintakulttuurin kautta olemme haluttu yhteistyökumppani ja työnantaja.

Vastuullisesti toimiva

Vastuullisuus on osa arkeamme.

Toimintaamme ohjaa terveen kuntatalouden lisäksi ympäristövastuu sekä sosiaalinen vastuu. Kiertotalous ja kestävä kehitys ohjaavat valintojamme. Luontoarvot ovat lähellä sydäntämme.

Kaupunkikonsernimme on linjakas ja toiminta perustuu vastuullisuuteen ja läpinäkyvyyteen. Hyvinvoiva henkilöstö on tärkein voimavaramme.

Kuntalaisten onnellisuus on toimintamme ytimessä. Teemme päätöksiä avoimesti ja tasapuolisesti. Emme jätä ketään yksin.

Kaupunginhallitus 30.5.2022 § XX
Kaupunginvaltuusto 13.6.2022 § XX