Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Keuruun kaupungille 33 500 euroa digitaalisiin taitoihin liittyvän hyvän pedagogisen toiminnan kehittämiseen varhaiskasvatuksessa.

Valtionavustusta myönnettiin miljoona euroa yhteensä 22:lle varhaiskasvatuksen järjestäjälle. Avustus koskee vuosia 2021-2022.

Avustuksen tavoitteena on parantaa lasten edellytyksiä sekä ymmärrystä, taitoja ja osaamista medialukutaidossa, tieto- ja viestintäteknologisissa taidoissa sekä ohjelmointitaidoissa. Tarkoituksena on lisäksi edistää varhaiskasvatussuunnitelman mukaisten laaja-alaisten taitojen opetusta. Valtionavustus on osa Uudet lukutaidot- kehittämisohjelmaa.

Hankeavustuksella palkataan syksyllä hanketyöntekijä Keuruun varhaiskasvatukseen. Hankkeessa laaditaan varhaiskasvatuksen digitaitoportaat sekä päivitetään paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma monilukutaidon sekä tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen osalta. Varhaiskasvatuksen henkilöstölle järjestetään lisäksi koulutusta ja perehdytystä, jonka avulla digiosaaminen sekä valmiudet hyödyntää tätä osaamista kasvatuksellisissa tilanteissa paranevat.

 

Jaa artikkeli Facebookissa