Siirry sisältöön
Keuruu - etusivu
Muuta tekstin kokoa
Muuta tekstin kokoa

Artikkelin hakemisto

Keuruun yläkoulun joustava perusopetus (JOPO) järjesti kansainvälisen toiminnallisen oppimisen INEPS- kongressin 17.-21.4.2023. INEPS (International Network of Productive Learning Projects and Schools) on vuodesta 1990 toiminut kansainvälinen tuottavan oppimisen järjestö, jonka tavoitteena on edistää ajatusta tuottavasta oppimisesta - oppimisesta toiminnan ja kokemusten kautta.

Koulutustapahtuma järjestettiin osana Keuruun yläkoulun JOPO:n koordinoimaa All In Ed (– A Bet for School Engagement for All) - ErasmusPlus- hanketta. Tapahtuman järjestelyissä oli myös mukana Aluehallintovirasto, joka mahdollisti ilmaisen osallistumisen suomalaisille koulutusalan toimijoille kahden kongressipäivän ajaksi.

Tämä järjestyksessään 31. toiminnallisen oppimisen INEPS-kongressi “Productive Learning – An Answer to the Educational Challenges of 2023?” toi yhteen toiminnallisen oppimisen opettajia, kouluttajia ja muita asiantuntijoja kahdeksasta eri maasta (U.S.A:sta, Japanista, Suomesta, Saksasta, Portugalista, Itävallasta, Ranskasta ja Espanjasta). Suomen kielellä kongressin teema kääntyy vapaasti: ’Toiminnallinen oppiminen – Vastaus vuoden 2023 koulutushaasteisiin?’. Kongressi järjestettiin Jyväskylän yliopiston Ruusupuistolla, Keuruun yläkoululla ja Keuruun TKI- keskuksessa, Hotelli Albassa sekä Laukaan Peurungassa.

Noteeraamisen arvoista on myös se, että kongressiin osallistui 50- vuotisjuhlavuottaan viettävä tuottavan/toiminnallisen oppimisen pioneeri-instituutio New York City as School. Idea joustavan perusopetuksen (JOPO) mallin takana rantautui ensin New Yorkista Saksaan (Stadt als Schule) ja tuotiin sieltä 1990- luvun alussa Suomeen. 2000- luvun alussa Opetusministeriö vakuuttui JOPO- toiminnan vaikuttavuudesta ja vuonna 2009 JOPO kirjattiin perusopetuslakiin. Myös Saksan tuottavan oppimisen instituutti – IPLE- oli edustettuna INEPS- kongressissa.

Toiminnallinen oppiminen – Vastaus vuoden 2023 koulutushaasteisiin?

Neljäpäiväisen INEPS- kongressin aikaisissa esityksissä, vierailuissa, tutustumisissa, työpajoissa sekä keskusteluissa tuli ilmi se, että tuottavalla/toiminnallisella oppimisella on tarjota selkeitä ratkaisumalleja tämän hetken koulutusalan haasteisiin.

Ylemmässä kuvassa Laura Luomaniemi All In Ed- hankkeesta toivottaa Sissel Löfgrenin ja Saara Blomstedt-Ijäksen tervetulleiksi. Alhaalla All In Ed- hankkeen työpajassa työstettiin koulukiinnittymiseen liittyviä hyviä käytänteitä Marta Casasin ja Cristina Dominguesin johdolla. Kuvat: Keuruu JOPO.

Koulukiinnittymisen haaste

Korona-pandemian jälkeen koulutuskenttää ovat kohdanneet uudenlaiset haasteet. Haasteista suurin on oppilaiden koulukiinnittyminen. Oppilaiden kouluun kiinnittymättömyys näyttääkin olevan ongelma kaikissa kongressin osallistujamaissa.

All In Ed- ErasmusPlus- koulukiinnittymisen hanke tarjosi kongressissa tutkittua näkökulmaa koulukiinnittymisen ilmiöön. Hankkeessa mukana oleva Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos toi keskusteluun ajankohtaista teoria- ja tutkimustietoa. Lisäksi Espanjan ja Portugalin hankekumppanit keräsivät ja työstivät koulukiinnittymisen hyviä käytänteitä työpajoissa käytännön tasolla.

Toiminnallinen oppiminen on tutkimuksen mukaan keskeisen tärkeää koulukiinnittymisen aikaansaamisessa ja vahvistamisessa. Tällöin puuhataankin toiminnallisesta kiinnittymisestä. Yksinkertaistettuna toiminnallisen osallistumisen kautta opiskelija samaistuu toimintaympäristöönsä ja näin kiinnittyy tekemiseen, joko koulussa tai sen ulkopuolisessa oppimisympäristössä, kuten työpaikalla. Tällä on tutkitusti positiivista vaikutusta myös oppilaan akateemiseen koulumenestykseen.

All In Ed- hankkeessa mukana ollut Jyväskylän yliopiston lehtori Tuomo Virtanen summaa kollegansa Jenni Pelkosen kanssa kirjassaan ’Poissa porukasta’ koulukiinnittymisestä seuraavasti, s. 34: ”… vaikka kaikki kolme kiinnittymisen ulottuvuutta (tunneperäinen, toiminnallinen ja kognitiivinen) ovat tärkeitä koulussa suoriutumisen kannalta, näyttää siltä, että nimenomaan toiminnallisen kiinnittymisen merkitys on suurin.”

Käytännön esimerkkejä toiminnallisesta kiinnittymisestä tarjosivat vierailut Keuruun yläkoululla sekä Keuruun JOPO- luokalla. Keuruun JOPO- oppilaat isännöivät kongressivieraita luokassaan kevyen lounaan merkeissä ja saivat vastata lukuisiin kysymyksiin toiminnalliseen oppimiseen liittyen. Oppilaat kertoivat kongressivieraille JOPO- kokemuksiensa lisäksi oppimisesta erilaisissa toimintaympäristöissä sekä, esimerkiksi, tapahtuman järjestämisestä osana toiminnallista oppimistaan.

Matkalla tutustumaan Keuruun yläkoululle

Yläkuva: Matkalla tutustumaan Keuruun yläkoululle.Vieraat olivat otettuja rehtori Jukka Oikarisen lämpimästä vastaanotosta ja koululla vallinneesta ’hienosta ilmapiiristä’.  Aurinkoinen kevätkeli suosi kongressijärjestelyitä koko viikon. Tämäkin hymyilytti kongressivieraita. Kuva: Keuruun JOPO. 

Alakuva: Keuruun JOPO:n oppilaat isännöivät kansainvälistä koulutusporukkaa Keuruulla 18.4.2023. Kuvassa vasemmalta edestä: JOPO- oppilaat Topi Ahonen ja Siina Huisman. Heidän vieressään Espanjan hankekoordinaattori Marta Casas, joka innostui JOPO:sta niin, että tuli elokuussa 2023 vielä viikoksi tutustumaan Keuruun JOPO:n toimintaan. Takana: Tarmo Santamäki, joka oli JOPO:lla suorittamassa NUVA:n ohjaajaharjoittelua. Hänkin on entinen JOPO- oppilas. Kuva: Cristina Domingues.

Työelämän muutosten koulutukselle tuomat haasteet

Nopeasti edistyvän teknologian ja työmarkkinoiden muutosten koulutukselle ja sen järjestämiselle tuomat haasteet ovat tuntuvia. Nämä haasteet heijastuvat monille koulutusaloille sekä niiden eri tasoille. Kysymys onkin, josko koulutuspuoli pysyy mukana yhteiskunnan ja maailman nopeassa muutoksessa. Esimerkiksi, miten merkitykselliseksi oppilaat kokevat koulun ja miten koulutus pystyy vastaamaan heidän tulevaisuusodotuksiinsa - Kaikille aloille ei välttämättä edes ole olemassa alan osaamiseen vaativaa koulutusta. Muun muassa näitä kysymyksiä ruodittiin INEPS- kongressin aikaisissa esityksissä ja keskusteluissa.

Keulink Oy mahdollisti INEPS- kongressilaisille vierailun Keuruulla TKI- keskuksessa, missä raskaiden ajoneuvojen diesel- moottoreita konvertoidaan sähkökäyttöisiksi. Vierailu tarjosikin erinomaisen käytännön esimerkin siitä, miten toiminnallinen oppiminen voi vastata myös tämän päivän työelämän koulutuskentälle asettamille haasteille – työntekijät kouluttautuvat uudelle alalle toiminnallisesti työnteon kautta ja sen lomassa. Näin työ- ja koulutuspuolen kysyntä ja tarjonta kohtaavat joustavasti.

Keulink Oy järjesti INEPS- porukalle hienon mahdollisuuden tutustua Keuruun TKI- keskukseen

Kuvassa Lielahden autokeskus Oy:n Mikko Leppälahti, Keulink Oy:n Sari Saarinen ja Jukka Pellinen sekä INEPS:in prseidentti Holger Mirow. Kuva: Keuruun JOPO.

INEPS- kongressin ehdoton kunniavieras oli New York City as School:in produktiviisen oppimisen pioneeri Bret Schlesinger. Kuva: Valokuvaajamikko.

INEPS- kongressin ehdoton kunniavieras oli New York City as School:in produktiviisen oppimisen pioneeri Bret Schlesinger. Kuva: Valokuvaajamikko.

Mitä seuraavaksi?

INEPS- kongressin järjestäminen oli pitkällisen toiminnan tulos – Keskustelut kongressin järjestämisestä aloitettiin jo ennen pandemiaa. Vaikka valmiutta tapahtuman järjestämiseen jo aiemmin olisi ollut, päätettiin kongressi järjestää kuitenkin vasta huhtikuussa 2023 vallitsevan maailmantilanteen vuoksi. (Edeltävä INEPS- kongressi järjestettiin Saksan Leipzigissä ja Dresdenissä huhtikuussa 2018).

Huhtikuun 2023 INEPS- kongressi ja sen järjestelyt sujuivat mutkitta ja järjestävä taho sai runsaasti kiitosta osakseen. INEPS- kongressin järjestäminen asemoi Keuruuta positiivisesti koulutuspuolella myös kansainvälisesti ja on linjassa nykyisen ’Oppiva yrityskaupunki’- kaupunkistrategian kanssa.

Seuraava INEPS- kongressi on päätetty järjestettäväksi Ranskan Pariisissa keväällä 2025. Sitä odotellessa Keuruun JOPO järjestää yhteistyössä Opetushallituksen ja Aluehallintoviraston kanssa kansallista koulukiinnittymisen JOPO- seminaaria, joka pidetään 25.-26.4.2024 Laukaan Peurungassa. Tapahtuman nimi on ’Kouluun kiinnittyminen - JOPO- opit ja uutta kohti!’ Tapahtumassa on lisäksi ruotsinkielinen rinnakkaisohjelma.

JOPO:n toiminnallisuus ja sen toimintamahdollisuudet nojaavat vahvasti yhteisöllisyyteen. JOPO- toiminta ilman laajaa koulun ulkopuolista yhteistyöverkostoa onkin mahdotonta. Paikallisen, seudullisen ja kansallisen toiminnallisen yhteistyön lisäksi JOPO- toimintaa rikastuttaa myös kansainvälinen toiminta, kuten edellä mainittu INEPS- ja Erasmus+ yhteistyö.

Tekemällä, näkemällä ja kokemalla vahvasti eteenpäin. Tulevaisuus on nuorissa!

P.S. All In Ed- hankkeen web- sivut ovat nähtävissä osoitteessa: http://all-in-ed.com

Arttu Rousi

Keuruun JOPO
All In Ed- ErasmusPlus- hankekoordinaattori